Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

bacteriocidal nedir?

bacteriocidal : a. Bakterileri öldürücü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

escherichia : n. Bir bakteri türü.


ethnic(al) : a. Irki, ırka ait, ırksal


physics : n. Fizik.


hemihypertrophy : n. Vücudun tek taraflı büyümesi, vücudun yarısının aşırı büyüklüğü.


hydroxide : n. biochem. Bir maden veya radikalin hidrojen ve oksijen ile oluşturduğu bileşim, hidroksit.


hysterolity : n. Uterus taşı.


indigestible : a. Hazmolunmaz.


irremediable : a. Tedavisi mümkün olmayan.


lameness : n. Topallık, sakatlık.


liquefacient : a. n. 1. Sıvılaştıran, sıvılaşmaya ait, sıvılaşan; 2. Sıvılaştırıcı faktör.


manner : n. Şekil, tarz.


mastitis : n. Meme iltihabı, mastit (emzikli kadınlarda görülür).


nephrotome : n. Embriyo'da kendisinden böbrek ve idrar yollarının gelişeceği doku kitlesi, nefrotom (Sısarısyal pronephros, mesonephros ve metanephros halinde gelişir).


otalgia : n. Kulak ağrısı, otalji.


periclasis : n. Ezilme sonucu meydana gelmiş, ufak parçalardan ibaret kırık, ezilmiş kırık.


phenozygous : a. Yüzü kafa kemiğinden geniş olan.


pick's disease : n. a) Konstriktif perikardit'te meydanag elen ve karaciğer büyümesi, karında asit oluşumu, ödem ve pleural efüzyon ile karakterize olansendrom. b) Yaşlılıkta görülen zeka anomalilerine benzeyen belirtiler veren bir çeşit beyin atrofisi.


platyrrhine : a. Basık ve geniş burunlu.


proctology : n. Rektum ve hastalıkları ile uğraşan tıp dalı, proktoloji.


pyofecia : n. Cerahatli dışkı, feçeste irin bulunması, piyosefi.