Bugün : 24 Şubat 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

bacteriocidal nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

bacteriocidal : a. Bakterileri öldürücü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipolar : a. İki kutbu olan, iki kutuplu.


cholecystokinin : n. Safra kesesinin kasılmasına sebep olan bir hormon.


erg.ergon : n. Enerji, erg.


hemctocryal : a. Soğuk kanlı.


hemiathetosis : n. Vücudun tek tarafında atetoz gözükmesi.


Krukenberg Tumour : n. Ovariumlarda görülen sekonder tipte habis bir tümör.


lascivia : n. Erkek veya kadında aşırı cinsel arzu, kişinin aşırı cinsel dürtü ve istek gösterişi hali.


matter : n. 1. Madde, 2. Cerahat, irin.


orchioncus : n. Testis tümörü.


osmatic : a. 1. Kokuya ait, koklama duyusuna ait; 2. Normal koklama duyusuna sahip.


palate : n. Damak, palatum.


perioosteits : n. See: Periostitis.


peritonization : n. 1. Herhangi bir karın organının zedelenme veya kesik gösteren yüzünün peritonla örtülmesi, bu kısımlara periton getirilerek sütüre edilmesi; 2. Kesilerek açılan karın peritonu kenarlarının ameliyat sonu tekrar karşılıklı olarak dikilmesi, peritonizasyon.


perivisceral : a. İç organ çevresinde, iç organı çevreleyen.


posteromedian : a. Arka-içyan.


reticuloendotheliosis : n. Retiküloendotel dokusu hiperplazisi.


retromammary : a. Meme ardı.


splint : n.&v. 1. Kırık kemik v.s. sarmağa mahsus ince tahta veya ona benzer sert veya elastik şey, süyek, atel; 2. Atın ayağında çıkan bir çeşit nasır (topallığa sebep olur); 3. İnce tahtalarla sarmak (kırık kemiği).


steinmann's pin : n. Bir uzuvda, iskelet traksiyonu tatbik etmek için kullanılan bir çeşit Kirschner teline verilen ad.


synanthema : n. Mevzii veya yaygın döküntü.