Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriocidal nedir?

bacteriocidal : a. Bakterileri öldürücü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastulation : n. Blastula oluşması, morula'yı teşkil eden hücre kümesinin çoğalıp yeni bir diziliş göstermesiyle blastula'nın oluşması.


borax : n. Sodyum borat, boraks, (boğaz ve ağız için antiseptik ve müsekkin olarak kullanılır).


carotin : n. biochem. See: Carotene.


cheilotomy : n. Dudağın bir kısmını veya tümünü kesip çıkarma.


choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


diaphanoscopy : n. Kapalı bir vücut boşluğunu diyafanoskop aracılığıyla muayene etme.


ehrlich's diazo reagent : n. İdrarda ürobilinojen araştırılmasında kullanılan bir reakitf.


mia lid : Gözkapağı.


gastroesophagostomy : n. Mide ve özofagus arasında yapılan anastomoz.


heparin : n. biochem. Kanın pıhtılaşmasını önleyen, tromboz hallerinin tedavisinde kullanılan ve özellikle karaciğerde bol miktarda bulunan tabii bir fosfatid.


infusion : n. 1. Enfüzyon, damarlara zerketme; 2. Müessir elementlerini elde etmek için bir maddenin kaynatılması; 3. Kaynatma ile elde edilen eriyik.


kneepan : n. diz eklemi önündeki yası kemik, dizkapağı, patella.


local : a. Vücudun ufak bir bölümüne ait, mevzii, lokal.


lingula : n. (pl. lingulae) 1. Dilcik; 2. Dil şeklinde organ veya çıkıntı; 3. Beyinciğin ön lopçuğu.


mucosal : a. Mukoza ile ilgili.


oarialgia : n. Yumurtalık ağrısı.


omotocia : n. Erken doğum, vakitsiz doğum, omotopsi.


papilloretinitis : n. Papilla ve retina iltihabı papiloretinit.


perisplenic : a. Dalağı saran.


pleurolysis : n. see: Pneumonlysis.