Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

bacteriocidal nedir?

bacteriocidal : a. Bakterileri öldürücü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blister : n. 1. Kabarcık; 2. Yakı; 3. Pehlivan yakısı.


diastatic : a. biochem. Nişastayı şekere tahvil eden, diyastatik.


drum : n. Kulak davulu, timpan.


enterospasm : n. Barsak koliği.


excretion : n. Dışartı, çıkartım, ifrazat, excretis.


hemihypertrophy : n. Vücudun tek taraflı büyümesi, vücudun yarısının aşırı büyüklüğü.


lipsis : n. Kesilme, bitme, sonlanma.


malformed : a. Şekilbozukluğu gösteren, sakat, kusurlu.


malposition : n. Yer değiştirme, mutat (normal) yerinden çıkma.


metagaster : n. Embriyonun temeli barsak kanalı, metagastr.


metalic : a. biochem. a) Madeni, madensel. b) Madene benzer, madenimsi. c) Madenden yapılmış, d) Maden hasıl eden.


monogerminal : a. Tek hücreciğe (tohuma) veya yumurtaya ait.


myiasis : n. Sinek larvalarının sebep olduğu hastalıklar.


onychogram : n. Onikografın kaydettiği çizgi.


polypragmasy : n. See: Polypharmacy.


prosoplasia : n. 1. Hücrelerin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişim göstermesi, hücre farklılaşması; 2. Doku hücrelerinin aşırı veya anormal farklılaşma göstermesi.


prostigmin : n. biochem. Neostigminin ticari adı.


refractionist : n. Gözün refraksiyon hatalarını tesbit eden mütehassıs.


residue : n. Kalan, artık, bakiye.


ruga : n (pl. rugae). Kırışık, kırışıklık, kıvrım.