Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacteriocidal nedir?

bacteriocidal : a. Bakterileri öldürücü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellobiase : n. biochem. Sellobiyozu glikoza çeviren enzim.


dextrogyration : n. Sağa kıvrılma, sağa bükülme.


dietician : n. Diyet uzmanı.


diphasic : a. İki devre gösteren, iki devrede oluşan, iki devreli.


enteromyiasis : n. Barsaklarda yerleşen sinek larvalarının meydana getirdiği hastalık.


exocranial : a. Kafadışı yüzüne ait.


excitor : n. Uyarıcı (sinir).


galenics : n. Nebati ilaçlar.


histo- : pref. See: Hist-.


hyperketonuria : n. İdrarda keton fazlalığı.


inositis : n. Kas dokusunun iltihabı.


osmosology : n. Osmoz bilimi, osmozoloji.


perivascular : a. Damarı saran.


pneumococcosuria : n. İdrarda pnömokok bulunması.


prokaryocyte : n. Çekirdekil genç eritrosit.


pullulation : n. Tomurcuklanma şeklinde gelişme.


pyel(o) : pref. Böbrek pelvisi


rhinolalia : n. Burun yolarının hastalık veya kusurundan dolayı genizden konuşma, rinolali.


sanitization : n. 1. Sağlığa yararlı hale getirme, herhangi bir şeyi sağlığa zarar vermeyecek duruma getirme, sıhhi hale koyma; 2. Herhangi bir şeyin sıhhi hale gelebilme yeteneği veya niteliği.


sebiferous : a. See: Sebiparous.