Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

bacteriocidal nedir?

bacteriocidal : a. Bakterileri öldürücü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnose : a. 1. Etle ilgili; 2.Ete benzeyen, et gibi, et kıvamında.


colpocentesis : n. Vaginada bulunan sıvının dışarı çekilmesi.


crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


demanstrative : a. Gösterme esasına dayanan, gösterici, demonstratif.


episplenitis : n. dalak kapsülünün iltihabı, episplenit.


ergotherapy : n. Kişiyi fiziksel bir uğraşıya yönelterek hastalığı tedavi etme.


estivation : n. Bazı hayvanlarda yazın görülen uyuşukluk ve uyku hali, yaz uykusu.


gemellary : a. İkizlerle ilgili.


insulopathic : a. 1. İnsülin salgılanışındaki bozuklukla ilgili; 2. İnsülin salgılanışındaki bozukluğa bağlı.


granulosarcoma : n. see. Mycosis fungoides.


heterophthalmos : n. See: Heterophthalmia.


lecithinase : n. Lesitin'i parçalayan enzim, lesitinaz.


mephenesin : n. biochem. Parkinsonizme kas gevşetici olarak kullanılan sentetik bir maded.


methisazone : n. Kemoterapötik ve kemoprofilaktik etkisi olan antiviral bir madde.


mournful : a. Kederli, elemli, yaslı.


multi- : pref. Çok, mülti.


oothecitis : n. Yumurtalık iltihabı.


orthobiosis : n. Temiz ve sıhhi hayat, ortobiyoz.


pedicular : a. 1. Sap'la ilgili; 2. Bitlerle ilgili; 3. Bitlerinsebep olduğu.


pericardium : n. Kalb dışzarı, miyokardı saran fibro-seröz kat, perikard (iyum).