Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriochlorin nedir?

bacteriochlorin : n. biochem. Fotosentetik bakterilerde bulunan ve CO2'nin indirgenmesini sağlayan enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulfate : n. biochem. Sülfata nazaran iki misli sülfat asidi ihtiva eden bir tuz.


buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.


cerebritis : n. Beyin iltihabı, serebrit.


dextrogastria : n. Midenin sağa doğru yer değiştirmesi (sağa kayması).


encephalin : n. biochem. Beyinden elde edildiği söylenen azotlu bir glikosid, ensefalin.


eparterial : a. Arterin üstünde, arter üstünde bulunan.


gastropancreatitis : n. Mide ve pankreasın iltihabı.


gonadotrophin : n. Godaların çalışmasını uyaran madde (özellikle ön hipofizden salgılanan hormon)


utriform : a. Şişe şeklinde.


heterolateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; 2. Karşı taraf üzerinde, karşı tarafı tutan.


heteroploidy : n. Heteropolid olma hali.


hydrokinetics : n. Hareket halinde sıvılardan bahseden bilim, akışkanlar dinamiği.


intradermoreaction : n. Herhangi bir maddenin deri içine enjekte edilişini takiben oluşan reaksiyon, deri içi reaksiyonu.


lotion : n. Vücudun bir yerini yıkamak için kullanılan ilaçlı su, losyon, lotio.


lymphangiestasis : n. Lenf damarı genişlemesi, lenfanjiyektaz.


narcotism : n. Uyuşturucu ilaç iptilası, narkotizm.


paramenia : n. 1. Düzensiz adet görme; 2. Ağrılı adet görme, dismenore, parameni.


paranesthesia : n. See: Paraanesthesia.


proamnion : n. Embriyonun yan ve ön kısımlarındaki area embryonalis'in uzun süre mezodermle örtülmeden kalan kısmı.


quadrantanopsia : n. Görme alanının dörtte birinde görmenin kaybolması.