Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacteriochlorin nedir?

bacteriochlorin : n. biochem. Fotosentetik bakterilerde bulunan ve CO2'nin indirgenmesini sağlayan enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatoid : a. Deri gibi, derisi.


detorsion : n. Büküklüğün düzeltilmesi, eğriliğin normal hale getirilmesi.


digitonin : n. biochem. Digitalis purpurea'dan çıkarılan bir saponin.


ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.


epiplocele : n. Omentum fıtığı, epiplosel.


homoerotism : n. Cinsel dürtü ve arzunun aynı cinsiyetten kimseye yönelik oluşu, eşcinsellik, homoerotizm.


immiscible : a. Birbirine karışmaz, birleşmez (sıvılar hakkında).


olecranarthritis : n. Dirsek eklemi iltihabı.


opsonotherapy : n. Kanda spesifik opseninlerin oluşmasını uyarma ve hızlandırma amacıyla aşı şeklinde vücuda bakteri verilmesi, opsonoterapi.


osselet : n. 1. Küçük kemik; 2. Aşık kemiği.


otosteal : a. Kulak kemikciklerine ait.


ovariotubal : a. Yumurtalık ve tubalara ait.


panhematopenia : n. Kanda bütün hücresel elementlerin anormal azalması.


patelloid : a. Patella'ya benzeyen.


phosphate : n. biochem. Asid fosforik tuzu, fosfat.


photodynamics : n. Işığın bitkiler üzerindeki harekete sevkedici etkisini ve bu etki nedeniyle oluşan hareketelri konu alan bilim adlı, fotodinamik.


platyhelminth : n. Platihelment'ler koluna mensup herhangi bir parazit, yassı kurt.


pouch : n. 1. Sıvı toplamış ur, kese; 2. Cep şeklinde boşluk; 3. See: A Glossary of Zoology.


psychogram : n. Şahsiyet vasıflarını tesit eden cetvel.


rachiodynia : n. Omurgada hissedilen ağrı, omurga ağrısı.