Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacterioagglutinin nedir?

bacterioagglutinin : n. biochem. Bakterilerin tesiri sonucunda meydana gelen bir aglütinin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bougie : n. İğrilir uzun sonda, buji, vücudun tabii kanallarına tedavi maksadiyle konulan maden veya lastikten iki tarafı kapalı borular.


concussion : n. 1. Şiddetli sarsıntı; 2. Şiddetli sarsıntının meydana getirdiği şok hali, şiddetli sarsıntının yumuşak dokuda sebep olduğu zedelenme veya harabiyet.


digestion : n. Hazım, sindirim.


distil : v. Bir sıvıyı ısıtıp buhar haline getirdikten sonra tekrar soğutarak sıvı halinde toplamak, damıtmak.


eusitia : n. Normal iştih.


physiognomist : n. Fizyonomi mütehassısı, fizyonom.


hemoglobinuric : a. 1. Hemoglobinüri ile ilgili; 2. Hemoglobinüri gösteren.


karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).


lepothrix : n. Kılların pullanıdğı (pulla kaplandığı) bir duru.


lumbo-abdominal : a. Bel ve karın nahiyesine ait.


oculistics : n. Göz hastalıkları tedavisi.


panagglutination : n.Eritrositlerin her grup kanserumundaki aglütininler etkisiyle aglütinasyon göstermesi.


psycho : pref. & a. Psiko: 1. Akıl, ruh, hayat; 2. Ruhi.


pyknotic : a. 1. Piknoz'la ilgili, 2. Piknoz österen, piknoz'la belirgin.


radiology : n. röntgen ışınlarına ve onların tesirlerini inceleyen fizik dalı, radyoloji.


ranular : a. Ranula ile ilgili.


respirometer : n. Solunum niteliğini ölçme aleti, respirometre.


scolopsia : n. Bir kemiğin diğeri üzerine kaymasını mümkün kılan dikiş.


seroculture : n. Kan serumundan bakteri üretmek için yapılan kültür.


sickle-form : a. Orak biçimi gösteren, orak şeklinde.