Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacterioagglutinin nedir?

bacterioagglutinin : n. biochem. Bakterilerin tesiri sonucunda meydana gelen bir aglütinin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

body : n.  pl. bodies]. 1. Vücut, beden; 2. Madde, cisim, corpus.


calamine : n. biochem. İçinde az miktarda demir oksidi bulunan çinko oksidi (Cilt hastalıklarında mevzii olarak kullanılır).


coleitis : n. Vagina iltihabı.


cytosine : n. biochem. Idenil asitten çıkarılan bir baz (C21H30N16O 5H2O).


encephalomeningopathy : n. Beyin ve meninkslerle ilgili hastalıklar.


faveolus : n. (pl. faveoli). çukurcuk.


gastrocolitis : n. Mide ve kalınbağırsaığın iltihabı.


teres : n. Yuvarlak kas.


hematoscheocele : n. Skrotum'da kan toplanması.


hyperhormonism : n. Aşırı hormon salgısı.


iron : n. biochem. Demir, Fe sembolü ile bilinen, atom no: 26 ve atom ağırlığı: 55.85 olan kimyasal element.


kraurosis : Kuruluk hali, kuruyarak çekilip büzülme ve buruşma.


live-born : a. Canlı doğmuş, canlı doğmuş bebek.


linin : n. Hücre çekirdeğindeki, üzerinde kromatin taneciklerinin bulunduğu ağ şekli gösteren iplikçiklerin teşkil ettiğıi boya allmayan oluşum.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


mucoserous : a. Sümük ve serumdan oluşan.


mucus : n. Sümük, mukoza saglısı, mukus.


parasitologist : n. Parazitoloji uzmanı.


peridiverticulitis : n. Barsak divertikülü çevresinin iltihabı.


prophylactic : a. Hastalıktan koruyan, koruyucu, profilaktik.