Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

bacterioagglutinin nedir?

bacterioagglutinin : n. biochem. Bakterilerin tesiri sonucunda meydana gelen bir aglütinin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

derivatine : n. 1. Türev, derivatif; 2. Tabii veya sun'i bükülme meydana getiren.


dermatopathology : n. Deri hastalıkları ve deri lezyonlarını konu alan patoloji dalı.


disability : n. Herhangi bir işi yapmada yetersizlik, güçsüzlük, kuvvetsizilk.


eupnea : n. Normal solunum.


formula : n. (pl. formulae). 1. Formül; 2. Reçete, tertip.


geneticist : n. Gebelik uzmanı.


hedenophobia : n. Zevk ve eğlenceye karşı ürküntü duyma, neşelenmekten korkma.


hybridity : n. Melezlik.


inoblast : n. Oluşum devresinde bulunan bağ dokusu hücresi.


intrapericardial : a. Perikart içi, perikart içinde.


lyophil : a. Sıvı çeken, liyofil.


monolocular : a. Tek boşluklu, yalnız bir boşluğu olan.


oculus : n. (pl. oculi). Göz.


oscheocele : n. 1. Testis torbası (skrotum) şişmesi veya tümörü; 2. Skrotum fıtığı.


osphretic : a. Koklama duyusuna ait.


paratonsillar : a. Bademciklerin yakınında, bademiklere komşu, bademciklere bitişik.


pedometer : n. Belli bir mesafeyi geçmede kişinin aldığı adım sayısını kaydeden alet, pedometre.


quicklime : n. Kalsiyum oksit.


refine : v. Tasfiye etmek, saf hale koymak,temizlemek.


spermophlebectasia : n. Sperma venalarının genişlemesi.