Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacterioagglutinin nedir?

bacterioagglutinin : n. biochem. Bakterilerin tesiri sonucunda meydana gelen bir aglütinin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candidiasis : n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.


catagenesis : n. Geçici olarak büyümüş bir organın, bir seri katabolik olaylar sonucu tekrar eski haline dönüşü, involüsyon (Doğumu takiben bir süre sonra uterus'un eski haline dönüşü gibi).


cephalohematoma : n. see: Ceplalhaematoma.


choriomeningitis : n. Beyni zarları ve choroid plexus'un lökosit enfiltrasyonu ile belirgin iltihabı.


cognition : n. Aklın bilme veya idrak kabiliyeti.


collyrium : n. Göz banyosu.


dactylogryposis : n. El parmaklarının devamlı kasılı halde bulunuşu, el parmaklarının devamlı fleksiyon halini muhafaza edişiyle belirgin durum.


faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.


intercolumnar : a. Sütunlar arasında.


subendothelial : a. Endotelaltı, endotel altında bulunan.


hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.


lupoid : a. See: lupiform.


myentericus : n. Miyokard(iyum), kalp (yürek) kası.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.


osteosarcomatous : a. Osteosarkom türünden, kemik sarkomu olan.


ovaritis : n. Yumurtalık iltihabı, overit.


oxyosmia : n. Koklama duyusunun aşırı keskinliği, keskin burunluluk.


patricide : n. 1. Bir kimsenin babasını öldürmesi; 2. Baba katili (kişi).


pronate : v. 1. Yüzü koyun yatmak veya yatırmak; 2. Elleri veya ön ayakları avuç içi yere doğru çevrilmiş durumda tutmak ve o duruma getirmek; 3. İçe döndürmek veya dönmek.


pseudarthritis : n. Yalancı artrit, histerik eklem hastalığı.