Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

bacterioagglutinin nedir?

bacterioagglutinin : n. biochem. Bakterilerin tesiri sonucunda meydana gelen bir aglütinin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cicatrizant : n. Nedbe oluşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


creature : n. Yaratık (hayvan veya insan), mahluk.


destructive : a. 1. Tahrip edici, harap edici, organ veya vücudu yıkıcı; 2. Tahribat gösteren, harabiyet gösteren.


determiner : n. Tayin edici, tayin edici faktör.


embolism : n. Bir kan pıhtısının (thrombus) kan damarını tıkaması, ambolizm.


grouping : n. Benzer ve müşterek özellikler göz önüne alınarak gruplama, gruplara ayırma, sınıflandırma.


histoblast : n. Doku hücresi.


hyperonychia : n. Tırnakların büyümesi, tırnak hipertrofisi.


hyperuricemia : n. Kanda aşırı ürik asit bulunması.


intrapolar : a. İki kutup arasındaki boşlukta bulunan.


levamisole : n. Sentetik bir anthelmintik.


methandienone : n. Antikatabolik bir madde.


oocytase : n. Yumurtalık hücrelirin tahribeden veya yok eden enzim.


oophor(o)- : pref. Yumurtalık.


parotidic : a. Parotise ait, parotidcus, Ductus parotidicus stenonis.


partition : n. 1. Kısımlara bölünme, kısımlara ayrılma; 2. Bölme, perde, duvar, bir oluşumu iki kısma ayıran bölme.


periostitis : n. Kemik dış zarı iltihabı, periostit.


polyangiitis : n. Birçok damar veya bir kan damarının bütün tabakalarının iltihabı.


proctoclysis : n. Rektumun içine yavaş srette su zerkedilmesi.


retina : n. (pl. retinae). Gözün iç gömleği, gözün sinir ipliklerinden yapılmış en iç katı, ağtabaka, retian.