Bugün : 25 Nisan 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

bacterio-opsonin nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

bacterio-opsonin : n. biochem. Bakteriler üzerinde opsonik tesir yapan bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatistics : n. İnsan organizmasıyla ilgili biyolojik olayların sonuçlarını istatistik metotlarına uygulayarak inceleyen bilim dalı, biyoistatistik.


brachiocyrtosis : n. See: Brachiocyllosis.


by-product : n. Ana ürünün elde edilişi esnasında oluşan herhangi bir ikinci ürün, tali ürün.


cuticle : n. Üst deri, derinin dış zarı, ince deri, epiderma, kütikül, cuticula.


diastolic : a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. Diyastol devresinde oluşan.


endoneurial : a. Endonöriyum'la ilgili.


erythrodextrin : n. biochem. İyodinle kırmızı boynan dekstrin.


fibrillation : n. Liflenme (kalb).


holism : n. İnsanı ruh ve beden olarak bölünmez bir bütün kabul eden felsefe görüşü, holizm.


isospore : n. Karşı cinsiyette hücre ile birleşmeksizin gelişip olgunlaşan spor (Bazı bitki cinslerinde görülür).


mastitis : n. Meme iltihabı, mastit (emzikli kadınlarda görülür).


mutagenesis : n. Mutasyonların meydana gelmesi.


osteomatosis : n. Mültipl osteom oluşumu.


paristhmitis : n. Bademcik iltihabı.


parapleuritis : n. Göğüs duvarının iltihabı.


pericementoclasia : n. Periodontitis simplex.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


phlebometritis : n. Uterus venlerinin iltihabı, flebometrit.


phlebosclerosis : n. Ven duvarlarının anormal kalınlaşması ve sertleşmesi, fleboskleroz.


porito : n. (pl. portiones). Parça, bölüm, kısım (See: Part).