Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacterio-opsonin nedir?

bacterio-opsonin : n. biochem. Bakteriler üzerinde opsonik tesir yapan bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bullous : a. 1. Büllerle ilgili, büllere ait; 2. Bül özelliği gösteren, büllere benzeyen.


capacity : n. 1. Güç, yetenek, kapasite, herhangi bir şeyi yapabilme yeteneği; 2. Herhangi bir cismin işgal ettiği yer, hacım; 3. Zihnin anlama ve kavrama yeteneği, zihin kapasitesi; 4. Elektrik akımına maruz kalan cismin elektrik yükünü alma veya tutma özelliği.


contrafissura : n. Travma'ya maruz kalan kemik bölgesinin karşıt tarafında meydanag elen kırık (özellikle kafa kemiklerinde).


convection : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


cyanosed : a. Siyanoz gösteren, siyanoz'lu.


cystorrhagia : n. Mesaneden gelen kanama, mesane kanaması.


hematocrystallin : n. Hemoglobin.


hypalbuminosis : n. Kanda albümin noksanlığı.


hypopophoshatemia. : n. Kandaki fosfat seviyesinin düşük olması.


insulation : n. Tecrit, yalıtkanlık, izolasyon, elektrik ve ısınınsirayetine engel olma.


kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.


mesocolopexy : n. Kolon düşüklüğünü önleme amacıyla kolon mezenterini kısaltma ameliyatı.


mesogastric : a. 1. Mezogastr(yum)'a ait; 2. Göbek nahiyesi (bölgesi)'ne ait.


methyltestosterone : n. biochem. Metiltestosteron (C20H30O2).


phlorhizin : n. biochem. Elma, kiraz, erik ve armut ağaçlarının kabuklarından çıkarılan acı bir glikozid (C21H24O10+2H2O).


pituitarism : n. Hipofizin fonksiyon bozukluğu.


pneumotypanum : n. Timpan boşluğu (orta kulak)'nda hava toplanması.


pyosalpingitis : n. Salpenksin cerahatil iltihabı.


pyoureter : n. Üreterde cerahat toplanması.


scillism : n. Ada soğanı ile zehirlenme.