Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

bacterio-opsonin nedir?

bacterio-opsonin : n. biochem. Bakteriler üzerinde opsonik tesir yapan bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthitis : n. Canthus iltihabı.


boil : n. İçi cerahatle dolu deri lezyonu, çıkan, füronki.


condylus : n. (pl. condyli): See: Condyle.


endolyph : n. İç lenfa (iç kulakta bulunan bir sıvı), endolenfa.


formulary : n. 1. Reçete mecmuası, kodeks; 2. Formüler, formül kitabı.


frochilich's syndrome, dystrophia adiposogenitalis : n. Hipotalamusla ilgili bozukluk dolayısıyla sekonder olarak gelişen hipofiz ön lob yetersizliği nedeniyle meydana gelen, ender, ancak karakteristik özellikler gösteren bir hastalık.


furibund : a. 1. Öfkeli, kızgın, hiddetli; 2. Çılgın, deli.


granulopenia : n. kanda granülosit sayısınn azalması, granülopeni.


tenontography : n. Kirişlerin yazılı tarifi.


igniextirpation : n. Hasta doku veya patolojik oluşumun elektrikli bistüri ile keilerek çıkarılması.


intussuscipiens : n. Kendi içine diğer bir barsak bölümünün geçtiği barsak kısmı.


kinesiotherapy : n. kasları harekete sevkederek tedavi, hareket sistemini ilgilendiren bir hastalık veya bozukluğ düzeltme amacyla kişiye aktif ve pasif hareketler yaptırma, kinezyoterapi.


leukoma : n. 1. Korneanın beyaz donukluğu, lökom; 1. See: leukosarcoma.


macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.


miocardia : n. 1. Kalb kasılması; 2. Sistol.


narco-analysis : n. Hafif anestezi altında hastanın bilinçaltının açığa çıkarılası.


palatolabial : a. Damak ve dudaklarla ilgili.


palingenesis : n. 1. Yeniden doğma; 2. Üremede özelliklerin değişmeden aynen ve yeniden meydana gelmesi, palinjenez.


pepsinuria : n. İdrarda pepsin bulunuşu.


percussor : n. Perküsyon yapan alet.