Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

bacterio-opsonin nedir?

bacterio-opsonin : n. biochem. Bakteriler üzerinde opsonik tesir yapan bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalohemometer : n. Kafa içi kan basıncını ölçen alet.


cheek : n. Yanak, bucca.


cysticercosis : n. Tenya larvalarının vücutta yerleşmesi.


discoloration : n. 1. Normal rengini kaybetme, rengini değiştirme, renk değişikliği; 2. Leke, renk değişikliği gösteren bölge.


eccentric : a. See: Abaxial.


encephalopyosis : n. Beyin apsesi.


eventration : n. Karındaki organların dışarıya çıkması.


ganglioneuroma : n. Gangliyon hücrelerinden meydana elen tümör.


gastroparalysis : n. Mide felci.


hematochyluria : n. İdrarda kilus ve kan çıkması, hematokilüri.


hydropneumopericardium : n. Perikardda sıvı veg az toplanması.


hypovaria : n. see: hypo-ovaria


iridencleisis : n. Bir göz ameliyatı.


mastocarcinoma : n. Meme kanseri.


metanephros : n. Embriyon böbreği, metanefroz.


micrography : n. 1. Mikroskopla görülen cisimlerin tarifi; 2. Mikroskopla muayene.


ophthalmiac : n. Gözü iltihaplanmış kimse.


osphretic : a. Koklama duyusuna ait.


peripericarditis : n. perikardı saran dokuların iltihabı.


phore- : suff. Portör. (See: Carrier).