Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacterio-opsonin nedir?

bacterio-opsonin : n. biochem. Bakteriler üzerinde opsonik tesir yapan bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cistern : n. Sarnış, cisterna, bir lenf boşluğu.


dyad : n. biochem. Atomdan oluşmuş bir molekül, iki değerli atom.


esophagoduodenostomy : n. Yemek borusu ile duodenum arasında midenin çıkarılışını takiben ameliyatla geçit oluşturma.


fungicide : n. Fongüsleri yokeden faktör, fungisid.


glycosometer : n. İdrarda şeker miktarını ölçen alet.


physician : n. Hekim, tabip, doktor.


indigestion : n. Hazımsızlık, dispepsi, apepsi.


kreotoxicon : n. Bozulmuş ette oluşan toksik bir madde.


maculous : a. 1. Benekli; 2. Beneksi.


onychonosus : n. Tırnak hastalığı.


ophthalmoplegia : n. Göz kaslarının felci, oftalmopleji.


photosensitive : a. Işığa karşı hassas.


pyretic : a. & n. 1. Ateşe ait, ateşe bağlı, ateşli; 2. (pl) Ateş ilacı.


quinone : n. biochem. Kinik asidin oksidasyonundan elde edilen bir madde (C6H4O2).


rehydration : n. Ağır su kaybını takiben, herhangi bir yolla vücudun tekrar normal suyunu kazanması.


remisison : n. Hastalık belirtilerinin sönmesi, remisyon.


revival : n. Canlandırma, cnalanma.


semisideration : n. See: Hemiplegia.


thalamotomy : n. Bir talamus bölümünün cerrahi olarak tahrib edilmesi.


transposition. : n. 1. Bir organın gayritabii bir yerde bulunamsı; 2. Bir doku parçasını kesip başka bir yere yapıştırma ameliyatı, transpozisyon.