Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacterio-opsonin nedir?

bacterio-opsonin : n. biochem. Bakteriler üzerinde opsonik tesir yapan bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coni (i) ne : n. biochem. "Conium maculatum" bitkisinde bulunan çok zehirli bir alkaloid, ağılı baldıran ruhu (C3H17N).


couching : n. Katarakt halinde lensin yer değiştirmesi.


cryptectomy : n. Kriptin ameliyatla çıkarılması.


excitant : n. Uyarıcı ilaç.


helienceplalitis : n. Güneşten meydana gelen beyin iltihabı.


Little's Disease : n. Spastik tipte dipleji, bacakların makas şeklinde bükülmesine sebep olur.


mycelium : n. Mantarın lifsel kısmı.


nonvenereal : a. Cinsel temasla geçmeyen, zührevi olmayan.


nosotherapy : n. Bir hastalığı diğer bir hastalıkla tedavi etme usulü, nozoterapi.


onychophagy : n. Tırnak yeme (ısırma) fena alışkanlığı, onikofaji.


osteoblast, : n. Kemik dokusu oluşturan hüre, osteoblast.


paranoia : n. Esasını bilinç altındaki komplekslerin oluşturdukları zannedilen kornik ruh bozuklukları, paranoya (bir tür akıl hastalığı).


pehnotype : n. Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen gözle görülebilen özelliklerin tümü (Fertler aynı genotip'e sahip olabilmelerine rağmen fenotip farklı olabilir, zira fenotip çevresel faktörlerden büyük ölçüde etkilenir. Saç renginin edğişik oluşu gibi).


photonephelometer : n. Bir eriyiğin bulanıklık derecesini ölçme aleti.


postanal : a. Anusun arkasında yer alan.


pyknometer : n. 1. Vücut kısımlarının kalınlığını ölçme aleti; 2. İdrarın özgül ağırlığını tayine yarayan alet.


secale : n. Çavdar.


singular : a. Tekil, singularis


superolateral : a. Üst-yan tarafta.


tarsophalangeal : a. Ayak bileği ve ayak parmak kemikleri ile ilgili.