Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

bacterio-opsonin nedir?

bacterio-opsonin : n. biochem. Bakteriler üzerinde opsonik tesir yapan bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilage : n. Kıkırdak, cartilago.


clinoid : a. Sedirimsi, yataksı, klinoid, clinoides, clinoideus.


confinement : n. Loğusalık.


corediastasis : n. Gözbebeğinin genişlemesi, genişlemiş gözbebeği.


curarize : v. Kürar vererek kaslarda gevşeme meydana getirmek.


deflexion : n. Büküm yeri, dirsek noktası, sapma, eğrilme, deviyasyon, defleksiyon.


dors : pref. Arka, sırt anlamına önek.


ejecta : n. Dışarı atılan madde.


ergonovine maleate : n. biochem. Uterus kasılmalarını sağlayan beyaz billüri toz.


erogenous : a. Cinsel heycan (veren), erojen.


fibrocystoma : n. Lifli elementelr ihtiva eden kistik tümör, fibrosistom.


fibromyxoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miksom.


frigotherapy : n. Hastalığın soğukla tedavisi.


gastrojejunostomy : n. Mid ile jejunum arasında gerçekleştirilien cerrahi anastomoz.


hemodiastase : n. Kanda bulunan bir enzim, hemodiyastaz.


hydrocardia : n. Perikart boşluğunda aşırı sıvı toplanması.


inhaler : n. 1. Solukla içeri çeken kimse; 2. Solukla içeri çekmeğe mahsus ilaçları veren alet.


misogamist : n. Evlenmeden nefret eden kimse, mizogram.


myxorrhea : n. Sümük akması.


neonatal : a. 1. Yenidoğana ait; 2. Hayatın ilk dört haftasına ait.