Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacterination nedir?

bacterination : n. Hastalığa karşı bağışıklık oluşturma veya tedavi amacıyla kişi vücuduna (hastalığın etkeni olan) ölü mikropların enjekte edilişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiothoracic : a. Kalbe ve göğüs boşluğuna ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


carphology : n. Yüksek ateşli hastalıklarda dalgın yatan hastanın yatak çarşafını v.s. avuçlaması, karpoloji.


chin : n. Çene.


cuticular : a. Dış deriye ait, epidermis'le ilgili.


detector : n. Herhangi bir şeyin varlığını gösteren araç, detektör.


echolalia : n. hastanın kendisine söylenen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.


gastrocolitis : n. Mide ve kalınbağırsaığın iltihabı.


gizzard : n. Kursak havsala, taşlık, börkenek.


goitrous : a. 1. Guatr ile ilgili; 2. Guatr gösteren, guatr'a müptela.


tenontodynia : n. Kiriş ağrısı.


heteropsia : n. İki gözün farklı görmesi, heteropsi.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


laryngalgia : n. Gırtlak (larenks) ağrısı, larengalji.


microscope : n. Mikroskop.


parturient : a. 1. Doğurmak üzere bulunan; 2. Doğuran; 3. Doğuma ait.


photodynesis : n. Işık tesiri altında hücre elementlerinin yer değiştiremsi.


sanatorium : n. Sanatoryum, şifa yurdu.


scab : n.&v. 1. Yara kabuğu; 2. Kabuk bağlamak (yara).


silicotuberculosis : n. Silikozlu akciğerin tüberküloz hastalığı.


simultaneous : a. aynı zamanda meydana gelen, simultane.