Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacterination nedir?

bacterination : n. Hastalığa karşı bağışıklık oluşturma veya tedavi amacıyla kişi vücuduna (hastalığın etkeni olan) ölü mikropların enjekte edilişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataplasia : n. Gelişmiş doku hücrelerinin yapı ve şekil bakımından ilkel veya embriyonik şekillerine dönüşmesi, bu tarz gerileyici değişimlerle belirgin doku atrofisi.


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


epidermophytosis : n. Epidermorphyton türü mantarlarla meydana gelen manter enfeksiyonu.


halisteresis : n. O zamana kadar normal olan kemikten kirecin kaybolması (mesela rahitis ve osteomalasi'de olduğu gibi).


hemangioma : n. Kan damarlarından doğan urlar, hemanjiyom.


hemiglossitis : n. Yarım dil iltihabı, hemiglosit.


histionic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokudan gelişen, dokudan çıkan.


immobilize : v. Sargı ile hareketsizleştirmek.


metreurynter : n. Servikal kanalı genişletme amacıyla kullanılan su veya hava ile şişirilen torba.


nycturia : n. Geceleyin sık sık işeme, niktüri.


orchio-, orchi-, orchido- : pref. Testisle ilgili.


orphenadrine : n. Trankilizanlara ait Parkinsonizm belirtilerini önleyen ir ilaç.


phonophore : n. Bir stetoskop şekli.


platyhieric : a. Geniş sağrılı.


plumbum : n. Kurşun (işareti Pb).


poll : n. Başın saç biten kısmı.


polimerism : n. 1.Aynı maddeden yapısı değişmeksizin molekül ağırlığı daha yüksek bileşik meydana gelmesi, izomer oluşması, polimerizasyon; 2. Vücutta normal sayının üstünde organ veya oluşum bulunuşu, polimeri.


practolol : n. Angina pectoris tedavisinde kullanılan bir kalb üzerinde seçkin bir etkisi olan beta-bloker.


provitamin : n. Kendisinden vitamin türeyen madde.


registration : n. 1. Kaydetme, kayıt, hasta künyesinin hastane defterine geçirilmesi; 2. Protez yapımı için iki çene arasındaki ilişkilerin kaydedilmesi.