Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacterination nedir?

bacterination : n. Hastalığa karşı bağışıklık oluşturma veya tedavi amacıyla kişi vücuduna (hastalığın etkeni olan) ölü mikropların enjekte edilişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchium : n. (pl. bronchia). Nefes borusunun iki kısmı ve akciğerlerdeki kısımları, bronşcuk, borucuk.


brocnhography, : n. Bronşlara radyo-opak madde verilişini takiben röntgen flimi alınması, bronş sisteminin röntgen yoluyla muayenesi.


dactylomegaly : n. El ve ayak parmaklarının normalden daha büyük olması, daktilomegali.


dysalbumose : n. biochem. Erimeyen bir albümoz.


dysmyotonia : n. Kas tonüsünde bozukluk, kas tonüsününazalması veya artması ile belirgin patolojik durum.


edulcorate : v. biochem. Tmizlemek, asit veya tuz vs. maddeleri yıkayarak çıkarmak.


halogen : n. biochem. Peryodik sistemin 7.ci grubunda bulunan madensi elementler, klor, brom, iyod, fluor.


hemicephalia : n. Kafatasının doğuştan yarım olması, hemisefali.


heterokeratoplasty : n. Hayvanın hasta korneasına değişik tür hayvandan alınan kornea grefinin yerleştirilmesi, hayvan korneasından alınan gref'in hasta insan korneasına uygulanması.


histonomy : n. Doku gelişimi kanunları.


histonuria : n. Histon işeme.


ketolysis : n. Keton cisimciklerinin parçalanıp erimesi, ketoliz.


medullispinal : a. Omuriliğe ait.


naupathia : n. Deniz tutması, nausea navalis


orrhaphy- : suff. 1. Ameliyatla onarma, düzeltme anlamına sonek; 2. Dikiş koyma, dikme anlamına sonek.


ovariodysneuria : n. Nevraljik yumurtalık ağrısı.


pediculation : n. 1. Bitlenme; 2. Küçük çıkıntılar meydana getirme.


pneumothorax : n. 1. Plevra boşluğunda hava veya gaz toplanması, pnömotoraks; 2. Ciğer söndürme, hava verme.


proximo-ataxia : n. kol veya bacağa ayın yere arız olan ataksi.


psychrometer : n. Havanın rutubetini ölçme aleti, psikrometre.