Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

bacterination nedir?

bacterination : n. Hastalığa karşı bağışıklık oluşturma veya tedavi amacıyla kişi vücuduna (hastalığın etkeni olan) ölü mikropların enjekte edilişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyphalangia : n. Parmakta bir veya birkaç parmak kemiğinin normale oranla çok kısa oluşu, parmak kemiği kısalığı.


choroideremia : n. Gözde retina ile sklera arasında damar tabakasının olmayışı, koroidea'nın doğuştan yokluğu.


colpoedema : n. Vagina'da meydana gelen ödem, vagina ödemi.


dendron : n. Sinir hücresinin dallanma gösteren protoplazmki uzantısı, dendrit.


desferrioxamine : n. Demir zehirlenmesinde kullanılan bir madde.


diad : n. İki değerli element.


effort syndrome : n. Bir çeşit anksiyete nevrozu.


engine : n. Belli bir enerji oluşturan alet, makina, cihaz.


entomology : n. Zooloji biliminin böcekler dalı, entomoloji.


esophagogastrectomy : n. Özofagus ve midenin ameliyatla çıkarılması.


fungi : n. Mantarlar, mantar, küf, maya gibi klorofilsiz bitkisel mikro-organizmalarla kökü, sapı, dal ve yaprakları bulunmayan klorofilsiz basit bitkileri içine alan, sınıf.


genitocrural : a. Genital bölgeye ve bacaklara ait olan, bu oluşumları ilgilendiren.


hemilaryngectomy : n. Larenksin kısmen ameliyatla çıkarılması.


hymenectomy : n. Himeni kesip çıkarma ameliyesi.


lipophilic : a. Yağ tutan, yağ emen.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


magnesia : n. biochem. Magnezyum oksit, magnezya (Mgo).


meniscus : n. (pl. menisci). Bazı eklemlerde bulunan yarımay veya dairesel kıkırdak, oynak ayçası, menisk.


micronutrients : n. Vücutta çok az miktarda bulunmalarına rağmen organizma için mutlak gerekli bir kısım maddeler (bazı minareller, vitaminler v.s.).


neuroanastomosis : n. İki sinir arasında anastomoz yapılması.