Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriform nedir?

bacteriform : a. Bakteri şeklinde, bakteriye benzer biçimde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystophthitis : n. Mesane tüberkülozu.


dislocation : n. Çıkık.


embryotoxon : n. Kornea kenarının konjenital donukluğu.


foundling : n. Terkedilmiş bebek, doğuran tarafından terkedilerek sokağa bırakılmış bebek.


gametocide : n. Sıtma parazitlerini öldüren ilaç.


hafnium : n. biochem. Hf sembolü ile bilinen atom no:72, atom ağırlığı; 178, olan kimyasal element.


healthy : a. 1. Zinde, sıhhatli; 2. Sıhhi.


helicotrema : n. Helikotrema (scala tympani ile scala vestibuli'nin cochlea tepesinde birleşme deliği).


imitation : n. 1. Taklit etme, benzetme, benzeme, hastalık belirtilerinin diğer bir hastalık belirtilerini taklit etmesi; 2. Herhangi bir şeyin sahtesi, taklidi.


iridosteresis : n. İrisin kısmen veya tamamen çıkarılması.


juice : n. 1.Usare; 2. (pl.) insan vücudunun sıvı kısımları.


manganite : n. biochem. Bir manganez filizi.


megalocerus : n. Alnında boynuzumsu bir veya birkaç çıkıntı gösteren hilkat garibesi.


mortiferous : a. Ölüme sebep olucu, öldürücü.


oligochromemia : n. Kanda hemoglobin azalması, oligokromemi.


paramimia : n. Hareket yeteneği yokluğu, hareketsizlik, paramimi.


pentavalent : a. Beş değerli (element'in birleşme gücü hakkında).


peptolysis : n. Pepsin parçalanması,


phacoma : n. Göz merceğinden gelişen tümör, göz merceği tümörü.


polyorchis : n. İkiden fazla testisi olan.