Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacteriform nedir?

bacteriform : a. Bakteri şeklinde, bakteriye benzer biçimde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorator : n. Kalb seslerine ait gözle görülebilen kayıtların elde edilmesinde kullanılan aygıt.


catalyst : n. biochem. Katalizleyen, katalizatör, kolaylaştıran.


cebocephalia : n. Maymun yüzünü andıracak şekilde burunun basık, gözlerin birbirine çok yakın oluşu ile belirgin yüzde şekil bozukluğu, sebosefali.


circumscribed : a. Sınırları belli, sınırlanmış, sınırlı.


embryotoxon : n. Kornea kenarının konjenital donukluğu.


granulopenia : n. kanda granülosit sayısınn azalması, granülopeni.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


inositis : n. Kas dokusunun iltihabı.


kiotome : n. Uvula (küçük dil)'yı kesip çıkarmada kullanılan özel bistüri, kiotom.


liquescent : a. Sıvılaşır, erimeğe müsait.


microcyte : n. Normalden küçük eritrosit, mikrosit.


microgyria : n.Beyin kıvrımlarının normalden küçük olması, mikrogiri.


miticide : n. Parazitleri yokeden ilaç, mitisid.


myelinoma : n. Miyelin tümörü.


onychophyma : n. Tırnak kalınlaşması veya büyümesi.


orf : n. Bulaşıcı ecthyma, koyunlardan insanlara geçebilen ve ülserasyonlara sebep olan bir hastalık.


organoferric : a. Demir ve bazı organik bileşim ihtiva eden.


pleurothotonos : n. Vücudun tetanik kasılmalar sonucunda bir tarafa bükülmesi.


pneumatometer : n. See: Spirometer.


prominence : n. Öne doğru çıkıntı kabartı, çıkıntı, prominens, prominentia.