Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

bacteriform nedir?

bacteriform : a. Bakteri şeklinde, bakteriye benzer biçimde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blind spot : n. Optik sinirlerin retinadan çıktığı nokta, kör nokta.


cardio : pref. Kalbe ait.


dispensing : n. Tarifine göre ilaç yapma veya hazırlama.


echophrasia : n. See: Echolalia.


fluoroscopic : a. Floroskopi ile ilgili.


glanders : n. Çok tehlikeli ve bulaşıcı bir at hastalığı, ruam.


heterophoric : a. 1. Heterofori ile ilgili; 2. Heterofori gösteren kimse.


histogeny : n. See: Histogneesis.


indoxyluria : n. İdrarda fazla miktarda indoksil bulunuşu.


lethane : n. İnsektisid özellikleri olan thiocyanate türevlerinden meydana getirilen bir karışım.


maldevelopment : n. Kusurlu gelişim, gelişim anomalisi.


meconism. : n. 1. Keyif verici olarak kullanma alışkanlığı, mekonizm; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


menorrhagia : n. Adet kanamasının normalden fazla olması, aşırı mensturasyon, menoraji.


metoposcopy : n. Fizynomi bilgisi.


mongol : n. Down's sendromu için kullanılan deyim.


nostrum : n. 1. Formülü gizli tutulan ilaç; 2. Kocakarı ilacı.


orchiocele : n. 1. Testis fıtığı; 2. Sikrotum fıtığı; 3. Testis tümörü.


ozonic ether : n. Hidrojen peroksidin eter içindeki çözeltisi.


paresthesia : n. Marazi hassasiyet, hastalık halinde duyarlık, parestezi.


pelma : n. Ayak tabanı.