Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacteriform nedir?

bacteriform : a. Bakteri şeklinde, bakteriye benzer biçimde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coccygeal : a. Koksikse ait, coccycus, coccygicus.


coles : n. Erkek cinsiyet organı, kamış, penis.


cranial : a. Kafatasına ait, kafa tarafı, cranialis.


diastalsis : n. Barsakta, kontraksiyon dalgasından önce bir gevşeme dalgasının oluşmasıyla belirgin peristaltik hareket şekli.


elevator : n. Kaldırıcı, yükseltici araç, herhangi bir şeyi yukarı kaldırmada kullanılan alet (çökme gösteren kemik kısmını yükselterek eski haline getiren alet gibi).


embryo : n. 1. Gebeliğin dördüncü ayının başına kadarki devrede tohum, 2. İlkel gelişme devresindeki organizma, embriyon.


faint(ing) : n. defayyans, beynin kansız kalmasından ileri gelen bilinçsizlik hali, baygınlık, bayılma.


hematomycosis : n. Kanda mantar bulunması, hematomikoz.


histotoxin : n. Dokular üzerine toksik etki gösteren madde.


hyperkeratinization : n. Epidermis'te kalınlaşmaya uzanmak üzere aşırı keratin oluşması.


imipramine : n. Antidepresan antikolinerjik, antihistaminik, anti-Parkinson ve antiserotonin özellikleri olan bir maded.


laterad : a. yana yöneli, yan yüze yakın, yana dönük.


luminiferous : a. 1. Işığı geçiren; 2. Kendinden ışık veren, ışık saçan.


mesojejunum : n. Jejunum mezosu.


myodynamometer : n. Kas gücünü ölçmede kullanılan alet, miyodinamometre.


myoglobulin : n. kas dokusunda bulnan bir cins protein, kas globulini, miyoglobulin.


nasopharyngoscope : n. Burundaki geçitlerin ve burun arkasında yer alan boşlukların incelenmesinde kullanılan bir çeşit endoskop.


pudendum : n. (pl. Pudenda) Haya yerleri, edep yerleri, dış üreme kısımları.


saccharum : n. biochem. Şeker.


schizophrenosis : n. Şizofreni grubundan herhangi bir hastalık.