Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

bacteriemia nedir?

bacteriemia : n. Bakterilerin kanda bulunması hali; bakteryemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumocular : a. Göz çevresinde, gözü çevreleyen.


cissa : n. Normalde arzulanmayan veya yenmeyecek şeyleri yeme arzusu gösterme, aşerme.


dermatatrophia : n. Deri atrofisi. dermatit.


etiologic : a. 1. Etyoloji ile ilgili; 2. Hastalık sebebiyle ilgili.


evagination : n. Bir kısım veya organın öne doğru çıkıntı yapması veya içinin dışa dönmesi, evajinasyon.


front : n. Alın, frons.


granulate : v. 1. Tane tane olmak; 2. Yara üzerinde tanecikler meydana getirmek.


hairy : a. 1. Kıl veya tüylerle örtülü, kıllı, tüylü; 2. Kıla benzer, tüy gibi.


hepatitis : n. Karaciğer iltihabı, hepatit.


humeroradial : a. Humerus ve radyusa ait.


indole : n. biochem. Proteinlerin kokuşmasından açığa çıkan fena kokulu bir madde.


infracostal : a. Kaburgaaltı.


jigger : a. Özellikle tropik ülkelerde bulunan bir çeşit pire.


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


lochio : Lohusalık akıntısı (loşi) anlamına önek.


maduromycosis : n. Ayakta yerleşen bazı mantar türlerinin sebep olduğu, içinde eksüda bulunan nodüller oluşmasıyla belirgin kronik hastalık, madura ayak, maduromikoz.


mammal : a. Memeye ait, mammalis.


microphone : n. Sesi yükselten alet, mikrofon.


odont : a. Dişlek.


postepileptic : a. Sar'a nöbeti (krizi)ni müteakip.