Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriemia nedir?

bacteriemia : n. Bakterilerin kanda bulunması hali; bakteryemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calciferous : a. 1. Kireçli, kireç hasıl eden; 2. Kalsiyumlu, kalsiyum hasıl eden.


cestode : n. Barsak şeridi.


cnemitis : n. Tibia iltihabı.


device : n. Araç, alet.


electrolyte : n. Elektrikle tahlil olunabilen madde, elektrolit.


fungiform : a. Mantarbiçim, fungiformis.


gonadectomy : n. Gonadların ameliyatla çıkarılması.


heteroplasty : n. Vücuttaki defektleri başka bir vücuttan alınmış parça ile tamir etme ameliyesi, heteroplasti.


hiccough, hiccup : n. Hıçkırık, singultus.


hypernormal : a. Normalden fazla, normalin üstünde.


immersion : n. Mikroskopun objektifini su veya yağ içine batırarak cisimleri inceleme, imersiyon.


kinesalgia : n. Ka kasılmasından dolayı hasıl olan mevzii ağrı.


kolypeptic : a. See: colypeptic.


lassitude : n. Bitkinlik, ileri derecede halsizli, dermansızlık.


lienocele : n. Dalak fıtığı, liyenosel.


lightening : n. doğum sancıları başlamadan iki veya üç hafta evvel uterusun pelvis boşluğuna inmesi.


lint : n. Gevşek dokunmuş pamuktan ibaret, yüzü düz diğer yüzü tüylü bez (Cerrahi'de sargı amacıyla kullanılır).


mastoidale : n. Mastoid çıkıntının en alt noktası.


osmiophilic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanabilen.


pellucid : a. Saydan, şeffaf, pellucidus.