Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

bacteriemia nedir?

bacteriemia : n. Bakterilerin kanda bulunması hali; bakteryemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biventral : a. İki karınlı, biventer.


botryoid : a. Üzüm salkımı şeklinde, üzüm salkımını andırır şekilde küçük yuvarlak tanecik kümesi gösteren.


circumbullar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini saran.


cooling : n. Vücut ısısının düşürülmesi.


diabrotic : a. Aşındırıcı, kemirici.


duct : n. Özellikle guddelerden sıvı maddeleri nakleden damar, bezlerin salgısını akıtan kanal, boru, ductus.


embryoplastic : Embriyon oluşumuna ait, embriyoplastic


enamel : n. Diş minesi.


vaccinogenous : a. Aşı yapan.


hexylamine : n. biochem. Bira mayasından ve balıkyağından çıkarılan zehirli bir esas (C6H15N).


kelotomy : n. Boğulmşu fıtıkta, fıtık halkasına kesit yaparak fıtığı ortadan kaldırma ameliyatı.


meninges : n. pl. Beyni ve omuriliği çevreleyen zarlar.


metrorthosis : n. Uterusu eski yerine getirme ameliyesi.


micrometer : n. En küçük ölçüde mesafeleri ölçmek için mikroskopla kullanılan alet, mikrometre.


muliebris : n. Kadınla ilgili, kadın cinsine ait.


omentorrhaphy : n. Omentumun dikilmes.i


perifollicular : a. Bir folikül çevresinde olan.


predation : n. Birbirine karşı zararlı tesirelri olan fakat aynı zamanda birbirine muhtaç olan iki canlı türü arasındaki ilgi.


prototoxoid : n. Antijen özelliğini muhafaza etmesine rağmen toksik etkisi bulunmayan ve antitoksinle toksin'e oranla daha kuvvetle birleşme eğilmi gösteren madde, prototoksoid.


pulpotomy : n. Diş çukuru ameliyatı, pulpotomi.