Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriemia nedir?

bacteriemia : n. Bakterilerin kanda bulunması hali; bakteryemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnalize : v. Cismanileştirmek, şehvanileştirmek.


cryptomenorrhoea : n. Hymen imperforatus veya vaginal atrezi gibi nedenlerle, menstruasyon kanının uterus içinde birikmesi.


ectoplasm : n. Ektoplazma, dış plazma.


episioplasty : n. Vulvanın plastik tamiri.


fervor : n. Sıcaklık, hararet, yüksek ateşin vücutta meydana getirdiği sıcaklık.


Freud : n. Sigmunt Freud (1856-1939), nöroloji ve psikiyatri dallarında çalışmalarıyla tanınmış, modern psikiyatri ve psikoanalizin kurucusu sayılan Avusturyalı hekim.


tenontothecitis : n. Kiriş kılıfının iltihabı.


locomotor : a. Müteharrik.


melanodendrocyte : n. See. Melanocyte.


mesophlebitis : n. Ven orta gömleğinin iltihabı, mezoflebit.


modulation : n. 1. Uyma, intibak etme, hücrenin çevresel değişimlere kendini uydurması; 2. Düzenleme, düzenlenme (Tdavi düzenlenmesi gibi).


nearsighted : a. Uzaktan iyi görmeyen, miyopik.


necrophilia, necrophilism : n. Ölülerden (cesetlerden) hoşlanma veya onları seyretmekten zevk alma, cinsi arzusunu ölüler üzerinde tatmin etme, nekrofili.


normotopia : n. Normal yerinde bulunma, normotopi.


nycturia : n. Geceleyin sık sık işeme, niktüri.


occipitofacial : a. Artkafa ve yüze ait.


pelvimetry : n. Pelvisin ölçülmesi, pelvimetri.


pessimism : n. Herşeyi fena görme veya fenaya yorma ile belirgin ruh hali, bedbinlik, kötümserlik, pesimizm.


pharyngomaxillary : a. Yutak ve çeneye ait, yutak-çene.


phenology : n. İklim şartları ve mevsim değişikliklerinin hayvan ve bitkiler üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı, fenoloji.