Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

bacteriemia nedir?

bacteriemia : n. Bakterilerin kanda bulunması hali; bakteryemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromsulphalein : n. biochem. Karaciğer fonksiyonu deneyinde kullanılan bir boya.


chemoheterotroph : n. Kemoheterotrofik nitelik gösteren bakteri, kemoheterotrof.


corticopleuritis : n. Korteks zarı iltihabı.


dehydorcholesterol : n. See: calciferol.


depolarize : v. Kutuplaşmayı ortadan kaldırmak.


glycuresis : n. İdrarda fazla miktarda şeker (glükoz) bulunuşu.


gnathoplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı.


vaccines : n. pl. Ölü veya gücü azaltılmış bakteri hücrelerini ihtiva eden suspansiyon veya hülasalar.


hemeralopia : n. Gece körlüğü, hemeralopi.


innidiation : n. Hücrelerin sürüklendikleri bir yerde gelimeleri.


itchy : a. Kaşıntılı.


leukopeinc : a. 1. Lökopeni ile ilgili; 2. Lökopeni gösteren, lökopenili.


limosis : n. Aşırı açlık hali, anormal açlık.


malleus : n. Orta kulaktaki küçük kemiklerden biri, çekiç kemik.


metaplastic : a. 1. Metaplazi ile ilgili; 2. Metaplazi gösteren; 3. Metaplazi sonucu oluşan.


neurotension : n. See: Neuectasia.


peptolysis : n. Pepsin parçalanması,


pharmacodynamics : n. Farmakodinami, ilaçların tesirini inceleyen bilim.


phlebolith : n. Ven taşı.


polykaryocyte : n. Çok nüveli dev hücre, polikaryosit.