Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bactericide nedir?

bactericide : n. Bakterileri yokeden bir madde, bakterisid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyuria : n. İşeyememe, sidik zorluğu.


bronchostenosis : n. Bir bronşun daralması.


choristoma : n. Normal yeri dışında bulunan doku kitlesi (chorista) nden gelişen konjenital tümör.


costopleural : a. Kaburgalar ve göğüs zarı ile ilgili.


emanation : n. biochem. Emanasyon: Bir cisimden intişar eden koku veya buhar veya ışın, radiumun parçalanmasından meydana gelen radyoaktif soy gaz.


francium : n. biochem. Fr sembolü ile bilinen, atom no: 87 ve atom ağırlığı: 223 olan kimyasal element, fransiyum.


hypoestrogenemia : n. kanda düşük miktarda estrojen bulunuşu.


hypoimmunity : n. Bağışıklığın azalması, muafiyet azalımı.


intradermal : a. Deri içinde.


kinaesthesia : n. Yapılan hareketin derecesini, etkisini veya yönünü idrak yeteneğinin bulunmayışı.


light : n. 1. Işık; 2. (pl.) Hayvan akciğeri.


macrodontia : n. Büyük dişlilik, dişlerin aşırı iriliği.


metatarsalgia : n. Metatars ağrısı.


panaris : n. Dolama, tırnak yatağı iltihabı.


pathosis : n.Marazi durum, hastalıklı hal.


pionemia : n. Kanda yağ bulunması, kanın yağlı hali, piyonemi.


polytocous : a. Aynı zamanda çeşitli çocuklar doğuran.


profuse : a. Ölçülemeyecek kadar bol, profuz.


radiomimetic : n. Radyoterapi ile alınan neticelere benzer sonuç veren.


schistosternia : n. Sternum üzerinde doğuştan yarık bulunuşu.