Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

bactericide nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

bactericide : n. Bakterileri yokeden bir madde, bakterisid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blind : a. Kör.


butesin : n. biochem. Lokal anestetik bir madde olup, toz, merhem ve fitil şeklinde kullanılabilir.


chromic : a. 1. Krom'la ilgili; . Krom'dan yapılmış.


Conn's syndrome : n. Fazla miktarda aldosteronun mevcut olması.


convolution : n. 1. Barsakta, renal tubuluslarda ve beyinde olduğu gibi, katlanmaların, bükülmelerin ve kangalların mevcut bulunması; 2. Kıvrım, büklüm, organ veya oluşumda kendi üzerinde kıvrılma sonucu oluşan kısım; 3. Beyin yüzeyinde birbirinden oluk şeklinde girintilerle ayrılmış küçük bölümlerden her biri, beyin kıvrımı, girus.


crystallization : n. Kristallerin luşumu, kristalleşme.


decapitation : n. 1. Doğumu mümkün olmayan fetusun başının kesilip çıkarılması; 2. Bir kemiğin yuvarlak olan başının kesilmesi.


endoappendicitis : n. Apandisin müköz zarının iltihabı.


endocranial : a. Kafa içi yüzüne ait, kafa içinde bulunan.


glucokinase : n. biochem. Glükozun glükoz fosfata çevrilmesini katalize eden enzim.


hypothenar : a. Hipotenar, karşı tenar.


lymphatic : a. 1. Lenfaya (lenfe) ait, lenfatik, lymphaceus; 2. Lenf damarı.


masto- : pref. Meme, göğüs.


meteoropathy : n. İklim şartlarının sebep olduğu herhangi bir hastalık.


microaerophilic : a. Normal yaşamı için çok az oksijene ihtiyaç gösteren.


monopathy : n. Vücudun tek taraflı hasta olması hali, monopati.


orchiomyeloma : n. Testis miyelomu.


orthochromia : n. Eritrositlerin normal hemoglobin muhtevası, ortokromi.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


pediophobia : n. Marazi çocuk veya kukla korkusu, pedyofobi.