Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

bactericide nedir?

bactericide : n. Bakterileri yokeden bir madde, bakterisid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotome : n. Bronş'a kesit yapmada kullanılan bistüri.


choroiditis : n. Koroid iltihabı, koroidit.


dermitis : n. Deri iltihabı, dermit.


falcular : a. see: falcate.


gestaltism : n. Algılanan unsurların zihinde, parçalara ayrılamayan bütün halinde oluştuğunu kabul eden görüş, gestalt teorisi.


glycinuria : n. İdrarda glisin çıkarılması.


histonomy : n. Doku gelişimi kanunları.


hybridize : v. Melez olarak yetiştirmek.


hypersalivation : n. See: Ptyalism.


linea : n. (pl. lineae). See: line.


micromelus : n. Anormal şekilde küçük kol ve bacaklara sahip fetüs.


orthochromatic : a. Normal olarak boyayabilen veya boyanabilen, gerçek renk tonlu, ortokromatik.


pelviperitonitis : n. Pelvis peritonun iltihabı, pelvi-peritonit.


perineovulvar : a. Perine ve vulva ile ilgili.


photomania : n. 1. Işığa karşı aşırı arzu, aydınlığa veya ışıklı yerlere aşırı düşkünlük gösterme; 2. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu ruhsal dengesizlik hali.


phren : n. phrenes; 1. Diyafram, böleç; 2. Kafa veya kalb.


preparation : n. 1. Hazırlama, hazır hale getirme; 2. Hazırlanmış ilaç, belli bir formüle göre yapılmış ilaç; 3. Mikroskopik muayene için hazırlanmış oduk örneği, fiksatif eriyik içinde muhafaza edilen organ veya doku, preparat.


prostatocystitis : n. Prostat ve mesane iltihabı.


proteinic : a. Proteine ait.


ramisection : n. Spinal siniri sempatetik ganglion'a bağlayan dalın ameliyatla kesilmesi.