Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bactericide nedir?

bactericide : n. Bakterileri yokeden bir madde, bakterisid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotripsis : n. Yaşlılığa bağlı olarak derinin yıpranması, deri aşınması.


complexion : n. Deri rengi, clit görünümü, özellikle yüz derisinin renk ve görünümü.


cyanocobalamine : n. biochem. Kobalt ihtiva eden ve kan yapımını canlandıran bir madde (B12 vitamini).


dermophlebitis : n. Cilt venlerinin iltihabı, dermoflebit.


endocrin (e) : a. 1. İç salgı; 2. Bir bezin salgısını doğrudan doğruya kana karıştırması.


enterocrinin : n. biochem. İnce barsak guddelerini uyaran bir hormon.


epitheliomatous : a. Epitele ait.


fulmination : n.Aniden şiddetle oluşma, birden alevlenme (hastalık hakkında), patlama, açılma (ülser hakkında).


glycogenase : n. biochem. Glikojeni dekstroz ve maltoza çeviren enzim.


hepatography : n. 1. Karaciğer radyografisi; 2. Karaciğer hakkında yazılmış eser, hepatografi.


hamartoma : n. 1. Dokudaki kusurlu gelişime bağlı olarak meydana gelen tümöre benzer yumru şeklinde oluşum, hamartom; 2. Yeni oluşmuş kan damarlarıdan meydana gelen tümör.


homeostasis : n. Organizmada normal şartların devamlılığı, homeostaz.


intraosteal : a. Kemik içi, kemik içinde.


introspection : n. Kend idüşünce ve hislerini inceleme, iç gözlem.


ischiocele : n. Sakrasiyatik çentikte fıtık.


lepromatous leprosy : Deri üzerinde basilden zengin, sınırları belirsiz çok sayıda yumuşak nodüllerle belirgin kolaylıkla bulaşabilen lepra şekli;


neurotome : n. Siniri kesmede veya diseke etmede kullanılan özel bistüri, nörotom.


oncograph : n. Organlarda vücuda gelen değişiklikleri maydeden alet, onkograf.


paracolic : a. Kolon yakınında, kolon'a bitişik.


perceptible : a. Farkına varılabilir, hissedilebilir, seçilebilir, algılanabilir.