Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

bactericidal nedir?

bactericidal : a. Bakterileri yokeden maddeye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleidarthritis : n. Sternum ile klavikula arasındaki eklemin iltihabı.


carinopuncture : n. Keşif maksadı ile beyini delme ameliyesi.


dissimilate : v. Bir maddeyi knedisini oluşturan ufak parçalarına ayırmak, bir bileşiği daha basit unsurlara parçalamak.


epigastrium : n. Göbeğin üst kısmındaki karın duvarı, üstkarın epigast(iyum).


ergograph : n. Kasların kuvvetini ölçmeye yarayan alet, erogagraf.


gonycrotesis : n. Çarpık bacak.


hemocytozoon : n. Kan hücrelerinde yaşayan bir mikroparazit, hemositozoid.


labia : n. Dudaklar.


lanatoside : n. Yüksükotundan elde olunan bir glikozid.


metallophobia : n. Madeni cisimlerden korkma hali, metafobi.


myxorrhea : n. Sümük akması.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


opsoniferous : a. Opsonin taşıyıcı.


osteosarcoma : n. Kemik sarkomu, kemki dokusu ihtiva eden sarkom.


ovariotherapy : n. See: Ovotherapy.


pelvis : n. Pelvis: 1. Kalça kemiği ve sakrumdan meydana gelmiş olan kalça kuşağı, leğen, havsala; 2. Böbrek toplayıcı kanalların açıldıkları kese, böbrek pelvisi.


phenazocine : n. Şiddetli akut veya ronik ağrıların giderilmesi için kullanılan güçl bir analjezik.


pneumo : pref. 1. Hava veya gaz; 2. Akciğer, akciğerle ilgili, pnömo.


proximo-ataxia : n. kol veya bacağa ayın yere arız olan ataksi.


purinase : n. Pürin'i parçalayıcı enzim, pürinaz.