Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bactericidal nedir?

bactericidal : a. Bakterileri yokeden maddeye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burn : n. Yanık, yanık yeri.


cardiosphygmograph : n. Kalb ve nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet.


lactose : n. biochem. süt şekeri, laktoz, (C12H22O11H2O).


sublinguitis : n. Dilaltı bezi iltihabı.


hemocytozoon : n. Kan hücrelerinde yaşayan bir mikroparazit, hemositozoid.


hepatitis : n. Karaciğer iltihabı, hepatit.


hyperacidaminuria : n. İdrarda aminoasitlerin çoğalması.


hypobaric : a. 1. Çevreye oranla basıncı daha düşük, normal atmosfer basıncından daha düşük basınca sahip (gaz hakkında); 2. içine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha düşük yoğunluğa sahip, bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha düşük (eriyik hakkında).


loasis : n. Loa loa'nın sebep olduğu, parazitin derialtı dokuları ve konjunktiva'da yerleşmesi sonucu kaşıntı ile seyreden bir hastalık (Özellikle Afrika'da görülür. Hastalık, paraziti taşıyan sineklerin ısırışı ile geçer).


limophoitas : n. Açlığın sebep olduğu çılgınlık hali.


mesencephalitis : n. Orta beyin iltihabı, mezensefalit.


nephrotomography : n. Böbreğin bölüm bölüm röntgen filimlerinin alınması, nefrotomografi.


osteothrombosis : n. Kemik venlerinin trombozu.


pharyngemphraxis : n. Yutak tıkanması.


pincers : n. 1. Sıkıca kavrayıp çekmeğe mahsus alet, kerpeten; 2. Hayvanın avını kıstırmağa yarayan pençesi, bu amaca yönelki ayak organı.


pneumomediastinum : n. Mediyasten bağ dokusunda hava veya gaz bulunması.


saphrophilous : a. Ölü madde yiyerek geçinen.


shingles : n. Kuşak, zünnar, zona belin etrafını kabarcıklarla kuşatan bir sinir hastalığı, herpes zoster.


soporose : a. 1. Koma veya derin uyku ile ilgili, 2. Derin uyku gösteren, derin uyku ile belirgin; 3. Derin uykuya benzeyen, komayı andıran.


spermiocyte : n. İlkel sperma hücresi.