Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

bacterial nedir?

bacterial : 1. Bakterilerle ilgili; 2. Bakterilerin oluşturduğu, bakterilerin sebep olduğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conjugation : n. Birleşme, çift olma.


erotology : n. aşk bilgisi, aşkbilim, erotoloji.


ferment : n. Organların hücreleri içinde veya bunların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere tesir eden katalizörler, ferment.


flaccidity : n. Gevşeklik, organ veya dokuda normal gerginliğin kaybolması hali.


heptogram : n. 1.Karaciğerin röntgen filmi; 2. Karaciğer atımlarını gösteren çizelge.


vaccinogen : n. Aşı maddesi yapan, vaksinojğn.


hand : n. El, manus.


health : n. Sıhhat, şifa.


Hippocratic : a. Hipokrat'la ilgili, Hipokrat'ın kurduğu tıp öğretisi ile ilgili.


hydropyonephrosis : n. Ureter'in tıkanması sonucu böbrek pelvisinde idrar ve cerahat toplanması hali, hidropiyonefroz (Cerahatli idrarın birikimi nedeniyle böbrek şişer).


hypopancreatism : n. Pankreas faaliyetinin azalması.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


inactivation : n. 1. Hareketsizleşme; 2. Hareketsizleştirme; 2. Gayrifaal veya etkisiz hale getirme.


inspire : v. Havayı akciğerlere çekmek,soluk almak.


intarcutaneous : a. Deri içi.


iridoavulsion : n. İris'i tutunduğu çevre oluşumlardan ayırarak tümüyle çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


neurosis : n. Sinir ve ruh bozukluğu, nevroz.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


oxyacid : n.biochem. Oksijen ihtiva eden herhangi bir asit, oksijenli asit, oksijen asidi.


phosphorism : n. Fosforla zehirlenme.