Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacterial nedir?

bacterial : 1. Bakterilerle ilgili; 2. Bakterilerin oluşturduğu, bakterilerin sebep olduğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


decidualitis : n. Desidüa'nın patolojik değişikliklerle belirgin bakteriler etkisiyle oluşan iltihabı.


hepaticoenterostomy : n. Safra yoluyla barsak arasında anastomoz yapılması.


hypercardia : n. Kalbin aşırı büyümesi, kalp hipertrofisi.


hypocondylar : a. Lokmaaltı.


hyps(o) : pref. Yükseklik, irtifa, boy.


ileosigmoidostomy : n. İleum ile sigmoid dirseği arasında anastomoz yapılması, ileosigmoidostomi.


hypertrichosis : n. Aşırı akıllılık, anormal derecede kıllanma (genel veya mevzi olabilir).


intradermal : a. Deri içinde.


mitral : a. Kalbde iki yapraklı kapağa ait (sol atrium ve sol karıncık arasında), mitral, mitralis.


monocytosis : n. Kanda monosit fazlalığı, monositoz.


omo- : prof. Omuzla ilgili.


pernio : n. (pl. Perniones). See: Chilblain.


phot(o)- : pref. Işık, ışıkla ilgili.


pulse : n. Nabız, pulsus.


purin(e) : n. biochem. Asit üriğin esas cevheri, pürin (C5H4N4).


salpingorrhaphy : n. Tuba uterina (Fallop tübü)'ya dikiş konulması, Fallop tübü üzerindeki yırtık veya kesit yerinin dikilmesi.


solanoid : a. Yapı ve kıvam bakımından çiğ patetes'i andıran, çiğ patetes'e benzeyen.


squamocellular : a. 1. Dökülücü nitelikte hücrelerle ilgili; 2. Dökülücü nitelikte hücrelerden oluşan.


streptokinase : n. biochem. Fibrinin erimesini sağlayan bir enzim.