Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacteria nedir?

bacteria : n. Aynı zamanda "Şizomiset" olarak da adlandırılan bir grup mikro-organizma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle katot'a doğru hareket etmesi.


cocoa : n. Theobroma cacao bitkisinin tohumları, kakao.


colilysin : n. biochem. Eschercihia coli tarafından yapılan bir lisin, kolilizin.


curium : n. biochem. Cm sembolü ile bilinen, atom no:96 ve atom ağırlığı: 245 olan kimyasal element (uranyum ve plütonyumun bombardımanından elde edilmiştir).


deviance : n. Normalden sapma, nomalden uzaklaşma, düşünüş ve davranış bakımından normal kabul edilen durumun dışına çıkma.


fertilize : v. İlkah etmek, tohumlamak, aşılamak.


finsen light : n. Finzen ışığı, deri hastalıkları tedavisinde kullanılan bir tür ışık.


gametic : a. Gamet veya gametlerle ilgili.


intensification : n. 1. Kuvvetlendirme, şiddetini artırma; 2. Kuvvetlenme, şiddetlenme.


hydrastine : n. biochem. Hydastis'ten elde olunan bir alkaloid.


hysterography : n. Uterusun radyolojik olarak muayene edilmesi.


indiference : n. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeme hali, yansızlık; 2. Hissizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


old : a. İhtiyar, yaşlı.


organum : n. See: Organ.


oschitis : n. Skrotum iltihabı.


pleurogenic : a. Plevradan kaynaklanan.


repression : n. Uygunsuz fikir veya dürtüleri bilinç altına atma, represyon.n. Yerinden ayrılmış organı normal yerine koymada kullanılan alet.


sclerodactylia : n. El ve ayak parmaklarının skleroderması.


sirenomelia : n. İki bacağın doğşutan birbirine yapışık oluşu.


siriasis : n. Güneş çarpması.