Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacteria nedir?

bacteria : n. Aynı zamanda "Şizomiset" olarak da adlandırılan bir grup mikro-organizma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

compression : n. Kompresiyon, alveol ve diş kavislerinin darlaşmış olması ile vasıflı olup: 2. Solunum yolları tıkanıklığı dolayısıyle ağız içinde menfi dıştan normal atmosfer tazyiki; 2. Ağızla solunum dolayısıyle yüz kaslarının kasılması ve sonucu alveol ve diş kavislerine tazyik yapması.


digitalis : n. 1. Kalb hastalığında ilaç olarak kullanılan yüksük otunun (digitalis purpurea) yaprağı; 2. Bu yapraktan çıkarılan ilaç.


disperse : v. Dağılmak, ayrılmak, çözülmek.


electrokymography : n. Herhangi bir organın çalışması esnasında meydana gelen hareketlerin çizelge halinde kaydedilmesi, elektrokimografi.


epithelization : n. 1. Epitel dokusunun rejenerasyonu; 2. Epitel dokusunun bir yeri örtmesi.


fibromatogenic : a. Fibrom meydana getiren, fibromatojen.


hyoglossal : a. Hiyoid kemik ve dile ait.


isopathy : n. Hastalığı misli ile tedavi usulü.


kinematics : n. Hareket bilimi, kinematik.


neuronitis : n. Sinir hücresi iltihabı, nevronit.


otopiesis : n. 1. Kulak zarının içe çökmesi; 2. İç kulağın basınç onucunda sağırlığa sebep olması.


pathomimesis : n. Bir hastalığın belirtilerini taklidetme.


parasitososis : n. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık, parazitoz.


peritonize : v. Periton'la kapatmak, kesik yüzleri periton'la örtmek.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


precommissure : n. Ön bileşke.


prehyoid : a. Hiyoid kemiği önünde bulunan, hiyoid kemik önü.


protochrome : n. biochem. Ürokrom gibi reaksiyon veren bir protein türevi.


pyopericardium : n. Perikardda cerahat bulunması.


rhinenchysis : n. Burun deliklerinden burun boşluklarına, enjektör aracılığı ile ilaçlı sıvı sevketme, burun boşluklarını yıkama.