Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

bacteria nedir?

bacteria : n. Aynı zamanda "Şizomiset" olarak da adlandırılan bir grup mikro-organizma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonization : n. biochem. Kömürleş(tir)me.


coxotuberculosis : n. Kalça eklemi tüberkülozu


cysto-urethropexy : n. İdrar kaçırmanın önüne geçmek için yapılan ve idrar kesesi ile üst uretranın ön tarafa tespit edilmesini sağlayan girişim.


dysthymic : a. Ürkek, korkak.


enucleation : n. Bir organın tam olarak vücuddan dışarı çıkarılması.


explant. : v. 1. Vücuttan alınan dokuyu sun'i ortamda yaşatmak; 2. Vücuttan alını sun'i ortamda yaşatılan doku.


fetography : n. Fetusun ana rahminde iken alınan radyografisi.


phylogenic : a. See: Phylogenetic.


gynephobia : n. Kadınlardan tiksinme, kadınlara karşı anormal şekilde korku ve çekingenlik gösterme, kadın korkusu.


hydrostatics : n. makina biliminin sıvılar dengesinden bahseden dalı.


hyloma : n. Mediyasten tümörü.


ingesta : n. T aam, yiyecek ve içecekşeyler.


kernicterus : n. Beynin bazal ganglionlarında bilirubin'in etkisi ile meydana gelen ve zeka geriliği ile kedini belli eden bir durum.


keto-acid : n. Yapısında "keton grubu" bulunan herhangi bir organik asit.


leio : pref. Düz anlamına önek.


odontology : n. Dişlerin bilimsel incelenmesi, odontoloji (Diş anatomisi), dişbilim.


ovariotomy : n. Yumurtalık veya yumurtalık tümörü çıkartılması, ovaryotomi.


premonition : n. 1. Herhangi bir şeyin olacağını önceden sezme, ön sezi; 2. Kişinin hastalık nöbetinin geleceğini önceden sezinlemesi; 3. Hastalık nöbetinin geleceğini gösteren sübjektif belirti, hastanın hissettiği öncü belirti.


Rh Factor : n. Çoğu insanların kanında bulunan pıhtılaştırıcı bir madde, Rh faktörü.


rhinorrhagia : n. Aşırı burun kanaması, burundan bol miktarda kan gelme, rinoraji.