Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteria nedir?

bacteria : n. Aynı zamanda "Şizomiset" olarak da adlandırılan bir grup mikro-organizma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bony : a. 1. Kemiğe benzer, kemik gibi kemiğimsi; 2. Kemikten oluşmuş, kemikli.


cryopathy : n. Aşırı soğuğa maruz kalış nedeniyle meydana gelen harabiyet ve incinme.


extrapulmonary : a. 1. Akciğerler dışında; 2. Akciğerlerle ilişkisi olmayan.


fatalism : n. Kadere inanma, kadercilik, fatalizm.


gastral : a. Mide ile ilgili.


genitoplasty : n. Üretim (jenital) organlara yapılan plastik ameliyat.


gerontal : a. See: geratic.


glomeriform : a. Yumakbiçim, glomerül şeklinde.


hydropathy : n. Su ile tedavi usulü, hidroterapi.


ileectomy : n. İleumun ameliyatla çıkarılması, ilyektomi.


interseptal : a. İki septum arası, iki septum arasında.


keratin : n. biochem. Saç ve boynuz ve tırnağın esas maddesi, keratin.


konometer : n. Havadaki toz miktarını ölçen alet.


leucinuria : n. İdrar'da lösin bulunuşu hali.


medico : pref. Tıp. tıbbi anlamlarına önek.


mummy : n. Mumya, iyi muhafaza edilmiş ceset.


nystagmic : a. 1. Nistagmus'la ilgili, nistagmus'a bağlı; 2. Nistagmus gösteren, nistagmik.


peroplasia : n. Kusurlu gelişim, kusurlu veya yetersiz gelişme sonucu meydanag elen anomali.


polycythemia : n. Deveran eden kanda eritrosit çoğalması, polisitemi.


saccharic : a. biochem. Sakarine ait.