Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

bacteria nedir?

bacteria : n. Aynı zamanda "Şizomiset" olarak da adlandırılan bir grup mikro-organizma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

born : a. 1. Doğmuş; 2. Doğuştan.


cellobiose : n. biochem. Selüloz'dan meydana gelen bir disakarid (C12H2O11).


epizoology : n. Hayvanlarda görülen bulaşıcı hastalıkları ve hastalık salgınlarını konu alan bilim dalı.


etherize : v. biochem. Etere dönüştürmek, eterle uyutmak.


false : a. Sun'i, taklit, takma


gathering : n. İÇinde cerahat bulunan şişlik, apse.


gyrencephala : n. Beyin yüzeyleri belirli kıvrım (gyrus)'lar gösteren yüksek sınıf memeli hayvanlar grubu.


hexoestrol : n. Stilboestrole benzer özellikleri olan ve aynı amaçla kullanılan sentetik bir madde.


histaminemia : n. Kanda histamin bulunması, histaminemi.


hypernitremia : n. kanda nitrojen fazlalığı.


hyperonychosis : n. See: Hyperoncyhia.


incineration : n. Yakıp kül etme.


irritative : a. İritasyona ait.


loxophthalmus : n. Şaşılık. See:Strabismus.


microvillus : n. Bazı yüzeyel hücrelerden çıkan mikroskopik ince uzantılardan her biri, mikrovilüs.


morbific : a. Hastalık getiren.


nephrotresis : n. Böbrek ile böğür arasında ameliyatla geçit oluşturma, nefrotrez.


omitis : n. Omuz iltihabı, omit.


omunono : n. See: Yaws.


paraglossa : n. Dil şişmesi.