Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

bacteremia nedir?

bacteremia : n. Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi ile oluşan ateş, titreme ile mütefarik klinik atblo, septisemi, bakteremi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

compound : n. biochem. Bileşim, terkip.


coronoid : a. & n. 1. Çengel, kanca, gaga, coronides; 2. gagamsı, çengelsi, coronoideus.


drastic : n.&a. 1. Kuvvetli müshil; 2. Tesiri kuvvetli olan.


endolumbar : a. Omurilik lomber parçasının içinde bulunan.


extend : v. Germek, uzatmak, genişletmek, kol veya bacağı doğrultmak, fleksiyon durumundaki kol veya bacağı düz hale getirmek.


gratification : n. Herhangi bir arzunun yerine gelişiyle hasıl olan ruhsal rahatlama, tatmin, memnuniyet.


heterochromia : n. Tümüyle aynı rengi göstermesi gereken bir cismin değişik kısımlarında renk farkı bulunması hali, renk farklılığı, heterokromi.


hypernutrition : n. Fazla yeme ve zararlı sonuçları.


incarnatus : a. 1. Et haline dönüşmüş; 2.Et içine doğru gelişmiş, ete gömülmüş.


irritable : a. Hafif uyartılara şiddetle cevap veren, hassas, taharrüşe müsait.


ischiofemoral : a. İskiyum ve femura ait.


lucidity : n. 1. Berraklık, saydamlık; 2. Açıklık, kolay anlaşılabilme; 3. Zihin açıklığı, aklı başında olma hali.


monomaniac : n. Sabit fikir delisi.


oralogy : n. Ağız hastalıkları bilimi, oraloji.


organogenesis : n. Hayvan ve bitki organlarının gelişimi, organojeni.


periostoma : n. Kemik çevresindeki kemiksi oluşum.


phorology : n. Hastalıkların bulaşmasını inceleyen bilim dalı, foroloji.


postnasal : n. Burnun arkasında ve nasofarinkste yer alan.


rehalation : n. Yeniden teneffüs etme.


surdomute : a. & n. Hem sağır hem dilsiz (adam).