Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacteremia nedir?

bacteremia : n. Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi ile oluşan ateş, titreme ile mütefarik klinik atblo, septisemi, bakteremi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butyrate : n. biochem. Bütirik asidin tuzu.


cartilaginoid : a. Kıkırdaksı, kıkırdağa benzer.


coxalgia : n. Kalça eklemi tüberkülozu, koksalji.


derm(a) : n. See: Cutis or Corium.


disruptive : a. Ayırıcı, yarıcı, çatlatıcı.


ergotoxine : n. 1. Ergot'dan elde edilen alkaloidlerin karışım; 2. Ergot zehirlenmesinden sorumlu alkaloid.


exocervical : a. 1. Servikse uteri'nin dış kısmı (portio vaginalis9 ile ilgili; 2. Servikal kanalın dışında, portio vaginalis üzerinde.


fissured, fissural : a. 1. Çatlamış, çatlak; 2.Çatlaksı; 3. Çatlağa ait.


fleam : n. Baytar neşteri.


frontonasal : a. Sinüs frontalis ve burun'la ilgili.


histokiesis : n. Vücut dokularındaki hareket.


hysteresis : n. Bir cismin üzerinde etkili kuvvetler değişince yapışkanlık veya iç sürtünmesi sonucu imiş gibi o cisimdeki reaksiyonun gecikmesi, histerezis.


idiocrasy : n. Belli bir şey (ilaç, gıda maddesi v.s)'e karı, diğer kimselere oranla aşırı duyarlık gösterme hali, idyokrazi.


insoluble : a. Erimez.


iodothyrine : n. Tiroid bezi hormonundaki proteinle birleşik iyot.


leptomeningioma : n. Pia mater ve arachnoid'den gelişen tümör.


mercaptomerin sodium : n. Civalı diüretik, hasta, ciltaltı yoluyla bu ilacı kendi kendine zerkedebilir.


mesad : a. See: Mesiad


myoglobinemia : n. Kanda miyoglobin bulunuşu.


oncolysis : n. Tümör hücrelerinin erimesi, tümör hücrelerinin herhangi bir tedavi yöntemi ile eritilerek ortadan kaldırılması, onkoliz.