Bugün : 22 Mart 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

bacteremia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

bacteremia : n. Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi ile oluşan ateş, titreme ile mütefarik klinik atblo, septisemi, bakteremi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boyle's anesthetic machine : n. Kloroform, eter, nitröz oksit ve oksijenle kullanılabilen anestezi aygıtı.


climacophobia : n. Merdivenle çıkmaktan aşırı korkma, merdiven korkusu.


Daunorubicin : n. Adriamycin'e benzeyen ve lösemide kullanılan bir antibiyotik.


dermopathy : n. Cilt (deri) hastalıkları.


duhammel's operation : n. Hirschprung hastalığnda uygulanan bir ameliyat.


dull : a. Perküsyonda matite veren.


endometrioma : n. Endometr ihtiva eden bir tümör, endometriyom.


fear : n. Korku, fobi.


frontonasal : a. Sinüs frontalis ve burun'la ilgili.


subgrondation : n. Bir kemik parçasının diğerinin altında ezilmesi.


hematoporphyrinemia : n. Kanda hematoporfirin bulunuşu.


hypokinetic : a. 1. Hipokinezi ile ilgili; 2. Hipokinezi gösteren.


hypsonosus : n. Dağ hastalığı.


index : n. (pl. indicis). 1. İşaret (şahadet) parmağı; 2. Herhangi bir parçanın standard bir büyüklüğe oranını veren rakam; 3.İşaret.


intratonsillar : a. Bademcik (tonsil) içi, bademcik içinde.


metacyesis : n. Dış gebelik.


metamere : n. Hayvan vücudunda seri halinde diziliş gösteren benzer parça (bölüm)'lerden her biri (Solucan vücudunun parçaları gibi).


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


narco : pref. Hissizlik, duygusuzluk anlamına önek.


oximetry : n. Alınan kan numunesindeki okisjen miktarının oksimetre aracılığıyla ölçülmesi, oksimetri.