Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteremia nedir?

bacteremia : n. Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi ile oluşan ateş, titreme ile mütefarik klinik atblo, septisemi, bakteremi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celluloneuritis : n. Sinir hücrelerinin iltihabı.


conceptus : n. Gebelik mahsülü, döllenmeyi takiben uterus içinde gelişen embriyo ve fetüs.


coprolagnia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel haz duyma (Bir çeşit cinsel sapıklık).


defloration : n. Kızlık zarının yırtılması.


dermatophobia : n. Deri hastalığına yakalanmaktan aşırı korkma.


encephalodialysis : n. Beyin yumuşaması.


fibrochondritis : n. Fibrokartilaj dokunun iltihabı.


forehead : n. Alın.


hereditary : a.See: Familial.


hemoglobinemia : n. Kan plazmasında anormal hemoglobin bulunması.


ideational : n. Fikir oluşmasıla ilgili, zihnin düşünme yeteneği ile ilgili.


leptocytosis : n. Kanda leptosit bulunması, leptositoz.


liter, litre : n. Litre, metre usulüne göre bir desimetre kübe eşit hacim ölçüsü.


oothecopathy : n. Herhangi bir yumurtalık hastalığı.


postparalytic : a. Felç krizi (nöbeti) ni müteakip.


precoid : a. Dementia praecox'a benzeyen.


prethyroid : a. Tiroid bezi önünde.


pyofecia : n. Cerahatli dışkı, feçeste irin bulunması, piyosefi.


rheumatid : n. Romatizmada olan bir cilt lezyonu.


stactometer : n. Damlalar ölçmeğe mahsus tüp (eczacılıkta).