Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

bacteremia nedir?

bacteremia : n. Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi ile oluşan ateş, titreme ile mütefarik klinik atblo, septisemi, bakteremi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Bronchodilatör : n. Bronşları genişleten madde.


dichorionic : a. Birbirinden ayrı iki koryon tabakası gösteren.


endothelial : a. 1. Endotel tabakası (endotelyum)'yla ilgili; 2. Endotel hücrelerinden oluşan.


gilliams operation : n. Ligamentum rotundumların kısaltılması suretiyle ret roversio uteri vakalarının düzeltilmesini sağlayan bir ameliyat tekniği.


graphology : n. Ruhi özellikleri tesbit amacıyla el yazısının incelenmesi, el yazısını inceleyen bilim dalı, grafoloji.


innervation : n. 1. İnervasyon: Bir vücut bölümünün (asaplanması) sinirlenmesi; 2. Santral sinir sisteminden gelen normal uyartıların bu sinirlerle ait olduğu organa gitmesi.


iron : n. biochem. Demir, Fe sembolü ile bilinen, atom no: 26 ve atom ağırlığı: 55.85 olan kimyasal element.


mepacrine : n. Kininden daha güçlü ve daha iyi tahammül edilebilir nitelikte olan sentetik bir sıtma ilacı.


myectomy : n. Kasın ameliyatla çıkarılması, miyektomi.


necrectomy : n. Gangrenli (ölü) dokunun ameliyatla çıkarılması.


nervimotor : a. Motor (hareki) sinire ait.


oculocardiac : a. Göz ve kalbe ait.


onchocerca : n. Filaria türü asalakların kurtçuk şekli.


pancreopathy : n. Pankreas hastalığı.


pericolitis : n. Kalın barsak çevresinin iltihabı, perikolit.


polychromatic : a. Çok renkli, muhtelif renkleri olan, polikromatik.


semicanal : n. Yarıkanal, semicanalis.


sinal, sinusal : a. Sinusa ait, sinusa benzer.


sodic : a. biochem. Sodyumlu.


sterilization : n. Sterilizasyon; 1. Kısırlaştırma; 2. Bakterileri tahrib etme (dezenfeksiyonla karıştırılmamalı, dezenfeksiyon yalnız patojen olanları, sterilizasyon, bütün bakterileri tahrip etmektedir), mikroplarını kırma.