Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

bacteirodiagnosis nedir?

bacteirodiagnosis : n. Dokuda vieya vücut sıvılarında bakterinin varlığını tesbit ile hastalığı teşhis etme, baketri tesbitine dayanan teşhis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blalock's operator : n. A. pulmonalis'in stenozlarında, bu arterin stenoze olan bölgesinden önceki kısmıyla, aortanın bir dalı arasında yapılan anastomoz.


chyluria : n. İdrarda kilus bulunması hali, kilüri.


ectoplasm : n. Ektoplazma, dış plazma.


erythroid : a. Kırmızı (kızıl) renkli, eritroid


gyniatrics : n. Kadın hastalıklarını tedavi bilgisi.


hepatatrophy : n. Karaciğerin küçülmesi, karaciğer atrofisi.


histohydria : n. dokuad aşırı su toplanması hali.


ichoremia : n. Sulu cerahat (ichor)'in kana geçmesi ile oluşan kan zehirlenmesi, bu nitelikte septisemi.


idiospasm : n. Belirli bir kısmı tutan spazm, bölgesel spazm.


hypoadrenocorticalism : n. Böbreküstü korteksi faaliyetinin azalması.


miotic : a.&n. Gözbebeğini daraltan (ilaç), miyotik.


neuroglia : n. Merkezi sinir sisteminin destek dokusu (ekdoderm meydana gelmiş ince bir ağ ile bunun aralarında yer almış gliya hücreleri denen hücrelerden ibarettir), sinir lifleri arasındaki doku, nevrogli (ya).


onco- : pref. Şiş veya tümörle ilgili.


ophthalmatrophia : n. Göz atrofisi.


patulous : a. Açık, yapılmış, yaygın.


politzeration : n. Orta kulağın bir kese vasıtasiyle şişirilmesi.


potter's rot : n. Çanak-çömlek sanayisinde çalışan işçilerde görülen bir çeşit pneumoconiosis.


precipitin : n.biochem. Sun'i bağışıklık sonucunda meydana gelen ve antijenini çökeltebilen bir antiokr.


radiodiagnosis : n. Röntgen teşhisi.


spermatogenic : a.1. Spermatozoonların oluşması ile ilgili; 2. Spermatozoonları meydana getiren, spermatozoon oluşturucu.