Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacteirodiagnosis nedir?

bacteirodiagnosis : n. Dokuda vieya vücut sıvılarında bakterinin varlığını tesbit ile hastalığı teşhis etme, baketri tesbitine dayanan teşhis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chitin : n. biochem. Böcek kabuğunu oluşturan madde, kitin.


conutertransference : n. Psikoterapi esnasında analiz yapan kişinin bilinçaltındaki duygularını, bilinçsiz olarak hastaya aktarması.


cuspid : n. Köpek dişi, cuspidis.


delactation : n. 1. Sütten (memeden) kesme veya kesilme; 2. Ana sütünün çekilmesi, delaktasyon.


ecstasy : n. kendinden geçme, ekstaz.


entripsis : n. deri üzerinde sürülen yağı ovarak yedirme, yağ ile ovma.


hepatogastric : a. Karaciğer ve mideye ait.


intercostal : a. Kaburga kemikleri arasında olan, kaburgalararası, intercostalis.


lactalase : n. biochem. Dekstrozu laktik aside çeviren bir enzim, laktaliz.


hypovolemia : n. 1. Hacim azalması; 2. Özellikle kan hacminin anormal derecede azalması, hipovolemi.


inassimilable : a. Emme yeteneği olmayan.


interspinal : a. İki dikensi çıkıntı arası, iki dikensi çıkıntı arasında (özellikle omurların dikensi çıkıntıları veya ischium kemiklerindeki spina ischiadica'lar arası).


irradiate : v. Işınla tedavi etmek.


metachromatin : n. biochem. Kromatinde bulunan bazofil element.


opening : n. Ağız, delik, aralık, menfez.


oxyacoia : n. İşitme duyusunun keskin oluşu, işitme keskinliği.


perineoscrotal : a. Perine ve skrotum'lailgili.


phonetics : n. Sesler ilmi, sesbilim, fonetik.


polycyclic : a. 1. Birden fazla halkası bulunan; 2. Anı cins semptomun belirli devirler halinde birden fazla görünmesi, polisiklikl.


sacrococcygeal : n. Sakrum ve koksikse ait.