Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

backbone nedir?

backbone : n. Omurga, belkemiği, amudufikari.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharopachynsis : n. Göz kapağının kalınlaşması.


bronchopleural : a. 1. Bronş ve plevra ile ilgili; 2. Bronş ve plevra boşluğu arasında oluşan.


coherence : n. 1. Yapışıklık, birbirine yapışma; 2. Tutarlılık, uygunluk.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


cytopoiesis : n. Hücrelerin oluşması, hücrelerin gelişmesi.


dermosyphilopathy : n. Frengili bir cilt hastalığı, dermosifilopati.


dissociate : v. biochem. Bozmak, inhilal ettirmek, bir cismi tertip eden elementleri birbirinden ayırmak, çözmek.


dystrophy : n. Beslenmede bozukluk, distrofi, distrophia.


enterectasis : n. Barsakların genişlemesi.


etherization : n. biochem. a) Eterle uyutma; b) Eterle gelen uyku.


galvanothermy : n. Galvanik akım geçirilmesiyle kasın gösterdiği tonik kasılma.


hepatorrhaphy : n. Karaciğerdeki yırtık veya kesiğin dikilmesi.


malemission : n. Cinsel birleşim esnasında meninin penisten fışkırır şekilde dışarı çıkamaması, meni ejakülasyonunda bozukluk.


mucilage : n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sızan yapışkan sıvı.


parietotemporal : a. Paryetal ve temporal kemiklerle ilgili.


phonograph : n. Bant üzerine kaydedilen sesleri gerektiğinde tekrarlayan alet, fonograf.


pia-arachnitis : n. See: Leptomeningitis.


restless : a. Durmaksızın hareket eden, huzursuz.


restlessness : n. Durmaksızın hareket gösterme, bu nitelikte belirgin aşırı huzursuzluk.


spermaticidal, : n. Spermleri öldüren.