Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

backbone nedir?

backbone : n. Omurga, belkemiği, amudufikari.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannulation : n. Herhangi bir boşluğa kanül sokma, tüp geçirme.


bolus : n. Yumuşak, çiğnenmiş durumdaki yiyecek kütlesi.


citrinin : n. biochem. Penicillum citrinum'dan türemiş bakteryostatik madde.


tertiarism : n. Sifiliz'in üçüncü devresine has belirtilerin tümü, tertiarizm.


hemocytoblast : n. Henüz olgunlaşmamış eritrosit, genç eritrosit.


lithonephia : n. Böbrekte taş bulunuşu hali, böbrekte oluşan taşın sebep olduğu herhangi bir hastalık.


lymphadenocyst : n. Lenf düğümü bozukluğu.


marantic, marasmic : a. Marazma ait.


obstetrical : a. Çocuk doğumuna veya ebeliğe ait.


octavus : n. Sekizinci kafa çifti.


ophthalmorrhagia : n. Göz kanaması, oftalmoraji.


pasta : n. See: Paste.


pectosinase : n. Pektoz'un pektin haline dönüşmesini sağlayan enzim.


pfrophfhebephrenia : n. Esasen zihni bozukluk gösteren bir kimsede şizofreninin belirmesi.


photoelectricity : n. Işık etkisiyle oluşan elektrikiyet, fotoelektrisite.


pleurisy : n. Plevra iltihabı, plörezi (plarit).


presbycusis : n. Yaşlılığa bağlı olarak işitme gücünün azalması.


promegakaryocyte : n. Megakaryositin ilkel hücresi.


sialology. : n. Salyabilim, tükürük bilgisi, siyaloloji.


spheroid : a. 1. Küresel, kürevi, spheroides; 2. küresel cisim.