Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

backbone nedir?

backbone : n. Omurga, belkemiği, amudufikari.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorific : a. Isıtıcı.


cacodylic : a. biochem. Kakodile ait.


encephalodialysis : n. Beyin yumuşaması.


flora : n. Belli bir vücut kısmında bulunan mikroplar.


gastroplasty : n. Mide üzerinde yapılan estetik ameliyat, midedeki herhangi bir anomali'nin ameliyatla düzeltilmesi.


tenontodynia : n. Kiriş ağrısı.


hyperelectrolytemia : n. Klinik olarak meydana çıkmayan dehidratasyon.


iatrochemical : a. kimyanın tababate uy3ulanmasına ait.


impregnated : a. Gebe, hamile.


iodum : n. biochem. See: iodine.


keratodermatosis : n. Derinin boynuzumsu tabakası (stratum corneum)'nda proliferasyon veya diğer patolojik değişimlerle belirgin herhangi bir deri hastalığı.


lysis : n. 1.Ateşin yavaş yavaş düşmesi, lizis; 2. Lizin vasıtasiyle hücrelerin yokolması, hücreleri lizinle tahribetme.


oculogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


orrhaphy- : suff. 1. Ameliyatla onarma, düzeltme anlamına sonek; 2. Dikiş koyma, dikme anlamına sonek.


perleche : n. dudak kenarı çatlağı, perleş.


phytophotodermatitis : n. Bazı bitkilerle temastan sonra güneş ışınlarına maruz kalış sonucu deri üzerinde oluşan iltihabi durum, fitofotodermatit.


polyemia : n. vücutta aşırı kan bulunması, kan miktarının normalin üstüne çıkması, poliyemi.


pretracheal : a. Trakea önünde.


spondylomalacia : n. Omur veya omurların yumuşaması, spondilomalasi.


steatonecrosis : n. Yağ nekrozu.