Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

backbone nedir?

backbone : n. Omurga, belkemiği, amudufikari.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centriciput : n. Alın (sinciput) ile baş arka kemiği (occiput) arasında kalan baş kısmı, başın orta kısmı.


chiropodalgia : n. El ve ayaklarda hissedilen ağrı.


concentrate : v. biochem. Teksif etmek, koyulaştırmak.


debilitiy : n. Zayıflık, gerilik.


focalization : n. 1. Temerküz; 2. Muayyen mıntıkaya hasretme (hastalık), fokalizasyon.


functio : n. See: function.


hydremia : n. Kanın aşırı sulanması, hidremi.


intracartilaginous : a. Kıkırdakiçi.


liquescent : a. Sıvılaşır, erimeğe müsait.


mastocytoma : n. Mast hücrelerinden müteşekkil tümörm; mastositom.


mastodynia : n. Gebe kadınlarda (ve bazı hastalık hallerinde) meme hizasında duyulan ağrı, mastodini.


normotopic : a. Normal yerinde bulunan.


orchidic : a. Testislere ait.


pancreectomy : n. Pankreas'ın kısmen veya tamamen çıkarılması.


paraovarian : a. See: Parovarian.


ptyaloreaction : n. Salyada apılan bir reaksiyon


pulverizer : n. Toz haline getirici alet.


pyrometer : n. 1. Yüksek ısı derecesini ölçme aleti, pirometre; 2. Isı tesiriyle cisimlerde vücuda gelen yayılmaları (genişlemeleri) ölçme aleti.


rhinitis : n. 1. Burun iltihabı, iç burun zarının iltihabı; 2. Burun nezlesi, rinit.


round : a. Yuvarlak, rotundus.