Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

backbone nedir?

backbone : n. Omurga, belkemiği, amudufikari.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boron : n. biochem. B sembolü ile bilinen, atom no: 5 ve atom ağırlığı: 10 olan kimyasal element, boron.


disaggregation : n. Eczasını tefrik etme, cüzlerini ayırıp dağıtma.


discoverable : a. Görülmesi veya gösterilmesi mümkün, anlaşılması mümkün (lezyon v.s.).


edentate : a. Dişleri bulunmayan, dişsiz.


endarteropathy : n. Arterin iç tabakasını ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik durum.


frigidity : n. Kadında cinsel arzuda noksanlık, soğukluk.


gluteofemoral : a. Kalça ve uylukla ilgi.i


granulosis : n. Granül oluşumu, granüloz.


intermission : n. Hastalık ateşinin muvakkat olarak düşmesi.


mechanotherapy : n. Jimnastik, masaj ve aletlerle tedavi usulü, mekanoterapi (mekanik araçlarla yapılan tedavi).


myringomycosis : n. Timpan zarının mantar hastalığı, miringomikoz.


obliquity : n. Eğiklik, meyil.


paracephalus : n. Baş, gövde, el ve ayakları yeterli olgunluğa erişmemiş hilkat garibesi.


pelycology : n. Pelvis'i özellikle kadın pelvisini konu alan bilim dalı.


postdigestive : a. Sindirim sonu, sindirim sonrası.


preformation : n. Döllenmiş ovum'da canlının başalngıçtan itibaren, türe hastam oluşmuş en küçük şeklinin bulunduğunu ve gebelki boyunca biçim değiştirmeksizin sadece gelişim gösterdiğini kabul eden eski tıp görüşü, preformasoyn teorisi.


prognosticate : v. Hastalığın muhtemelen seyrini, süresini ve sonuçlarını önceden tahmin etmek.


retch : v. & n. 1. Kusmağa çalışmak; 2. Öğürmek, 3. Öğürme, kusma.


retention : n. Retansiyon: 1. Birikme, toplanıp kalma (mesela idrar veya plasentanın retansiyonu gibi), idrar tutulması; 2. Diş kökünün gelişimi sona erdiği halde çenede dişlerin geri durumda kalması.


silicate : n. biochem. Asit silisit tuzu.