Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

backalgia nedir?

backalgia : n. İncinme sonucu sırt ve bel bölgesinde hissedilen ağrı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxylase : n. biochem. Karbon dioksidi karboksil grubundan ayıran bir enzim, karboksilaz.


colpophotography : n. Bir kamera ve kolposkop kullanılarak serviks fotoğraflarının çekilmesi.


coreometry : n. Pupillayı ölçme.


cytogenetics : n. Bir kişiye ait kromozom yapısının laboratuvar yöntemleri ile tekkiki.


exhibitionism : n. 1. Kendini teşhir etme anomalisi; 2. Kendi üree (cinsel) organın başkaları tarafından görülmesinden zevk alma eilimi.


hymenorrhaphy : n. Vagina girişini kapatmak amacıyla kızlık zarının dikilmesi, himenorafi.


hyperoxia : n. dokularda oksijen fazlalığı.


insula : n. (pl. insulae). Insula, adacık.


laparo : pref. Karın anlamına önek.


merbromin : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan bir madde (C30H8B2HgNa2O6).


multicellular : a. Birçok hücrelreden oluşan.


myosteoma : n. kas içinde kemikli tümör.


noso- : pref. See: Nos-.


pentothal : a. Thiopentone (thiopental)'in müstahzar adı.


perisplanchnitis : n. İçorganları saran dokuların iltihabı.


polyesthesia : n. Bir tek temasın birkaç yerde birden hissedilmesi, poliyestezi.


pyocyst : n. Cerahatli kist, piyosist.


quinacrine hydrochloride : n. biochem. Malarya tedavisinde kullanılan parlak sarı billüri toz (C23H30CIN3O2HCI).


roseola : n. Frengi ve tifoda görülen deri üzerinde mercimek büyüklüğünde lekeler olup basınca kaybolur, rozeol, taş roze.


scabies : n. Uyuz, gal, skabiyez.