Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

backalgia nedir?

backalgia : n. İncinme sonucu sırt ve bel bölgesinde hissedilen ağrı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyuria : n. İşeyememe, sidik zorluğu.


chondrectomy : n. Kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


compulsion : n. Belli bir şeyi yapmaya sevk eden itici kuvvet ,içten gelen zorlama, içten gelen itici his.


dermatophytosil : n. See: Tinaepedis.


experiment : n. Dene, tecrübe.


fascial : a. Fasya'ya ait.


fibroid : a. Lif gibi, lifi, lifsel, fibroid.


phrenodynia : n. Diyafram ağrısı.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


isothermal : a. Aynı hararette olan.


karyomitome : n. Hücre çekirdeğinde kromatin iplikçiklerinin oluşturduğu ağ, kromatin ağı.


leptocephalus : n. Leptosefali gösteren kişi.


opsiuria : n. Aç karınla fazla idrar çıkarma.


oxygenated : n. Oksijenle yüklü, oksijenle doymuş, oksijenlenmiş.


paulocardia : n. 1. Kalb atımı durduğu anda kişinin duyduğu, korku ve dehşetle karışık his; 2. Kalbin atım düzenined, atımlar arası istirahat devresinin gereksiz uzaması, diastol'un uzaması.


percaine : n. Mevzii uyuşturucu bir madde.


peroneus : n. Kamış kemik (fibula) kası.


rhypophobia : n. Marazi pislik (kir) korkusu, ripofobi.


scabrities : n. 1.Uyuz, uyuzluluk; 2. Yara gibi kabuk kabuk olma.


short comons : Gıda eksikliği.