Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

backalgia nedir?

backalgia : n. İncinme sonucu sırt ve bel bölgesinde hissedilen ağrı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dacryagogue : a. & n. Ağlatıcı (faktör), gözyaşı döktürücü (amil).


denervation : n. See: Enervation


inhaler : n. 1. Solukla içeri çeken kimse; 2. Solukla içeri çekmeğe mahsus ilaçları veren alet.


jusculum : n. Et suyu, et suyundan hazırlanan çorba.


meibomitis : n. See: Meibomianitis.


metastasize : v. Vücudun bir organ veya kısmından diğerine geçmek.


microgyria : n.Beyin kıvrımlarının normalden küçük olması, mikrogiri.


midmenstrual : a. İki adet arası.


myeloblast : n. Miyelosit öncüsü hücre, genç miyelosit, miyeloblast.


nyctotyphlosis : n. Gece körlüğü, niktotifloz.


oligoleukocythemia : n. Kanda lökosit sayısının ileri derecede azalışı, oligolökositemi.


ortho- : pref. Benzen halkasının bazı türevlerine ait.


panidrosis : n. See: Panhidrosis.


phrenetic : a. 1. Zihni bozuklukla ilgili; 2. Zihni bozukluk gösteren, deli.


pubiotomy : n. Çatı kemiği (pubis) ameliyatı.


rete : n. (pl. retia). Ağ, şebeke, örgü (sinir v.s).


retroposition : n. Arkaya doğru yer değiştirme.


rheoscope : n. Elektrik akımını gösteren alet.


saltation : n. Hoplama, sıçrama, zıplama.


schizoid : a. 1. Şizofreniye benzeyen; 2. Şizofreni ile sıhhatlilik arasındaki ruhi psikopati, şizoid.