Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

backalgia nedir?

backalgia : n. İncinme sonucu sırt ve bel bölgesinde hissedilen ağrı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharosynechia : n. Alt ve üst göz kapaklarının birbirine yapışması.


circumscribed : a. Sınırları belli, sınırlanmış, sınırlı.


colitis : n. Kalın barsak (kolon) iltihabı,kolit.


labyrinthotomy : n. Labirent'i kesip açma ameliyesi. labirintotomi.


hacking : n. El kenarları ile deri üzerinden devamlı vurma hareketi (masajda uygulanan bir şekil).


hair : n. 1. deri üzerini örten ince iplik şeklindeki uzantılardan her iri, kıl, tüy, 2. baş derisini örten kıllardan her biri, saç; 3. İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeik ince uzantılardan her biri.


hematospectroscope : n. Kan muayenesinde kullanılan spektroskop.


ichoroid : a. Yaradan sızan sulu akıntıya benzeyen, sulu cerahat gibi.


intoxicant : a. 1. Zehirlenmeye sebep olan,zehirleyici; 2. Zehirlenme yapan herhangi bir madde; 3. Sarhoş edici madde (alkol, ilaç v.s.).


ketonemia : n. Kanda keton cisimciklerinin bulunması.


lipuria : n. İdrarda yağ oluşumu, lipüri.


lingula : n. (pl. lingulae) 1. Dilcik; 2. Dil şeklinde organ veya çıkıntı; 3. Beyinciğin ön lopçuğu.


macrogamete : n. Büyük dişli gamet, makrogamet.n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.


mentism : n. Zihinde, istemdışı davranışlı olarak hayaler oluşması hali.


phengophobia : n. Işıktan ürkme, ışığa bakamama.


radio : pref. 1. Radyo veya radyum (röntgen) kuvvetiyle yayılan; 2. Bileğin dış kemiğine ait.


rectococcypexia : n. See:Rectococcypexy.


rectocolonic : a. Rektum ve kolon'la ilgili.


scleroid : a. Sert yapı gösteren, sert kıvamda.


sclerotic : a. 1. Sklera (gözakı) ya ait; 2. Doku sertliği olan.