Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

back nedir?

back : n. Sırt, arka.

back ache : Bel ağrısı (romatizması), lumbago.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cast : n. 1. Şaşılık; 2. Böbrek hastalıklarında idrarda görülen mikroskobik bir küme.


coagulase : n. Kanda pıhtı oluşmasını kolaylaştıran enzim, özellikle patojen stafilokoklar tarafından salgılanan kanın pıhtılaşmasınasebep olan bir enzim.


coarctation : n. Büzülme, kasılma, daralma, darlık.


convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


deradenoncus : n. Boyun lenf bezi üzerinde oluşan şişkinlik.


excremental : a. 1. Vücuttan dışarı atılan yıkım ürünü ile ilgili, özellikle dışkı ile ilgili; 2. Dışkı tabiatında, dışkıya benzeyen.


filopressure : n. Damarı bağlayarak kan akımını durdurma.


humectation : n. 1. Nemlenme, rutubetlenme; 2. Nemlendirme, tedavi amacıyla nemli tutma; 2. Doku hücreleri arasına seröz sıvı sızması.


ile (o) : pref. İleum.


hypo-asthesia : n. Bir bölgeye ait duyarlılığın azaltılması.


jugum : n. (pl. juga). Kabartı.


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


monocrotic : a. 1. Monokrotizm'le ilgili; 2. Monokrotizm gösteren.


myotenosits : n. Kas ve kiriş iltihabı, miyotenozit.


nasoseptitis : n. Burun bölmesi iltihabı, nazoseptit.


nasus : n. (pl. Nasi). Burun (Dışardan görülen kısım).


nonacid-fast : a. Asite dirençsiz (Boyanmasını takiben %1 hidroklorik asit ihtiva eden alkol ile işleme tabi tutulduğu zaman rengini kaybeden bakterinin bu niteliğini belirtmede kullanılan terim).


nonmetal : n. biochem. Madeni olmayan element, ametal.


parthenogenetic : a. Partenogenez şeklinde üreme gösteren.


potator : n. Ayyaş.