Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

back nedir?

back : n. Sırt, arka.

back ache : Bel ağrısı (romatizması), lumbago.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradysphygmia : n. See: Bradyrhythmia.


canthotomy : n. See: Cantholysis.


caruncle : n.Etcik, karonkül (mukoza kabartısı), caruncula.


cytocentrum, : n. see: Centrosome.


delinquency : n. Suç niteliğindeki hareket veya davranış, kanunsuz hareket, kabahat.


dysgammaglobulinaemia : n. Gamma globulin yapımındaki bozukluk.


hypersensibility : n. Aşırı hassasiyet (duyarlık).


inflection : n. See: inflexion.


intersex : n. Her iki cinsiyet karakterlerini bir arada taşıyanşahıs.


isomorphic : a. Aynı şekli gösteren, eş şekilli, izomorf.


isthmic : a. İstmusa ait, istmik.


lichen : n. 1. Liken: Bir cins deri hastalığı grubu; 2. Bazı cins alg ve mantarların bir arada yaptıkları kitle.


local anaesthesia : Mevzi anestezi.


lipogenesis : n. Yağ oluşumu, lipojenez.


neuramebimeter : n. Uyarılan sinirde uyarı ile cevap arasında geçen süreyi ölçen alet.


olea : n. See: Olive.


pedicel : n. Sap.


pentose : n. biochem. Genel formülü C5H10O5 olan herhangi bir şeker, pentoz.


perhexiline : n. Anjin tedavisinde kullanılan bi rilaç.


posthetomy : n. Sünnet.