Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacilluria nedir?

bacilluria : n. İdrarda basil bulunması hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerous : a. Kanserli.


bullation : n. 1. Deri üzerinde büllerin oluşması; 2. Şişme, şişkinlik, şiş.


dorsad : a. Sırta yönelik, sırta yakın.


fibralbumin : n. See: Globulin.


sublinguitis : n. Dilaltı bezi iltihabı.


suboccipital : a. Başın arka kısmı (artkafa) altınad olan (bulunan).


vaccination : n. 1. Aşılama, aşı; 2. Çiçek aşısı yapma.


instillation : n. 1. Damla damla akıtma; 2. Bir boşluğa sıvı damlama.


intraintestinal : a. Barsak içi,barsak içinde.


jurisprudence : n. Hukuk bilimi.


ligula, ligule : n. 1. Dilcik, ligula; 2. Beyinde dördüncü karıncığın yan duvarında bulunan ak madde şeridi.


meniscus : n. (pl. menisci). Bazı eklemlerde bulunan yarımay veya dairesel kıkırdak, oynak ayçası, menisk.


methyltestosterone : n. biochem. Metiltestosteron (C20H30O2).


nyctophonia : n. Gündüzün sesi çıkmama, niktofoni.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


orthometer : n. Gözkürelerinin dışarıya çıkma derecesini ölçen alet, ortometre.


pallidum : n. Beyinde nucleus lenticulare'de bulunan globus pallidus.


pericardiolysis : n. 1. Perikardın viseral ve parietal yaprakları arasındaki yapışıklıkların cerrahi olarakg iderilmesi; 2. kalble komşu organlar arasınad oluşmuş yapışıklıkların ameliyatla ortadan kaldırılması.


pharyngo-amygdalitis : n. Yutak ve bademcik iltihabı.


phobophobia : n. Herhangi bir şeye karşı kendisinde korku gelişmesinden aşırı korkma, fobi kazanmaktan korkma, fobofobi.