Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacilluria nedir?

bacilluria : n. İdrarda basil bulunması hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystalgia : n. safra koliği


cryoscope : n. Sıvıların donma noktasını ölçmede kullanılan alet, kriyoskop.


electroplexy : n. See: electropherapy.


lactifugal : a. Süt salgılanmasını azaltan veya durduran.


hyperthermalgesia : n. Sıcaklığa karşı anormal duyarlık.


leptospirosis : n. Spiroket hastalığı.


leukopenia : n. Kanda lökosit sayısının azalması, lökopeni.


liponephrosis : n. Lipoid nefroz.


lymphostasis : n. Lenf akımının durması veya durdurulması, lenfostaz.


methylene : n. biochem. Odun ispirtosu odun alkolü, metilen (CH2).


microprosopia : n. Yüzün normale oranla çok küçük oluşu, yüz küçüklüğü, mikroprosopi.


nortriptyline : n. Amitriptyline benzeyen bir madde.


pericementum : n. Diş kökü ile çene alveolü arasındaki doku.


pharmaceutist : n. İlaç yapma ve satma yetkisine sahip kişi, eczacı.


pinealism : n. Beyin epifizinin salgı bozukluğu.


postcerebellar : a. Beyincik (cerebellum) arkasında.


pylorostomy : n. Karın duvarı yolu ile pilorun içine delik açılması, pilorostomi


sangul- : pref. Kan, kanla ilgili.


syphilization : n. 1. Frengiye tutulma; 2. Frengi aşılama.


telolecithal : a. Bir kutbunda kesif besleyici madde ihtiva eden.