Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacillotherapy nedir?

bacillotherapy : n. Vücuda bakteri vererek hastalığı tedavi etme, bakteiryoterapi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipedal : a. 1. Her iki ayakla ilgili; 2. İki ayaklı; 3. İki ayak yardımıyla yapılan.


fecundity : n. Çok doğurma yeteneği, verimlilik, doğurganlık, dölceklik.


fibrinogen : n. biochem. Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein, fibrinojen.


fibromyxoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miksom.


vaccinate : v. Aşılamak.


hippocratism : n. Hipokrat ve onun izleyicileri tarafından geliştirilen tıp öğretisi, çeşitli hastalıkların teşhis, tedavi ve prognozu üzerine Hipokrat okulunun görüşlerini kapsayan tıp öğretimi, hipokratizm.


histamine : n. biochem. Barsaklarda, histidinin yıkılması sonucu meydana gelen bir madde.


infra-axillary : a. Koltukaltı.


leydigarch : n. Erkekte gonad fonksiyonunu tesisi ve başlanıcı.


make : n. Elektrik devresinin kapanması.


membrane : n. Zar, mambran, membrana.


mortuary : a. 1.Ölümle ilgili; 2. Ölünün gömülmesi ile ilgili; 3. Cesetin gömülmeden önce geçici olarak konulduğu yer, morg.


mould : n. Çok hücreli mantar.


myograph : n. kas büzülmelerinin tesirlerini kaydeden cihaz, miyograf.


opticist : n. Optik uzmanı.


pan- : pref.Bütün.


pestilence : n. Salgın ve çok tehlikeli hastalık, veba, taun.


phenindione : n. Orta şiddette etkili bir antikoagülan.


pterygomaxillary : a. Kanatsı çıkıntı ve damak kemiğine ait.


quadrigeminum : a. (pl. quadrigemina).