Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

bacillotherapy nedir?

bacillotherapy : n. Vücuda bakteri vererek hastalığı tedavi etme, bakteiryoterapi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatoxism : n. See: Bromatotoxism.


bronchoblennorrhea : n. Cerahatli balgam çıkışı ile belirgin bronşit.


colloidal : a. biochem. Kolloide ait, kolloid yapısında, kolloid kuramında.


dacryocystorhinostomy : n. Ductus nasolacrimalis'in kapalı olduğu durumlarda uygulanan ve saccus lacrimalis7in burun boşluğuna drenajını sağlayan ameliyat.


enteropexy : n. Bir kısım barsağın dikişle karın duvarına tesbiti.


heaptorenal : a. Karaciğer ve böbreklere ait.


ideomotor : a. Bir fikrin ifadesi olarak vücutta hasıl olan ekseriyetle gayrişuuri bir harekete ait.


iridoleptynsis : n. İrisin incelmesi.


Koch-Weeks Bacillus : n. Eksudasyon sıvılarında çoğu kazan polimorf lökositlerin içinde yer aldığı görülen gram-negatif çubuklar.


lithuria : n. İdrarda asit üriğin ve üratların fazlalığı, litüri.


nematode : n. Nematoda sınıfı herhangi bir solucan.


neurosome : n. Sinir hücresi cismi, nevroso.


pareunia : n. Birleşme, cinsel ilişki.a. 1. Hafif felç ile ilgili; 2. Hafif felç gösteren, hafif felçli; 3. Dementia paralytica ile ilgili; 4. Dementia paralytic gösteren.


peripenial : a. Penis çevresinde, penis'i çevreleyen.


phosphoguanidine : n. Fosforik asit'in guanidin ile oluşturduğu bileşik, fosfoguanidin.


phytophagy : n. Bitki yeme, bitkilerle beslenme,fitofaji.


pneumarthosis : n. Eklemde gaz veya hava blunması.


rep : n. Bir röntgen ışınım birimi (doku gramı başına 93 erg veren ışınım).


stereoauscultation : n. Göğüste ayrı iki yere konmuş iki stetoskopla birlikte dinleme.


subspecies : n. Bir türün kısmı.