Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

bacillotherapy nedir?

bacillotherapy : n. Vücuda bakteri vererek hastalığı tedavi etme, bakteiryoterapi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botany : n. Bitkileri konu alan bilim dalı, bitkiler bilgisi, botanik.


bradyphrasia : n. Konuşma zorluğu, konuşamamazlık.


cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.


dactylomegaly : n. El ve ayak parmaklarının normalden daha büyük olması, daktilomegali.


demyelinate : v. Sinir lifleri çevresini saran miyelin tabakasını ortadan kaldırmak.


fasciculation : n. Liflerin demet halinde diziliş göstermesi, bir kısım sinir veya kas liflerinin bir araya gelerek demet oluşturması.


globular : a. Kürevi, küresi, globosus.


hypercryalgesia : n. Soğuğa karşı aşırı duyarlık hali.


illyngophobia : n. Baş dönmesinden aşırı korkma.


iodochlorhydroxyquin : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılanl kahverengi bir toz (C9H5CIINO).


latent : a. Gizli, belirti göstermeyen, latant.


lipofibroma : n. Lifsel elementli lipom.


lymphangiogram : n. Kontrast bir madde zerkedildikten sonra lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.


marantology : n. Kronik hastalık gösteren ileri derecede yaşlı kimselerin bakım ve tedavilerini konu alan tıp dalı, marantoloji.


mycophylaxin : n. Mikropları yok eden filaksin.


myeloneuritis : n. Miyelit ve nevritin bir arada olması, miyelonevrit.


normotensive : a.&n. 1. Normal tansiyonla vasıflı; 2. Normal tansiyonlu şahıs.


oligoplasmia : n. Kanda plazma miktarının azalması.


pachyperiostitis : n. Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.


polyarthritis : n. Birçok eklemlerin iltihabı, poliartrit.