Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

bacillotherapy nedir?

bacillotherapy : n. Vücuda bakteri vererek hastalığı tedavi etme, bakteiryoterapi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancer : n. Kanser.


chancre : n. Frenginin birinci devresinde görülen yara, şankr.


clitoritis : n. Klitoris'in iltihabı.


embryopathy : n. Embriyoda mevcut olan hastalık veya anomali.


Epstein barr Virus : n. Burkitt lenfosarkomu ile alakalı virüs.


esophagotomy : n. Özofagusu kesme ameliyesi, özofagotomi.


hirudin(e) : n. biochem. Sülüğün ağız bezlerinin salgısında bulunan bir cevher (kanın koagülasyonuna mani olur).


hobby : n. Kişinin boş zamanlarında yapmaktan zevk aldığı herhangi bir şey, zevki için yapılan uğraşı. hobi.


hydrorrhea : n. Sulu ifrazat.


keratonosus : n. Kornea hastalığı.


lymphadenosis : n. Lenf dokusu çoğalmaıs ile ileri gelen lenf kansızlığı.


malposition : n. Yer değiştirme, mutat (normal) yerinden çıkma.


menopause : n. Adetten kesilme, menopoz.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


nosophobe : n. Hastalıktan aşırı korkan kişi, nozofob.


paraffinoma : n. Dokularda parafin etrafında oluşan şişlik.


polygenic : a. 1. Birkaç genle ilgili, bikaç gene bağlı (Oluşan karakter hakkında); 2.Birkaç gen'in beraber sebep olduğu, birkaç gen etkisiyle oluşmuş (Genetik hastalık hakkında).


pressoreceptor : n. Atardamarların duvarında bulunan ve kan basıncına hassas olan oluşum.


puboprostatic : a. Çatı kemiği (pubis) ve prostata ait.


radiopelvimetry : n. Pelvisin radyografi ile ölçülmesi.