Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

bacillosis nedir?

bacillosis : n. Basillerin sebep olduğu herhangi bir enfeksiyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

consanguinity : n. Kan bağı.


corticosterone : n. biochem. Böbrek üstü kortdeksinin (C31H30O4) hormonu.


dispensing : n. Tarifine göre ilaç yapma veya hazırlama.


exopthalmia : n. See. exophthalmos.


falcular : a. see: falcate.


gastroduodenostomy : n. Mide ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


gerontal : a. See: geratic.


homeopathic : a. Homeopati ile ilgili.


hydromphalus : n. Göbekte sulu tümör.


ichthyotoxism : n. Bayat veya çeşitli bakterilerle enfekte balığın yenemis sonucu gelişen zehirlenme, balık zehirlenmesi.


insulation : n. Tecrit, yalıtkanlık, izolasyon, elektrik ve ısınınsirayetine engel olma.


leukemic : a. 1. Lösemi ile ilgili; 2. Lsemi'ye tutulmuş, lösemili.


lobulus : n. See: Lobule.


metopon : n. Alın.


metratonia : n. Rahim atonisi, metratoni.


osteocarcinoma : n. Kemik kanseir.


paracyesis : n. Dış gebelik.


parahepatitis : n. Karaciğer çevresindeki komşu oluşumların iltihabı.


peptonemia : n. kanda pepton bulunuşu.


perichoroidal : a. Koroidi saran.