Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

bacillosis nedir?

bacillosis : n. Basillerin sebep olduğu herhangi bir enfeksiyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthotomy : n. See: Cantholysis.


distribution : n. Dağılma, dağılış, dağılım (Sinir veya damarların vücutta dağılımı veya bir hastalık lezyonunun belli organ veya dokularda dağılımı gibi).


ectoderm : n. Dışderi, ektoderm, ektoblast.


embryoblast : n. Blastosist'te ilerde embriyo'yu oluşturacak olan hücre kümesi.


esterolytic : a. 1. Esteroliz'le ilgili; 2. Esteroliz'e sebep olan.


hypergalactia : n. süt ifrazında fazlalık, hipergalaksi.


intrapyretic : a. Ateşli devrede, hastalığın ateşli devresi esnasında.


macrorrhinia : n. Büyük burunluluk, burnun aşırı büyüklüğü, makrorini.


ovariocele : n. Yumurtalık fıtığı, ovaryosel.


overstress : n. Fazla çalışmadan doğan aşırı gerginlik.


papillectomy : n. Papillanın ameliyatla çıkarılması, papilektomi.


paramastitis : n. Meme altındaki dokuların iltihabı.


persona : n. Zihnin bilinçli (şuurlu) kısmı.


phleboclysis : n. Ven içine herhangi bir sıvı verilişi, ven enjeksiyonu.


pincers : n. 1. Sıkıca kavrayıp çekmeğe mahsus alet, kerpeten; 2. Hayvanın avını kıstırmağa yarayan pençesi, bu amaca yönelki ayak organı.


podagra : n. Ayakta veya ayak başparmağında gut hastalığı, podagra.


pododynamometer : n. Bacak kaslarının kuvvetini ölçme cihazı, pododinamometre.


polyperiostitis : n. Çeşitli kemik periyost (dışzar) larının iltihabı, poliperiyostit.


primigravida : n. İlk defa olarak gebe kalan kadın.


primordial : a. 1. Başlangıca ait; 2. Bir fert veya organın ilk büyüme dervesnide görülen, ilkel, primordialis.