Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

bacillosis nedir?

bacillosis : n. Basillerin sebep olduğu herhangi bir enfeksiyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharism : n. Göz kapaklarının istem dışı açılıp kapanması, istem dışı göz kırpma hareketleri gösterme.


breast : n. 1. Göğüs toraks; 2. Meme, mamma.


caecorectostomy : n. Gaecum ile rectum arasında yapılan anastomoz.


catabasis : n. Hastalığın hafiflediği dönem, hastalık belirtilreinin gerilediği devre.


chlorhydria : n. Mide'de hidroklorik asit fazlalığı.


cornu : n. (pl. cornua) 1. Boynuz; 2. Boynuzsu çıkıntı.


dermatoscopy : n. Cilt muayenesi, dermatoskopi.


dilaceration : n. 1. Yarılma, yırtılma, birbirinden ayrılma; 2. Katarakt ameliyatında göz merceği kapsülüne kesit yapma.


dysmenorreha : n.Adet (aybaşı) güçlüğü, dismenor (ağrılı olur).


hemiazygos : n. Küçük azigos,vena hemiazygos.


hypoglossus : n. Büyük dilaltı siniri, nervus hypoglossus, hipoglos.


intraabronchial : a. Bronş içinde.


macrogingivae : n. Dişetlerinin aşırı büyümesi, dişeti hipertrofisi.


monocephalus : n. Bir baş, iki ayrı vücut gösteren hilkat garibesi.


osseofibrous : a. Lif dokusu ile kemikten ibaret.


phytohormone : n. Bitki hormonu.


polymastia : n. Memelerin normal (iki) sayıdan fazla oluşu, polimasti.


postglenoid : a. Glenoid çukur'un arkasında.


preaortic : a. Aort önü, aort önünde.


pyospermia : n. Meni (semen)'de cerahat bulunması, piyospermi.