Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacillosis nedir?

bacillosis : n. Basillerin sebep olduğu herhangi bir enfeksiyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbon : n. biochem. C işaret iile bilinen atom no:6 ve atom ağırlığı: 12.011 olan kimyasal element, karbon, fahm, kömür.


chemotropism : n. Hücrelerin bazı kimyasal maddelere karşı gösterdikleri yaklaşma veya bu maddelerden uzaklaşma.


cholilelithotripsy : n. Safra kesesi veya safra kanalını açmaksızın içindeki taşları ezme.


cillosis : n. Göz kapağının istemdışı titreşim göstermesi, göz kapağı seğirmesi.


dicrotic : a. Nabzı çift atan.


epiploenterocele : n. İçinde omentum'la beraber bir kısım barsak bulunan fıtık.


hemotachometer : n. Kan akımının hızını ölçen alet, hemotakometre.


homoerotism : n. Cinsel dürtü ve arzunun aynı cinsiyetten kimseye yönelik oluşu, eşcinsellik, homoerotizm.


macrofauna : n. Belli bir bölgede yaşayan gözle görülebilen hayvanların tümü.


megalocephaly : n. Baş hipertrofisi, büyük kafalılık, megalosefali.


mesorectum : n. rektum mezosu.


myometrium : n. Uterusu oluşturan kas, dölyatağı kası, miyometr(iyum).


narco-analysis : n. Hafif anestezi altında hastanın bilinçaltının açığa çıkarılası.


nicotined : a. Nikotinli.


osteotome : n. Kemik kesmeğe mahsus cerrah bıçağı, osteotom.


pachychilia : n. Dudağın veya dudakların normalden kalın olması.


pericecal : a. Çekum (körbarsak) çevresinde bulunan, çekumu saran.


polyclinic : n. Çeşitli hastalıkların tedavisine mahsus hastane, poliklinik.


premyelocyte : n. See: Myeloblast.


prepallium : n. Rolando çentiği önündeki beyin korteksi.