Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

bacillogenous nedir?

bacillogenous : a. Basiller tarafından meydana getirilen, basillerin sebep olduğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemoheterotrophic : a. Yaşamı için gerekli enerjiyi, özellikle karbon ihtiyacını organik maddelerden temin eden, kemoheterotrofik (bakteri hakkında).


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


cytotrophoblast : n. Koryon villüslarını iki tabaka halinde çevreleyen trofoblast7ın iç tabakası, Langhans hücre tabakası, sitotrofoblast.


detrition : n. Sürtünme veya benzeri sebeplerle bir organ veya oluşum yüzeyinin yenmesi, yenme, aşınma.


epidemic, epidermal : a. Deriye ait derisel, cildi.


ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.


exaltation : n. Kendinde manevi kuvvetler hissederek aşka gelme, aşırı coşku ve heycan içinde bulunma, vecit.


tensor : n. Bir organı geren kas.


hemolymph : n. Kan ve lenfa.


hyposensitive : a. Normalden aşağı hassas, duyarlığı azalmış.


iodochlorhydroxyquin : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılanl kahverengi bir toz (C9H5CIINO).


ketogenic : n. Ketojen keton yapan.


laxity : n. Gevşeklik.


neon : n. biochem. Ne sembolü ile bilinen, atom no:10 ve atom ağırlığı: 20.183 olan kimyasal element, neon, havanın bileşiminde bulunan bir gaz;


neuropathic : a. Nevropatiye ait.


ootheca : n. See: Ovary.


overriding : n. 1. Kırık kemik uçlarının üst üste binişi; 2. Fetüs başının, baş pelvis uygunsuzluğu nedeniyle pubis kemiklerinin üstüne taşması; 3. Fetüs ölümünü göstermek üzere kafatası kemikleri kenarlarının birbiri üstüne binişi (Röntgen fliminde görülür).


plasmacytosis : n. Kanda plazmosit sayısının aşırı artışı.


propons : n. Varol köprüsünün hemen altından geçen beyaz madde şeritleri.


scrofulous : a. 1. Sıracalı; 2. Sıracaya ait.