Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacillogenous nedir?

bacillogenous : a. Basiller tarafından meydana getirilen, basillerin sebep olduğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carina : n. (pl. Carinae). Trakeanın ikiye ayrıldığı yerdeki çıkıntısı, karina.


differentiation : n. 1. Bir hastalık veya patolojik durumu diğer hastalıklardan ayırt etme, ayırıcı teşhis; 2. Bir doku veya oluşumun yapı veya görev bakımından kendine has özellik taşıyacak şekilde gelişmesi, farklılaşma.


enteric : a. entericus, iç organ (bağır)'a ait.


eschar : n. Yakıcı bir madde temasiyle deri üzerinde meydana gelen kabuk, eskar.


germicide : a. & n. 1. mikrop öldürücü (kıran), jermisit; 2. mikropları yokeden madde.


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


idiocrasy : n. Belli bir şey (ilaç, gıda maddesi v.s)'e karı, diğer kimselere oranla aşırı duyarlık gösterme hali, idyokrazi.


karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).


kinase : n. biochem. Bir zimojen maddeyi aktif enzim haline getiren madde, kinaz.


loxic : a. Eğri, bükük.


macromyeloblast : n. İri hacım gösteren miyeloblast, iri miyeloblast.


maieusiomania : n. Doğumu takiben çılgınlık hali, doğum sonu psikoz.


neonatal : a. 1. Yenidoğana ait; 2. Hayatın ilk dört haftasına ait.


neurofibril : n. Sinir hücrelerinde sitolazmayı her yönde kat eden ince lifler.


normochromasia : n. Hücre veya dokuda normal boyama reaksiyonu, normokromazi.


oesophagectomy : n. Yemek borusunun bir bölümünün veya tamamının çıkarılması.


ostalgia : n. Kemik ağrısı, ostalji.


personality : n. 1. Kişilik, şahsieyt; 2. Kişi, şahıs.


prehyoid : a. Hiyoid kemiği önünde bulunan, hiyoid kemik önü.


propionate : n. Propionik asit tuzu, propionik asit esteri.