Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacilliparous nedir?

bacilliparous : a. Basil doğuran, basil meydana getiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchospirometer : n. Akciğerin kapasitesini ölçmekte kullanlılanl bir aygıt.


coprophilia : n. 1. Dışkı'ya karşı anormal ilgi duyma, dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel zevk alma eğilimi; 2. Bazı mikro-organizmalarda görülen dışkı üzerinde gelişip üreme niteliği.


cytomegaloviruria : n. İdrar'da cytomegalovirus'ların bulunuşu.


demoniac : a. 1. Çılgın deli, akıl hastası; 2. Kötü ruhların etkilediği kimse, cin çarpmış kimse.


dietotherapy : n. Diyet (perhiz) tedavisi.


erotopath : n. Cinsel arzu ve davranışlarını kontrol edemeyen kişi, anormal ve aşırı cinsel davranışlar gösteren kimse.


fibrous : a. Lifli, fibröz.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


hemocytopoiesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


hypersialosis : n. Salya artması.


hypocondylar : a. Lokmaaltı.


intermenstrual : n. Menstruasyon periodları arasında cereyan eden.


microbiopsy : n. Şüpheli bölgeden mikroskopik tetkik için çok küçük doku parçası alınması, mikrobiyopsi.


micromelia : n. El veya ayakların normalden daha kısa (küçük) olması, mikromali.


misogyny : n. Kadınlardan nefret, kadın düşmanlığı, mizojini.


nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.


ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.


ornithosis : n. Kuşlara ait hastalıkalrın insanlarda görülen şekli.


pleochromocytoma : n. Çeşitil renklerde dokular ihtiva eden tümör.


pneumoencephalogram : n. Pnömoensefalografi ile elde edilen radyogram, pnömoensefalogram.