Bugün : 24 Mart 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

bacilliparous nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

bacilliparous : a. Basil doğuran, basil meydana getiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesterase : n. biochem. Kolesterolü parçalayan bir enzim.


crista : n. (pl. cristae). Krista ibik: Kemiklerde dik ve sarp kenar.


diathermy : n. Vücudun yüksek frekanslı elektrik akımlarına karşı gösterdiği dirençten (mukavemetten) faydalanarak dokularda hararet meydana getirilmesi, diyatermi.


embologenic : a. Emboli meydana getirme özelliği olan, emboli yapabilen.


epithelioma : n. Bir deri kanseri tipi, epitelden başlangıcını alan ur, epitelyom.


gastro-enteroscope : n. Midenin ve barsakların gözle muayene edilmesini sağlayan optik aygıt.


glycogenolysis : n. Glikojen'in glukoz'a yıkılması.


gonococcemia : n. Kanda gonokokların bulunması, gonokoksemi.


lactosuria : n. İdrarda laktoz bulunması, laktoz işeme, laktosüri.


macrognathia : n. Altçenenin anormal büyüklüğü, makrognati.


malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.


metacyesis : n. Dış gebelik.


panophobia : n. Herşeyden korkma hastalığı, marazi korku, panofobi (panfobi).


parasthenia : n. Ogranik dokunun anormal fonksiyonu, parasteni.


phlebograph : n. Venöz nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet, flebograf.


renicapsule : n. Böbreği saran dıştabaka, böbrek kapsülü.


sarcopoietic : a. Kas yapan, kas oluşan.


staging : n. Kötü huylu (malign) tümörleri, tedaviye yön verme amacıyla klinik belirtileri ve yayılma derecelerine göre devrelere ayırma.


stenosal : a. 1. Stenoz'la ilgili; 2. Stenoz'un sebep oludğu, stenoz'a bağlı.


subacid : a. biochem. Ekşice, mayhoş.