Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

bacilliparous nedir?

bacilliparous : a. Basil doğuran, basil meydana getiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collagen : n. biochem. Bağ dokusunun ana proteini olan bir albüminoid, kollajen.


ostosternal : a. Kaburgalara ve sternuma ait.


dactylology : n. sağır ve dilsizler tarafından kullanılan ve parmak işaretleri ile anlaşma sağlayan yöntem.


dysraphia : n. Embriyonal gelişim esnasında birleşmesi gereken kısımların, arada yarık bırakarak birleşmemesi ile belirgin gelişim anomalisi, özellikle omurga arka kısmının seyri boyunca doğuştan açıkkalması hali.


ecchymoma : n. Çürük bölgesinde kan toplanması sonucu oluşan şişlik, çürüğe bağlı hematom.


extrapericardial : a. Perikat dışında.


flatness : n. Perküsyon esnasında çıkan sesin niteliği, yüksek perdeden ses.


hepatolienography : n. Karaciğer ve dalağın radyografisi.


subliminal : a. Bilinçaltı, bilinç altında bulunan veya olan.


javellization : n. Suyun Javelle eriyiği ile arındırılması.


karyogenesis : n. Hücre nüvesi gelişimi, karyojenez.


ketolysis : n. Keton cisimciklerinin parçalanıp erimesi, ketoliz.


loculation : n. Çok sayıda loküllerin oluşması veya bulunması hail.


medicable : a. Tedavisi mümkün, tedavi edilir.


nephroptosis : n. Böbrek düşüklüğü, nefroptoz.


nucleosidase : n. biochem. Nükleozidleri parçalayan bir enzim.


paraphemia : n. Konuşma bozukluğu, parafemi.


pesticide : n. Zararlı böcekleri öldürücü kimyasal madde (ilaç).


phagodynamometer : n. Gıdaları çiğneme kuvvetini ölçme aleti.


pharmacy : n. 1. Eczacılık; 2. Eczane.