Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

bacilliparous nedir?

bacilliparous : a. Basil doğuran, basil meydana getiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cirrhogenous : a. Siroz gelişmesine sebep olan, siroz yapan.


decidualitis : n. Desidüa'nın patolojik değişikliklerle belirgin bakteriler etkisiyle oluşan iltihabı.


diastematocrania : n. Kafatasından önden arkaya doğru doğuştan yarık bulunuşu hali.


endorrhinitis : n. Burun mukozasının, saglı artışı ile müterafık iltihabı, akut burun nezlesi.


evaporation : n. Tebahhur, buharlaşma, evaporasyon.


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


hydrohystera : n. See: hydrometra.


hyperthyroidosis : n. see. Hyperthyroidism.


hypocalcia : n. Kalsiyum noksanlığı, kalsiyumsuzluk.


isochronic : a. Aynı zamanda yapılan.


isotherapy : n. See: isopathy.


ketonemia : n. Kanda keton cisimciklerinin bulunması.


Levin's Tube : n. mide asiditesinin ölçülmesinde kullanılan bir tüp.


lithotomy : n. Taş çıkarma ameliyatı (özellikle mesaneden), litotomi.


meiosis : n. Nekahat (iyileşme) devresi, hastalığın şifa bulduğu devre.


monotonous : a. 1. Değişiklik göstermeyen, yeknesak, monoton; 2. Aynı tonda devam eden, alçalma ve yükselme göstermeyen (ses hakkında).


nos(o)- : pref. Hastalık.


paracme : n. Krizin son mertebesi.


photokinetic : a. Işığa karşı hareket ederek cevaplayan.


prehallux : n. Başparmak öncesi.