Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacilliparous nedir?

bacilliparous : a. Basil doğuran, basil meydana getiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bright hastalığı : n. Böbrek iltihabı.


dissonance : n. Ahenksizlik, uygunsuzluk.


ectochoroidea : n. Koroid kılıfının dış tabakası.


erasion : n. Kazıma, bir lezyonu kazıyarak temizleme veya ortadan kaldırma.


erotogenic : a. Cinsi arzu uyandıran, erotojenik.


exocrine : n. Salgılarını özel bir kanal aracılığı ile boşaltan guddelere ait nitelik.


faucitis : n. Boğaz iltihabı.


subdiaphragmatic : a. Diaframaltı, diyafram altında bulunan.


hyperinosemia : n. Kanda fibrinf azlalığı.


lecithinase : n. Lesitin'i parçalayan enzim, lesitinaz.


naturopathy : n. Fiziksel metotlarla tedavi usulü, natüropati.


odontogeny : n. Diş gelişimi, odontojeni.


papillous : a. See: Papillose.


pharyngocele : n. Yutak fıtığı, farengosel.


phosphorous : a. biochem. 1. Fosfor'la ilgili; 2. Fosfor ihtiva eden, fosforlu; . Fosfor niteliğinde, fosfor'a benzeyen.


plug : n. Tıkaç.


premaxilla : n. Üst çene kemiğinin orta ön kısmı.


prismosphere : n. Bir prizma ile yuvarlak bir merceğin birleşmesinden meydana gelen küre.


vaginograhy : n. Vagina radyografisi.


vagotropism : n. Vagus sinirine tesir etme.