Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacilliform nedir?

bacilliform : a. Basil şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crede's method : n. Placentanın ayrılması için kullanılan bir yöntem.


deradenitis : n. Boyun bezleri iltihabı.


diapophysis : n. Vertebranın üst enine çıkıntısı, diyapofiz.


discoid : a. Disk'e benzeyen, disk şeklinde.


vaccinophobia : n. Marazi aşı korkusu.


haplopathy : n. Komplikasyonsuz seyreden herhangi bir hastalık.


hydration : n. biochem. Kimyasal ayrışım olmadan, bir maddenin su ile birleşmesi.


hydrosyringomyelia : n. see: Syringomyelia.


hydrothorax : n. Göğüs boşluğuna sıvı toplanması, hidrotoraks.


hypophosphaturia : n. İdrarda fosfat miktarının ileri derecede düşük oluşu.


imagery : n. Çeşitli mental tasvirlerin yeniden hatırlanması.


lipostomy : n. Ağzın çok küçük oluşu (doğuştan veya atrofi sonucu).


luteal : a. Corpus luteum'a ait.


monotonous : a. 1. Değişiklik göstermeyen, yeknesak, monoton; 2. Aynı tonda devam eden, alçalma ve yükselme göstermeyen (ses hakkında).


ophthalmodynamometry : n. Göz arterindeki kan basıncının, oftalmodinamometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmodinamometri.


opsonometry : n. Herhangi bir enfeksiyöz hastalıkta kişi kanındaki opsonik etki derecesinin, dolayısıyla opsonik indeks'in ölçülmesi, opsonometri.


pioscope : n. Sütteki yağ miktarını ölçen alet.


pleurodesis : n. İki plevra yaprağı arasında yapışıklıklar meydana gelmesi.


preputium : n. 1. (Erkek) sünnet derisi; 2. (Kadın) bızır kılıfı.


proctorrhagia : n. Makat (anus) kanaması.