Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

bacilliform nedir?

bacilliform : a. Basil şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterus'un çıkarılması, abdominal histerektomi.


certified : Vesayet altında olan, vasi kontrolu altında hareket edebilen kimse.


contractor : n. Kasıcı, kısaltıcı, çekici.


dermocyma : n. İçinde daha küçük diğer bir fetüs ihtiva eden hilkat garibesi.


exaggeration, : büyültme, bir şeyi olduğundan büyük ve fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek.


gullet : n. 1. Yemek borusu, özofagus; 2. Yutak, farenks, gırtlak.


hypinosis : n. Kandaf ibrin miktarının ileri derecede azalması, fibrin eksikliği.


intracervical : a. Serviks uteri'nin kanalı içinde.


orifice : n. Delik, ağız, orificium (ostium).


paralepsy : n. See: Psycholepsy.


pelycalgia : n. Pelvis'te hissedilen ağrı, pelvis ağrısı.


pleochromatic : a. Çeşitil şartlarda değişik renkler arzeden.


polymelus : n. Fetüsde kol ve bacak bulunuşu hali.


ponophobia : n. 1. Ağrı duymaktan aşırı korkma, ağrı korkusu; 2. Çalışmaktan aşırı ürkme, yorulacağı korkusuyla fiziksel çaba göstermekten sebepsiz yere kaçınma, ponofobi.


sphaceloderma : n. Cilt gangreni.


toxanemia : n. Toksik madde etkisiyle eritrositlerin hemolizi sonucu gelişen anemi,toksanemi.


treponematosis : n. Treponema cinsi bakterilerin sebep olduğu herhangi bir hastalık.


tubo- : pref. Boru (uterus veya Eustachi borusu).


ultraviolet : n. Ultraviyole, mor ötesi (dalga boyu 2000-4000 angstrom olan ışın).


ventriculometry : n. Kafatası içi basıncını ölçme tekniği.