Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacilliform nedir?

bacilliform : a. Basil şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bridge : n. Diş köprüsü, briç.


cardioscopy : n. Kalbi müşahede, kalb muayenesi, kardiyoskopi.


cyclic : a. 1. Devri; 2. Kendi kendini tahdit eden.


desexualize : v. Cinsel iktidardan mahrum etmek, iktidarsızlaştırmak.


dialyzator : n. Diyaliz için kullanılan özel alet, diyaliz aleti.


dyspnoea : n. Nefes darlığı, dispne.


electrosection : n. cildi kesmek veya yumuşak dokuları ayırmak için uygulanan cerrahi diyatermi tekniği.


hyperbilirubinemia : n. Kanda bilirubin fazlalığı.


inflatable : a. Hava veya sıvı ile şişebilen, bu şekilde şişirilebilen.


inositol : n. biochem. Kas, karaciğer beyin gibi dokularda bulunan bir madde.


lithagogue : n. 1. Böbreklerde veya mesanede hasıl olan kumu çıkarma; 2. Taş çıkaran; 3. Taş (kum) çıkarıcı faktör.


neurotrosis : n. Sinirin dezelenmesi, sinir incinmesi, nörotroz.


otologic : a. Otolojiye ait.


patent : a. 1. İmtiyazlı, patentalı; 2. Açık (damar).


paragomphosis : n. Fetüs başının, herhangi bir sebeple pelviskanalında sıkışması.


pithecoid : a. Maymuna benzer, maymunsu.


poikilothermy : n. Çevresel ısı değişikliklerine bağlı vücut ısısı gösterme hali, soğuk kanlı hayvanın içinde bulunduğu ortam ısısına kenid vücut ısısını uydurabilme yeteneği, polikilotermi.


polimerism : n. 1.Aynı maddeden yapısı değişmeksizin molekül ağırlığı daha yüksek bileşik meydana gelmesi, izomer oluşması, polimerizasyon; 2. Vücutta normal sayının üstünde organ veya oluşum bulunuşu, polimeri.


pyelopathy : n. Piyelon hastalığı.


pygmalionism : n. Kişinin kendi yaptığı bir şey (heykel, resim vs.)'e aşık olması hali.