Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

bacilliculture nedir?

bacilliculture : n. Basillerin uygun ortamda üretilmesi, basilden kültür yapılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colovaginal : a. 1. Kolon ve vagina ile ilgili; 2. Kolon ve vagina arasında.


defensive : a. Savunucu, koruyucu.


dimenszion : n. Herhangi bir organ veya oluşumun ölçümünde esas unsurları teşkil eden uzunluk, genişlik, derinlik gibi değerlerden her biri, boyut, dimensiyon.


emanotherapy : n. Emanasyonlar vasıtasıyle yapılan tedavi.


exocolitis : n. Kolonun dış tabakasının iltihabı, eksokolit.


extrinsic : a. 1. Dışarıdan gelen sebeplerle olan; 2. Dışarı ile ilgili olan.


galeophobia : n. Kedilere karşı duyulan marazi korku.


hemotachometer : n. Kan akımının hızını ölçen alet, hemotakometre.


hyperephidrosis : n. Aşırı terleme.


intradermic : a. Deride bulunan veya meydana gelen.


luminescence : n. Işık verme özelliği.


mucolysis : n. Mukus'un erimesi.


multicellular : a. Birçok hücrelreden oluşan.


myelocyte : n. Miyelosit; 1. Beyaz seri kan hücrelerinden olup promiyelositten sonra gelen safhadaki hücre; 2. Sinir sisteminde gri madde hücresi.


necatoriasis : n. Necator cinsi parazitlerin sebep olduğu enfestasyon, nekatoryazis.


onychophosis : n. Ayak parmağı tırnak yataklarının boynuzlaşması.


pericytial : a. Hücreiy saran, hücre çevresinde bulunan.


perisinusitis : n. sinusu saran maddenin iltihabı.


phenolemia : n. Kanda fenol bulunuşu.


pneum : ref. 1. Hava veya gaz anlamına önek; 2. Solunum anlamına önek; 3. Akciğer ve akciğerler anlamına önek.