Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

bacilliculture nedir?

bacilliculture : n. Basillerin uygun ortamda üretilmesi, basilden kültür yapılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsulotomy : n. Bir kapsül üzerinde insizyon yapılması genellikle göz merceğini çevreleyen kapsül için kullanılanl bir deyim.


cystoplasty : n. İdrar kesesinin cerrahi olarak tamir edilmesi.


dartoid : n. Skrotum derisi altındaki kas tabakası gibi istemdışı kasılma gösterebilen, işlev bakımından tunica dartos'a benzeyen.


epitheliotropic : a. Epitel hücrelerine karşı eğilim gösteren.


ethylmorphine hydrochloride : n. biochem. Öksürük ve ağrı kesici beyaz billüri toz.


hemokoniasis : n. Kanda aşırı miktarda eritrosit parçacıklarının bulunuşu.


hydro-electrization : n. Elektrik kuvveti ile tedavi.


ileostomy : n. İleumun fistülizasyonu, ilyostomi.


intervaginal : a. İki tabaka arasında bulunan.


intra-appendicular : a. Apendiks içi, apendiks içinde.


mucinogen : n. Müsin öncüsü madde, müsinojen.


necrotomy : n. 1. nekrotom; Kemiğin ameliyatla çıkarılması; 2. Ölü (ceset)'nün disseksiyonu.


nervular : a. 1. İncecik damarlı, 2. İnce sinirli.


opisthenar : n. El sırtı.


phote : n. Aydınlanma birimi, santimetre kareye 1 lumen ışık düşmesi.


plasmoblast : n. Plazmositlerin ana hücresi.


poikiloplastocyte : n. Biçimsiz trombosit.


splenadenoma : n. dalağın pulpa kısmının gelişmesi.


splenicogastric : a. Dalak ve mide ile ilgili.


splenotoxin : n. Dalak hücrelerini etkileyen toksik bri madde.