Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacilliculture nedir?

bacilliculture : n. Basillerin uygun ortamda üretilmesi, basilden kültür yapılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromic acid : n. biochem. Bromür asidi, asid bromik.


cardiorrhaphy : n. Kalb cidarının dikilmesi, travmatik cerrahide uygulanan bir yöntem.


chondrology : n. See: chondrography.


contagion : n. 1. Sirayet, 2. Bulaşma; 3. Bulaşıcı (sari) hastalık.


dysmelia : n. Kol veya bacaklarda görülen noksanlk.


gastroenterology : n. Mide barsak hastalıkları bilgisi, gastorenteroloji.


subinguinal : a. Kasık altında bulunan kasıkaltı, kasıkaltına ait, subinguinalis.


hematozemia : n. Sızıntı halnide devamlı kan kaybı, tedrici kankaybetme.


hepatic : a. Karaciğere ait, hepaticus.


hypamnios : n. See: Hypamnion.


hypertelorism : n. İki organ arasında anormal genişlik.


incompatible : n. Birbiriyle uyuşmaz, birbiriyle bağdaşmaz, birbirine ters.


infant : n. Bebek, süt çocuğu.


labiomancy : n. Karşısındakinin dudak hareketlerinden konuşmayı anlama (sağırlarda görülür).


lunate : a.&n. 1. Ay şeklinde, aysel, lunar; 2. Ay (ayça) kemik, lunatus.


microcephaly : n. Başın normalden küçük olması, küçük kafalılık, mikrosefali, microcephalia.


ophthalmotonometer : n. Göziçi basıncını ölçme aleti, oftalmotonometre.


ostembryon : n. Fetusün kemikleşmesi.


oxyphenbutazone : n.İltihapların ve artritlerin tedavisinde kullanılan ağrı kesici bir ilaç.


perceptible : a. Farkına varılabilir, hissedilebilir, seçilebilir, algılanabilir.