Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacilliculture nedir?

bacilliculture : n. Basillerin uygun ortamda üretilmesi, basilden kültür yapılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


bronchiectasis : n. Bronş veya bronşiyollerin genişlemesinden doğan müzmin bir akciğer hastalığı, bronşektazi.


carbo : n. biochem. Odun kömürü, nebati veya hayvani kömür, karbon.


cardioneruosis : n. Kalbin organik bir lezyon olmaksızın düzensiz çalışmasıyla belirgin sinirsel bozukluk, kardiyak nevroz.


chondrography : n. Kıkırdak bilgisi (ilmi), kondroloji.


endocrinosis : n. İç salgı bezinin disfonksiyonu.


fixative : a. 1. Sabitleştiren, oynamaz hale getiren, tesbit edici; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit alıncak dokuyu sert şekilde tesbit edici madde, organ veya oluşumun bozulmadan muhafazasını sağlayan ilaçlı eriyik.


formic, : a. biochem. Karıncalarda bulunan bir aside ait.


gastroduodenal : a. Mide ve duodenum7a ait.


gastronomic : a. Mide ve yemeğe ait, gastronomiye ait.


halide : n. biochem. Halojen madde ihtiva eden bir bileşim.


heminephrectomy : n. Böbreğin kısmen ameliyatla çıkarılması.


iniencephalus : n. İniensefali gösteren fetüs.


karyoclasis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması.


larviphagic : a. Larva yiyen, larva yiyerek beslenen.


masto- : pref. Meme, göğüs.


para-anesthesia : n. Vücudun alt kısmının uyuşması.


paradox : n. Zıt olma hali, zıddiyet.


parous : a. Bir veya birkaç çocuk doğurmuş olan (kadın).


phac(o) : pref. Mercek, göz merceği, lens.