Bugün : 22 Mart 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

bacilliculture nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

bacilliculture : n. Basillerin uygun ortamda üretilmesi, basilden kültür yapılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiosphygmograph : n. Kalb ve nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet.


clinodactyly : n. Parmakların kıvrık kalması.


cord : n. Kiriş, veter, tel, ip, kordon, chorda, tendo.


erotomaniac : a. & n. 1. Erotomaniye ait; 2. Şehvet düşkünü.


erotophobia : n. Cinsel ilişkilerden korkma, cinsel his ve davranışlardan aşırı derecede çekinme.


hemialbumose : n. biochem. Bazı proteinlerin sindirilmesi sonucu meydana gelen madde.


intraocular : a. Göziçi.


iodoform : n. biochem. İyodoform, iyotlu antiseptik sarı bir bileşim.


laryngocentesis : n. Larenksin delinmesi, larengosentez.


lymphogranuloma : n. Hodgkin hastalığı, lenfogranülomatoz, lenfogranülom (See under: disease).


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


monozygotic : a. Tek zigota ait.


mosquitocide : a.&n. Sivrisinekleri yokeden (ilaç), moskitosid.


neurosurgery : n. Sinir (sistemi) cerrahisi.


oogonium : n. Yumurtalıktaki ilkel hücrelerden biri.


orchidoncus : n. Testis tümörü.


pedatrophia, pedatrophy : n. Çocuklarda mesarika içindeki lenf düğümlerinin tüberkülozu olup sindirim bozukluğu yapar, pedatrofi.


pepsis : n. Hazım.


preicteral : a. Sarılık öncesi, sarılığın oluşmasından önce.


pseudocele : n. Belynin beşinci karıncığı, psödosel.