Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

bacillicide nedir?

bacillicide : n. Basilleri öldürücü madde (ilaç vs.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipedal : a. 1. Her iki ayakla ilgili; 2. İki ayaklı; 3. İki ayak yardımıyla yapılan.


bronchotome : n. Bronş'a kesit yapmada kullanılan bistüri.


circle : n. Çember, daire, circulus.


concavity : n. İçeriye doğru yarım küre şeklinde çöküklük gösterme hali ve derecesi, konkavlık.


diplomyelia : n. Omuriliğin doğuştan çift oluşu veya uzunluğuna seyreden yarık sebebiyle çiftmiş gibi iki parça gösterişi.


fibromectomy : n. Fibrom'un ameliyatla çıkarılması.


first-aid : n. İlk yardım.


genial : a. Çeneye ait.


lactometer : n. Özgül ağırlık ile sütteki yağ miktarını tesibt eden alet, laktometre.


hemodromometer : n. Kan akımının süratini ölçme aleti.


homograft : n. Aynı türün bir ferdinden diğer bir ferdine nakledilen doku veya organ.


hyloma : n. Mediyasten tümörü.


icterohepatitis : n. Sarılıkla belirli karaciğer iltihabı, ikterohepatit.


keto-acid : n. Yapısında "keton grubu" bulunan herhangi bir organik asit.


leukotomy : n. Beynin ön lobunun beyaz maddesinin ameliyatı, lökotomi.


lithotriptic : a. 1. Mesane taşını eriten, 2. Mesane taşını eritici faktör.


locomotor : a. Müteharrik.


lipacidemia : n. Kanda yağ asitlerinin bulunması yağ asidi işeme, lipasidüri.


malfunction : n. Herhangi bir organın yetersiz veya dengesiz görev yapması hali, görev bozukluğu.


ootheca : n. See: Ovary.