Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

bacillicide nedir?

bacillicide : n. Basilleri öldürücü madde (ilaç vs.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clamp : n. Ameliyat esnasında kanayan damarı sıkıştırmak veya herhangi bir kısmı tutmak için kullanılan cerrahi alet, pens.


enteroparesis : n. Barsak tonüsünün azalması ve peristaltik hareketlerin ağırlaşması ile belirgin durum.


funk : n. Korku.


physiologic(al) : a. Fizyolojiye veya vücut fonksiyonlarına ait, fizyolojik.


gynecography : n. kadın pelvisinin radyografisi.


hematemesis : n. Kan kusma.


hesperidin : n. biochem. Damar cidarının permeabilitesini düzelten bir madde.


hyperpraxia : n. 1. Aşırı falaiyet; 2. Aşırı sinirlilik.


hypersensitivite : n. Aşırı hassas, hipersansitif.


idiotism : n. Budala oluş hali, budalalık.


iridemia : n. İris kanaması, iridemi.


isogeneric : a. 1. Aynı cinsle ilgili, aynı cinse ait; 2. Aynı cinse mensup diğer bir kimseden elde edilen (gref v.s. hakkında).


leucocythemia : n. See: leukemia.


lochiometritis : n. Doğumdan ileri gelen rahim (uterus) iltihabı, lohusalık humması.


mentoposterior : n. Yüzle gelişte, fetusun çene kısmının arkaya doğru bir durum alması.


metopism : n. Erişkinde frontal kemikler arasındaki sütüra'nın tam kapanmaması hali.


moria : n. 1. Marazi şakalaşma temayülü; 2. Gevezelik ve budalalıkla vasıflı bunama.


optics : n. Görme ve ışıkbilimi, optik.


oxazepam : n. Orta etkili bir trankilizan.


pleuroperitoneal : a. Plevra ve periton'la ilgili.