Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacillicide nedir?

bacillicide : n. Basilleri öldürücü madde (ilaç vs.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholagogia : n. Safra kesesinden barsağa safra itrahı.


cravat : n. Üçgen bandaj.


deutoplasm : n. Döllenmiş ovum'da embriyo'nun gelişmesi için gerekli gıda maddelerinin, sarı granüller halinde içinde bulunduğu oluşum, yolk.


diplobacillus : n. Çift halde bulunna basil, birbirine tutunmuş çift basil.


embalm : v. Tahnit etmek, ölüyü bozulmaması için ilaçlamak, mumyalamak.


exaltation : n. Kendinde manevi kuvvetler hissederek aşka gelme, aşırı coşku ve heycan içinde bulunma, vecit.


postnatal exercise : Doğumu takiben karın duvarı ve pelvis tabanı kaslarını kuvvetlendirmek, onlara tonüs kazandırmak amacıyla yapılan egzersizler.


gastroxynsis : n. Mide bezleri tarafından aşırı hidroklorik asit salgılanması.


glomangioma : n. El veya ayak derisindeki kan damarlarından gelişen mavimtrak kırmızı renkte ağrılı tümör.


interictal : a. Nöbet sırasında gelen, krizde olan.


subgrondation : n. Bir kemik parçasının diğerinin altında ezilmesi.


homocystinuria : n. İdrarda homosistin (sistine benzeyen ve kükürt ihtiva eden bir aminoasit) bulunması.


homozygote : a. Homozigotluk arzeden, homozigot.


intoxication : n. 1. Toksik maddenin vücutta meydana getirdiği patolojik durum, zehirlenem; 2. Aşırı alkol alımının sebep olduğu bazı zihni ve psişik bozukluklar, istemli kaslar arasındaki düzenli çalışmanınbozulması ile belirgin geçici durum, akut alkol zehrilenmesi.


palmic : a. 1. Kalb atımı veya nabız'la ilgili; 2. Palmus hastalığı ile ilgili.


potent : a. Kuvvetli, etkili.


precapillary : a. Küçük damar, son ucu kapiller halinde devam eden küçük arter veya ven.


proteohormone : n. Protein yapısında hormon.


rhizome : n. Bir bitkinin yeraltı gövdesi, kök gövde, rizom.


solitary : a. Yalnız, ayrı bulunan, grup halinde olmayan, soliter, solitarius.