Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacillicidal nedir?

bacillicidal : a. Basilleri öldürücü basilleri yok edici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomenorrhea : n. Adet kanının tiksindirici kokuda oluşu.


castrate : v.&n. 1. Yumurtalık veya testisleri çıkarmak, hadımlaştırmak; 2. Yumurtalık veya testisleri çıkmış kadın veya erkek, hadım.


cholerrhagia : n. Safra akıntısı, koleraji.


emotion : n. Heyecan, emosyon.


external : a. Dış, dışyan, harici.


forme : n. Şekil, biçim.


laıose : n. biochem. şeker hastalığında idrar bulunan şurupa benzer bileşim (C6H12H2%).


hysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


iatr(o) : pref. 1. Tıp; 2. Hekim.


infracostal : a. Kaburgaaltı.


keratectasia : n. Kornea çıkığı, keratektazi.


laryngotracheobronchitis : n. Larinksin, trachea'nın ve bronşların iltihalı durumu.


lithogenesis : n. Taş oluşum, litojenez.


mesencephalitis : n. Orta beyin iltihabı, mezensefalit.


muciferous : a. Mukoza salgılayan, mukoza ifraz edici.


nephelopia : n. Bulanık görme.


periphrenitis : n. diyafram ve ona bağlı yapıların iltihabı, perifrenit.


phenylephrine : n. Adrenaline benzeyen, ancak daha dayanıklı olan bir damar daraltıcı ve pressör madde.


precoiatl : a. Cinsel birleşimden önce.


quality : n. 1. Kalite, 2. Hususiyet, özellik, tabiat; 3. Nitelik; 4. Nevi, sınıf, çeşit.