Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacillicidal nedir?

bacillicidal : a. Basilleri öldürücü basilleri yok edici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioneruosis : n. Kalbin organik bir lezyon olmaksızın düzensiz çalışmasıyla belirgin sinirsel bozukluk, kardiyak nevroz.


caseinogen : n. biochem. Kazeinin ön maddesi, kazeinojen.


chondrography : n. Kıkırdak bilgisi (ilmi), kondroloji.


confection : n. Şeker veya balla yapılan ilaç.


dors : pref. Arka, sırt anlamına önek.


emiction : n. 1. İşeme; 2. İdrar.


fibrocyte : n. Lifli doku meydana getiren hücre, fibrosit.


flux : v.&n. 1. Akıntı vermek, ishal vermek; 2. Seyelan, akım, akı, akış, cereyan; 3. Erime, eritic madde.


germicidal : a. Mikropları öldürücü


hypocorticoidism : n. See. Pypoadrenocorticisim.


innominate : a. Adsız, isimsiz.


isodynamia : n. Eşit kudrette olan, izodinami.


kinotoxin : n. biochem. Yorgunluktan meydana gelen bir toksin.


metencephalon : n. (pl. metencefala). Arka beyin mafsallarla beyinciğin oluşturduğ embriyonik beyin metenkefal(on) (cerebellum, pons'un yaptıkları arkabeyin parçası).


neurosplanchnic : a. Otonom sinir sisteimnden iç organlara giden sinirlerle ilgili, nörosplanknik.


oculocardiac : a. Göz ve kalbe ait.


orthogenics : n. See: Eugenics.


papillaris : n. (pl. papillares). See: papillary.


phlebogram : n. Ven içine opak bir madde zerkederek yapılan radyografi, flebogram.


scale : n.&v. 1. Pul; 2. Pul pul olmak, pul gibi kabuk bağlamak; 3. Terazi gözü, kefe; 4. (pl.) Terazi; 5. Derece, mikyas, cetvel.