Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

bacillicidal nedir?

bacillicidal : a. Basilleri öldürücü basilleri yok edici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dentagra : n.1. Diş ağrısı; 2. Diş çekmeğe mahsus özel alet.


dentinal : a. Dentine ait, dentinden oluşan.


exogastritis : n. Midenin dış tabakasının iltihabı, eksogastrit.


geroderma : n. İhtiyarlıkta olduğu gibi, cildin kırışması ve kalınlaşması.


hepatohemia : n. Karaciğer damarlarının aşırı kanla doluşu, karaciğer konjesyonu.


heredosyphilis : n. Konjenital frengi.


growing pains : n. Gençlerde görülen ve muhtemelen romatizmal kaynaklı olan uzuv ağrıları.


hemiprostatectomy : n. Prostatın yarısının ameliyatla çıkarılması.


hepatatrophia : n. Karaciğer atrofisi.


heteroploidy : n. Heteropolid olma hali.


insanitation : n. Sağlığa elverişli şartlarınyeterli olmayışı, sağlık şartlarının yokluğu.


jejunitis : n.Jejunum iltihabı, jejunit.


lightening : n. doğum sancıları başlamadan iki veya üç hafta evvel uterusun pelvis boşluğuna inmesi.


lymphogenous : a. Lenf yapan, lenfojen.


otocephaly : n. Fetüs başında alt çenenin gelişmemesi, kulakların aşağıda birbiriyle birleşmesi ile belirgin anomali, otosefali.


oxytocin : n. Hipofzi arka lob hormonlarından biri.


palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.


peripleural : a. Plevrayı saran.


phacoiditis : n. Göz merceği iltihabı.


pronograde : a. Dört ayak üzerinde yürüyen veya duran.