Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacillicidal nedir?

bacillicidal : a. Basilleri öldürücü basilleri yok edici.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnality : n. Cismaniyet, nefsaniyet.


cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


cerebrovascular : n. Beyin kan damarlarına ait olan, beyin kan damarları ile ilgili.


dietician : n. Diyet uzmanı.


ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.


uteroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet.


uvular : a. Küçük dile ait, uvularis.


vaccinate : v. Aşılamak.


histopathology : n. Patolojik histoloji


hypermetabolism : n. Metabolizmanın artması, metabolizma yüksekliği.


hypoliposis : n. Dokuların gerekli miktarda yağdan marhum oluşu, dokularda yağ eksikliği ile belirgin durum.


intubator : n. Larenks'ten endotrakeal tübün geçirilişinde kullanılan araç.


konometer : n. Havadaki toz miktarını ölçen alet.


mesencephalitis : n. Orta beyin iltihabı, mezensefalit.


metachromasia : n. Metokromazi.


monogenetic : a. Eşeysiz üreme ile ilgili.


oculomycosis : n. Gözün mantarlı hastalığı.


parasitososis : n. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık, parazitoz.


percolation : n. 1. Süzme; 2. Süzülme; 3. Filtredeng eçirme veya geçme.


photoptometry : n. Gözün cisimleri tanıyabileceği en az ışık miktarının fotoptometre aracılığıyla ölçülmesi, fotoptometri.