Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

bacillemia nedir?

bacillemia : n. Basillerin kanda bulunması hali, basilemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bran : n. Kepek.


cacophony : n. 1. Anormal ses; 2. Ahenksizlik, kakofoni.


diploscope : n. Bloküler görmeyi kontrolde kullanılan araç, cisimlerin iki gözle tek olarak görülebilme derecesini tesbit eden alet.


fascicular : a. 1. Demete ait, 2. Demetsi, 3. Demet halinde.


hedonism : n. Aşırı zevke dalma, hazcılık, hedonizm.


hemuresis : n. İdrarın kanlı gelişi.


Hippocratic : a. Hipokrat'la ilgili, Hipokrat'ın kurduğu tıp öğretisi ile ilgili.


incomplete : a. Eksik, noksan, kusurlu, tamam değil.


kynocephalus : n. Başı, köpek başına benzeyen hilkat garibesi.


mesocele : n. Sylvius kanalı, mezosel.


oligochymia : n. Kimus azalması.


omphalitis : n. Göbek iltihabı, omfalit.


orthopedist : n. Özellikle çocuk vücudundaki kemik ve mafsal şekil bozukluklarını düelten mütehassıs operatör, ortopedi uzmanı.


pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.


paravitaminosis : n. 1. Klasik belritilre bulunmaksızın atipik belritilerle seyreden vitamin eksikliği; 2. Vitamin eksikliğine bağlı olmaksızın vitamin eksikliği belirtileri görülüşü ile belirgin klinik tablo.


phallotomy : n. Penis ameliyatı, falotomi.


pleural : a. Plevraya ait, plevral.


pseudorickets : n. Böbrek raşitizmi.


relapsing : a. İyileşmeyi takiben tekrar oluşan, nüksedici.


repolarization : n. Kutuplaştırma.