Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

bacillemia nedir?

bacillemia : n. Basillerin kanda bulunması hali, basilemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellosis : n. Enfektif bir retikülosis, insanlarda Brucella tipi bakterilerden birisiyle meydanag elen yaygın enfeksiyon.


burimamide : n. Antistaminik bir madde.


course : n. Regl, adet görme, kadınlarda her dört haftada bir jenital organlardan kan gelmesi.


diaschisis : n. Beyindeki sınırlı bir harabiyet, sebebiyle o kısmın idare ettiği vücut bölgesinde görülen görev bozukluğu.


encapsulation : n. Bir küpsülün içerisinde bulunma durumu.


epidemiography : n. Epidemik hastalıklar literatürü.


exaggerate : v. Büyültmek, bir şeyi olduğundan büyük veya fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek.


physiotherapeutic, : n. Fizik tedavi uzmanı.


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


hyloma : n. Mediyasten tümörü.


hyperphalangism : n. El veya ayak parmağında normal sayıdan fazla parmak kemiği bulunuşu hali, hiperfalanjizm.


involution : n. Genişlemiş ve açılmış bir organın asıl eski haline dönmesi.


luminal : a. 1. Lumene ait; 2. Uyutucu bir ilaç, lüminal.


neuter : a. Belli bir cinsiyet göstermeyen, ne erkek ne dişi, cinsiyetsiz.


otolaryngology : n. Kulağın ve larinksin yapısı, fonksyionları ve hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.


polyplast : n. Gelişim sürecinde birbirinden farklı şekiller gösteren herhangi bir canlı.


pseudoplegia : n. Histerik felç, psödopleji.


shank : n. .1. Baldır; 2. Backa, incik, tibia.


sicchasia : n. 1. Bulantı; 2. Gıdalara karşı isteksizlik, gıdalardan tiksinti duyma hali.


sloughy : a. Kabuklu.