Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacillemia nedir?

bacillemia : n. Basillerin kanda bulunması hali, basilemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpal : a. Elbileğine ait, carpicus.


conversion : n. 1. Dönüşme, değişme, çevrilme, bir maddenin başka bir madde haline dönüşmesi; 2. doğumu kolaylaştırmak amacıyla yan geliş gösteren fetüs'ü baş veya makat pozisyonuna getirme, dolayısıyla fetüs'ün pozisyonunu değiştirme.


dromomania : n.Avare gezip dolaşma eğilimi, avare dolaşmağa karşı arzu.


excite : v. Tahrik etmek, harekete getirmek, uyarmak.


vaccinable : a. Aşılanabilir.


hyperdicrotism : n. Her kalp atımı esnasında nabızda, belirgin şekilde çift atım oluşturması hali.


introjection : n. Bir şahsın, kendisini bir diğer kimse veya eşya ile bir olarak kabul etmesi şeklinde beliren psikolojik durum.


involutional : n. 1. İnvolüsyonla ilgili; 2. İnvolüsyonun sebep olduğu, involüsyona bağlı.


ionotherapy : n. See: iontophoresis.


lipoblastoma : n. See: lipoma.


lysozyme : n. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve bakterileri yok eden madde, lisozim.


macrochiria : n. Ellerin anormal derecede büyük oluşu.


macronychia : n. Anormal tırnak büyümesi, büyük tırnaklılık.


mesosternum : n. Sternumun orta parçası.


musculocutaneous : a. Kas ve derieye ait.


myosclerosis : n. Kas sertleşmesi, miyoskleroz.


nicotinic acid : n. Vitamin B kompleksinin temel unsurlarından biri.


non repetat : n. Tekrarlama, tekrar etme.


noxious : a. 1. Zararlı, sıhhati bozan; 2. Tehlikeli, öldürücü, habis, noxius.


onychorrhexis : n. Tırnakların uzunlamasına kırılması veya çatlaması, onikoreksi.