Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacillemia nedir?

bacillemia : n. Basillerin kanda bulunması hali, basilemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

causalgia : n. fazla ızdırap veren nörolojik bir ağrı çeşidi.


cyanoderma : n. Cildin mavi renk alması.


demulcent : a. 1. Yatıştırıcı, müsekkin; 2. Uyuşukluğu gidermek.


drain : v.&n. 1. İltihaplı yaradan cerahati çekmek; 2. İltihaplı yerden cerahat çeken tüp veya fitil.


hyperestrogenuria : n. İdrarda aşırı östrojen bulunuşu.


hyperuricemia : n. Kanda aşırı ürik asit bulunması.


macrobiosis : n. Uzun ömürlülük, mabrobiyoz.


macrodactylism : n. El veya ayak parmaklarının aşırı şekilde iri oluşu, makrodaktilizm.


maneuver : n. El aracılığıyla yapılan belli bir amaca yönelik özel hareket, herhangi bir olayı kolaylaştırmak amacıyla el ile yapılan, belli bir usule dayalı girişim, manevra.


nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.


oxyiodide : n. biochem.Oksijen ve iyotla birleşmiş bir element veya radikal.


pediculous : a. Bitli, bitlenmiş.


pericardiostomy : n. Perikard boşluğundaki sıvının dışarıya akmasını mümkün kolan cerrahi ağızlaştırma.


phenomenal : a. Doğal olaylarla ilgili veya bu olaylar kabilinden.


poikilodermia : n. Deride yer yer pigmentasyon, yüzeyel kılcal damarların genişlemesi ve atrofi ile belirgin çok kere kaşıntının da eşlik ettiği patolojik durum.


pressure : n. Tazzyik, basınç.


procarbazine : n. Hodgkin hastalığında kullanılan ve azot hardal grubuna dahil olan bir ilaç.


radioisotope : n. Radyoaktif özelliğe sahip izotop.


salpingolysis : n. Tubalardaki yapışıklıkların cerrahi olarak giderilmesi.


soluble : a. Eriyebilir.