Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacillary nedir?

bacillary : a. 1. Basilli; 2. Basillere ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiophobia : n. Kalb hastalığı korkusu, kalb hastası olacağından aşırı korkma.


cataplectic : a. 1. Katapleksi ile ilgili; 2. Katapleksi gösteren, ani kas gevşemesi ile belirgin; 3.Aniden oluşan, birden meydana çıkan.


catarrhal : a. 1. Nezleli; 2. Nezleye ait.


cholecytectasia : n. Safra kesesinin genişlemesi.


chondrodynia : n. Kıkırdak ağrısı.


enteropathy : n. Barsak hastalığı, enteropati.


exenteration : n. see: Evisceration.


fascitis : n. Fasya iltihabı.


fibroangioma : n. Lifli elementler ihtiva eden anjiyom.


meatoscopy : n. Uretra ağzının sistoskopik muayenesi.


methylpentynol : n. Kısa etkili bir sedatif.


microbiologist : n. Mikrobiyoloji mütehassısı, mikrobiyolog.


mucific : a. See: Muciferous.


nasoseptal : a. İki burun boşluğunu ayıran bölme ile ilgili, burun septumu'na ait.


naturalist : n. Tabiat bilgisi alemi veya mütehassısı tabiatçı.


nephrism : n. Böbrek hastalığından ileri gelen kaşeksi (sıskalık), nefrizm.


oximeter : n. Alınan kan numunesinde oksijen miktarını ölçen alet, oksimetre.


parasitogenic : a. Parazitlerden doğan, parazitojen.


plagiocephaly : n. Başın bir tarafından frontal ve paryetal kemikler arasında uzanan koronal sütürün erken kapanması sonucu kafanın çarpıklık gösterişi ile belirgin anomali, plagiosefali.


pneumotherapy : n. 1. Akciğer hastalıkları tedavisi, pnömoterapi.