Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

bacillary nedir?

bacillary : a. 1. Basilli; 2. Basillere ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyculus, : n. (pl. calyculi). Çanakcık.


bromoiodism : n. Brom ve iyot bileşiklerinin müştereken sebep olduğuz ehirlenme.


dracunculus medinensis : n. İnsanda dracontiasis'e sebep olan nematod.


echophony : n. Göğüsün dinlenilmesi sırasında duyulan bir vokal sesin yankısı.


encarditis : n. See: Endocarditis.


ethene : n. See: ethylene.


feticide : n. Dölüt halinde iken öldürme, fetisid.


lactovegetarian : n. Süt, yumurta ve sebze ile perhiz yapan şahıs.


hamular : a. Çengelsi kancsı, çengelbiçim.


hematorrhachis : n. Columna vertebralis içine kanama, kanama nedeniyle omurga kanalında kan toplanması.


icteroanemia : n. Anemi ile beraber seyreden sarılık (Bazı hemolitik anemilerde olduğu gibi).


irreversibility : n. Geri döndürülememe hali, tersine çevrilememe durumu.


natimortality : n. Ölü doumların tüm doğumlara oranı.


orthotopic : a. Normal yerinde olan.


osteoclasty : n. Şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla içimsiz kemiğin kırılması, osteoklasti.


phonation : n. Seslenme.


platypellic : a. geniş havsalalı.


polynuclear : a. 1. Çok nüveli, birden fazla çekirdeği olan; 2. See: Polymorphonuclear.


pontile : a. Köprü şeklindeki doku parçası (pons) ile ilgili, özellikle pons cerebelli ile ilgili.


reconstructive : a. Yeniden oluşturucu, normal haline getirici.