Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

bacillary nedir?

bacillary : a. 1. Basilli; 2. Basillere ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopneumonia : n. Akciğerle nefes borularının iltihabı.


cenadelphus : n. Her ikisi de ayrı gelişmiş olup, sadece birkaç organı müşterek yapışık ikizler.


costoaxillary : a. Kaburgalara ve koltukaltına ait.


creosote : n. biochem. Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ, kreozot.


eclampsia : n. Gebelerde plasentadan gelen zehirlerle meydana gelen ve bilincin kaybolduğu hastalık, havale hastalığı. eklamzi


episome : n. Mikrobun yapısında antibiyotiklere karşı direnç oluşmasında rol oynadığı sanılan sitoplazma veya kromozomlar üzerinde yerleşmiş genetik materyal.


fugitive : a. 1. Gezgin; 2. Süreksiz, geçici; 3. Solar (renk).


hyperpyremia : n. Kanda karbonlu maddelerin çoğalması.


idiotism : n. Budala oluş hali, budalalık.


irascibility : n. Çabuk öfkelenme, uyarı karşısında hemen kızgınlık gösterme hali.


isopepsin : n. biochem. Hararetle değişen pepsin.


local anaesthesia : Mevzi anestezi.


logospasm : n. Kelimelerin telaffuzu esnasında tutukluk gösterme, kelimeleri kesik telaffuzla belirgin konuşma bozukluğu, bir çeşit kekemelik.


membrum : n. Organ.


motion : n. 1. Mosyon;: Hareket; 2. İshal.


mucopolysaccharidase : n. Mukopolisakkaridleri parçalayıcı enzim.


omphalophlebitis : n. Göbek venlerinin iltihabı, omfaloflebit.


paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.


phage : n. See: Bacteriophage.


reamputation : n. Önceden ampütasyon uygulanan kol veya bacak gibi bir organda kalan aprça üzerinde yeniden ampütasyon yapılması, ek ampütasyon.