Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

bacillary nedir?

bacillary : a. 1. Basilli; 2. Basillere ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dipsomania : n. Şiddetli alkol iptilası, ayyaşlık, dipsomani.


enterohelcosis : n. Barsakların ülserli hali.


gallsickness : n. Safra yetmezliği.


glaucomatous : a. Klokomlu.


interdentium : n. İki bitişik diş arasındaki mesafe (boşluk).


hemocytogenesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


infundibular : a. 1. İnfundibulum ile ilgili; 2. Huni şeklinde.


L.E.cells : n. Lupus eryhematosus'lu hastaların kemik iliği prearatlarında görülen özel hücre tipi.


lymphadenia : n. Lenf dokusunun fazla büyümesi, lenfadeni.


melanopathy : n. Cilt pigmantasyon fazlalığı, aşırı cilt pigmantasyonu.


mouth : n. Ağız, os.


mucocolpos : n. Vagina boşluğunda mukus toplanması.


myopericarditis : n. Miyokard ile perikardın iltihabı, miyoperikardit.


myorrhaphy : n. Kas dikilmesi.


norm : n. 1. Kaide, düstur; 2. Nümune, örnek.


onychopathology : n. Tırnak hastalıkları patolojisi.


orchidectomy : n. See: Orchiectomy.


pericolic : a. Kalın barsak çevresined bulunan, kolonu saran.


pimelorthopnea : n. See: Piorthopnea.


pinworm : n. kıl kurdu adıyla anılan küçük kurt. Enterobius vermicularis.