Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

baby nedir?

baby : n. Bebek, süt çocuğu.

Blue baby : Konjenital kalp defekti sebebiyle temiz ve kirli kanın birbirine karışması veya akciğerlerin solunumla açılamaması (atelektazi) sonucu deri renginin morumsu-mavi oluşuyla belirgin yeni doğmuş bebek;


Immature baby : 20-28. gebelik haftaları içinde doğmuş bebek (Dış şartlara uyma ve yaşama şansı zayıftır);


Premature baby : Miada erişmeden (28-37. gebelik haftası içinde) doğmuş bebek, prematür bebek;


Preterm baby : Gebelik süresine oranla ağırlığı az ve boyu kısa bebek (Annenin gebelik esnasınd içtiği sigara v.s. sebeplere bağlı).


baby bottle : Biberon, emzik, emzik şişesi.


baby farm : Çocuk bakımevi (ücretli).


baby linen : Çocuk takımı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cuneate : a. kaması, kamamsı, cuneatus.


dialyzer : n. 1. Diyaliz için kullanılan alet; 2. Diyaliz'de kullanılan zar, diyaliz membranı.


diazepam : n. Adale gevşetici özellikleri olan bir trankilizan ve sedatif ilaç.


dyschezia : n. Zor veya ağrılı defekasyon.


ejecta : n. Dışarı atılan madde.


physiognomist : n. Fizyonomi mütehassısı, fizyonom.


graphospasm : n. yazarlara arız olan kramp, grafospazm.


hematobium : n. Kanda yaşayan bir organizma.


hemotympanum : n. Timpan boşluğunda kan toplanması.


hydrallazine : n. basit hipertansiyonda ve gebeliğe bağlı tansiyon yükselmelerinde kullanılan bir ilaç.


hydrocardia : n. Perikart boşluğunda aşırı sıvı toplanması.


immunogenesis : n. Bağışıklığın meydana gelişi.


ipsation : n. Kendi vücudunda erotik bölgeleri uyararak cinsel tatmine erişme, kendi kendine cinsel doyum.


karezza : n. Coitus reservatus.


lemmoblastic : a. Sinirkını (nevrilem) dokusunu yapan.


mastication : n. Çiğneme.


mechanical : a. Hareket kanunlarına ait veya bunlara tabi.


orchioncus : n. Testis tümörü.


postmediastinal : a. Mediastinum arkası, mediastinum'un arkasında.


procedure : n. Herhangi bir deney veya araştırmada izlenen yol, uygulanan işlem, öyntem, prosedür.