Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

baby nedir?

baby : n. Bebek, süt çocuğu.

Blue baby : Konjenital kalp defekti sebebiyle temiz ve kirli kanın birbirine karışması veya akciğerlerin solunumla açılamaması (atelektazi) sonucu deri renginin morumsu-mavi oluşuyla belirgin yeni doğmuş bebek;


Immature baby : 20-28. gebelik haftaları içinde doğmuş bebek (Dış şartlara uyma ve yaşama şansı zayıftır);


Premature baby : Miada erişmeden (28-37. gebelik haftası içinde) doğmuş bebek, prematür bebek;


Preterm baby : Gebelik süresine oranla ağırlığı az ve boyu kısa bebek (Annenin gebelik esnasınd içtiği sigara v.s. sebeplere bağlı).


baby bottle : Biberon, emzik, emzik şişesi.


baby farm : Çocuk bakımevi (ücretli).


baby linen : Çocuk takımı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuth : n. biochem. Bi sembolü ile bilinen atom no: 83 ve atom ağırlığı: 209 olan kimyasal element. Tuz ve terkipleri ishali tedaviye yarayan madeni bir element. bizmut (frengi için enjeksiyon olarak da kullanılır).


bronchodilatator : n. 1. Bronş ve bronşiyolleri genişletici; 2. Bronş ve bronşiyolleri genişletici ilaç.


cacogenesis : n. Anormal gelişme, kusurlu gelişim.


dicoria : n. Gözbebeği'nin çift oluşu.


disability : n. Herhangi bir işi yapmada yetersizlik, güçsüzlük, kuvvetsizilk.


electrosection : n. cildi kesmek veya yumuşak dokuları ayırmak için uygulanan cerrahi diyatermi tekniği.


endoplasm : n. Protoplazmanın yumuşak iç tabakası, iç plazma, edoplazma.


escape : n. 1. sızma, sızıntı (kan, lenf v.s); 2. Dışarı çıkma, salınma, serbest hale geçme (hormon v.s.)


fistulotomy : n. Fistülü yarma ameliyesi, fistülotomi.


glucosuria : n. İdrarda şeker miktarının çoğalması, glükozüri.


lactacidemia : n. Kanda laktik asit bulunması, laktasideim.


homeotypical : a. Normal veya mutat tipe benzeyen.


implement : n. Alet, herhangi bir işi veya girişimi (ameliyat v.s) gerçekleştirmede kullanılan alet.


indifferent : a. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeyen, yansız, tarafsız; 2. Hissiz, duygusuz, kayıtsız.


inhibitory : a. Menedici.


myodemia : n. Kasların yağlı dejenerasyonu, miyodeim.


neoplasm : n. 1. Yeni tümör; 2. Yeni oluşan doku kitlesi, neoplazma.


omphaloenteric : a. Göbek ve barsaklarla ilgili.


pachyhymenic : a. Kalın ciltli, derisi kalın.


raffinose : n. biochem. Pamuk tohumunda ve pancar küsbesinde bulunan bir şeker, meltoz.