Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

baby nedir?

baby : n. Bebek, süt çocuğu.

Blue baby : Konjenital kalp defekti sebebiyle temiz ve kirli kanın birbirine karışması veya akciğerlerin solunumla açılamaması (atelektazi) sonucu deri renginin morumsu-mavi oluşuyla belirgin yeni doğmuş bebek;


Immature baby : 20-28. gebelik haftaları içinde doğmuş bebek (Dış şartlara uyma ve yaşama şansı zayıftır);


Premature baby : Miada erişmeden (28-37. gebelik haftası içinde) doğmuş bebek, prematür bebek;


Preterm baby : Gebelik süresine oranla ağırlığı az ve boyu kısa bebek (Annenin gebelik esnasınd içtiği sigara v.s. sebeplere bağlı).


baby bottle : Biberon, emzik, emzik şişesi.


baby farm : Çocuk bakımevi (ücretli).


baby linen : Çocuk takımı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursalogy : n. Burslar bilgisi, bursbilim.


cataphoria : n. Gözde görüş ekseninin aşağıya doğru sapma göstermesi.


depilatory : a. Kıl döken.


entochorodiea : n. Koroidin iç tabakası.


lactovegetarian : n. Süt, yumurta ve sebze ile perhiz yapan şahıs.


hidroa : n. Tıkanan ter bezi kanallarında t er birikiminin sebep olduğu, darı tanesi büyüklüğünde yaygın veziküller oluşmasıyla belirgin durum, hidroa.


hypnosis : n. Uyku hastalığı, hinoz.


luteoma : n. See: Thecoma.


myelencephalon : n. İlik miyelinkefal(on) (arka beyinin medulla oblongata'yı yapacak olan kısmı).


normotension : n. Normal basınç.


ophthalmopathy : n. Göz hastalığı, oftalmopati.


osteocystoma : n. Kemikte kistik tümör, osteosistom.


pharmacopsychosis : n. Alkol, ilaç veya zehir sebebiyle meydanag elen akıl hastalığı.


phlebotomist : n. Kan alam uzmanı.


pitted : a. Üzerinde ufak çukurluklar gösteren, küçük çukurluklarla belirgin.


pleonemia : n. Vücudun bir kısmında kan hacminin çoğalması, pleonemi.


redislocation : n. Bir organ veya parçanın normal durumuna getirilişini takiben yeniden yerinden kayma veya çıkma göstermesi, redislokasyon.


retroversion : n. Bir organın arkaya doğru eğik olması (özellikle uterus için).


scirrhous : n. Urlu.


solation : n. biochem. Bir gel'in sıvı hale gelmesi.