Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

baby nedir?

baby : n. Bebek, süt çocuğu.

Blue baby : Konjenital kalp defekti sebebiyle temiz ve kirli kanın birbirine karışması veya akciğerlerin solunumla açılamaması (atelektazi) sonucu deri renginin morumsu-mavi oluşuyla belirgin yeni doğmuş bebek;


Immature baby : 20-28. gebelik haftaları içinde doğmuş bebek (Dış şartlara uyma ve yaşama şansı zayıftır);


Premature baby : Miada erişmeden (28-37. gebelik haftası içinde) doğmuş bebek, prematür bebek;


Preterm baby : Gebelik süresine oranla ağırlığı az ve boyu kısa bebek (Annenin gebelik esnasınd içtiği sigara v.s. sebeplere bağlı).


baby bottle : Biberon, emzik, emzik şişesi.


baby farm : Çocuk bakımevi (ücretli).


baby linen : Çocuk takımı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginiform : a. Kıkırdağa benzeyen, kıkırdak gibi, kıkırdağımsı.


chancriform : n. Şankır'a benzeyen.


chromium : n. biochem. Cr. sembolü ile bilinen, atom no:24 ve atom ağırlığı: 52.01 olan kimyasal element, krom.


concentration : n. 1. Sıvının buharlaşarak yoğun hal gelişi, yoğunlaşma, koyulaşma; 2. Zihnin belli bir konu üzerinde toplanması, dikkatin belli bir noktaya yönelmesi; 3. Eriyen madde ile eritici madde miktarı arasındaki oran, eriyik içindeki eriyen madde miktarı.


consulting : a. & n. 1. İstişare etme; 2. Müşavir.


cryoscope : n. Sıvıların donma noktasını ölçmede kullanılan alet, kriyoskop.


fluorescence : n. Bazı cisimlerin ışık ve röntgen ışınlarına arzedilince kendiliklerinden muhtelif renkte ışıklar yayma özelliği, floresans.


insusceptibility : n. Hissizlik, duygusuzluk, duymazlık.


isolation : n. Tecrit, izolasyon (karantina).


mesonphros : n. (pl. mesonephron) Embriyonun ifraz organı, mezonefron, mezonefroz.


micropus : n. Ayakları çok küçük kişi.


mucoid : a. Sümüksü veya pelte gibi.


myelitis : n. Omurilik (murdar ilik) iltihabı, miyelit.


nostrum : n. 1. Formülü gizli tutulan ilaç; 2. Kocakarı ilacı.


obstetrician : n. Doğum uzmanı, ebe.


osteometry : n. Kemiklerin ölçülmesi, osteometri.


ovariorrhexis : n. Yumurtalık yırtılması.


perichordal : a. 1. Notochord'la ilgili; 2. Notochord çevresinde, notochord'u çevreleyen.


perimyelography : n. Omurilikte araknoid altı boşluğuna kontrast maddesi zerkettikten sonra radyografi yapılması.


pneumonoconiosis : n. Tozu teneffüs etmekten meydana gelen akciğer hastalığı (silica, asbestos veya beryllium, giib).