Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

baby nedir?

baby : n. Bebek, süt çocuğu.

Blue baby : Konjenital kalp defekti sebebiyle temiz ve kirli kanın birbirine karışması veya akciğerlerin solunumla açılamaması (atelektazi) sonucu deri renginin morumsu-mavi oluşuyla belirgin yeni doğmuş bebek;


Immature baby : 20-28. gebelik haftaları içinde doğmuş bebek (Dış şartlara uyma ve yaşama şansı zayıftır);


Premature baby : Miada erişmeden (28-37. gebelik haftası içinde) doğmuş bebek, prematür bebek;


Preterm baby : Gebelik süresine oranla ağırlığı az ve boyu kısa bebek (Annenin gebelik esnasınd içtiği sigara v.s. sebeplere bağlı).


baby bottle : Biberon, emzik, emzik şişesi.


baby farm : Çocuk bakımevi (ücretli).


baby linen : Çocuk takımı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cremator : n. Cesedi yakıp kül haline getiren fırın.


erythema : n. Kızıl, iltihaptan sonra derinin kızarması, eritem.


extraperiostal : a. 1. Periyost dışında; 2. Periyost'la ilişkisi olmayan.


fat : n. biochem. Yağ gliserol ve bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen cisim. Wool, fat.


fitting : n. Deneme, prova.


foreign : a. Yabancı.


hysteroscopy : n. Rahim boşluğunun, histeroskop aracılığıyla muayenesi.


infranuclear : a. Nüvealtı.


interureteric : a. Ureter'ler arası, ureter'ler arasında.


isuria : n. İdrarın bir kararda çıkması, muntazam idrar ifrazı.


limen : n. (pl. limina). Eişk, girek.


mycetism : n. Zehirli mantarların yenmesi sonucu gelişen toksik durum, mantar zehirlenmesi.


neurospasm : n. Bir kasın sinirsel spazmı.


oophorosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


optesthesia : n. Görme duyarlığı.


pancreatotomy : n. See: Pancreatomy.


phagocytosis : n. Mikro-organizmaların fagositler tarafından imha edilmesi, fagositoz.


phytoid : a. Bitkiye benzer, bitki şeklinde, fitoid.


polychromatophilic : a. Çeşitli boyalarla boyanabilme özelliğini taşıyan, polikromatofilk.


postanaesthetic : a. Anesteziden sonra, anestezi sonrasına ait.