Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

baby nedir?

baby : n. Bebek, süt çocuğu.

Blue baby : Konjenital kalp defekti sebebiyle temiz ve kirli kanın birbirine karışması veya akciğerlerin solunumla açılamaması (atelektazi) sonucu deri renginin morumsu-mavi oluşuyla belirgin yeni doğmuş bebek;


Immature baby : 20-28. gebelik haftaları içinde doğmuş bebek (Dış şartlara uyma ve yaşama şansı zayıftır);


Premature baby : Miada erişmeden (28-37. gebelik haftası içinde) doğmuş bebek, prematür bebek;


Preterm baby : Gebelik süresine oranla ağırlığı az ve boyu kısa bebek (Annenin gebelik esnasınd içtiği sigara v.s. sebeplere bağlı).


baby bottle : Biberon, emzik, emzik şişesi.


baby farm : Çocuk bakımevi (ücretli).


baby linen : Çocuk takımı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

compromise : baskı altında tutulan arzuları gizlemek suretiyle şuur tarafından kabul edileibilecek hale getirilmelerini sağlayan mental bir mekanizma, uyuşma, anlaşma.


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


diplobacillus : n. Çift halde bulunna basil, birbirine tutunmuş çift basil.


enteroantigen : n. biochem. Dışkı (feçes)'den çıkarılan bir antijen.


fibirnogenesis : n. Fibrin oluşması.


hypostatical : a. Hipostaza ait.


indagation : n. Dikkatle araştırma, titizlikle muayene.


keratoscopy : n. Kornea muayenesi, keratoskopi.


manipulation : n. El ile işleme veya işletilme, idare, manipülasyon.


medullar : a. 1. İlikle ilgili; 2. Organın korteks altındaki iç kısmı ile ilgil, 3. İlik yapısında, kıvam bakımından kemikiliğine benzeyen.


mendelism : n. Kalıtsal özelliklerin geçiş tarzını izah eden, Mendel tarafından ortaya konulmuş kurallar.


mucific : a. See: Muciferous.


nephrogenous : a. see: nephrogenic.


phospholipin : n. See: phospholipid.


pneumo : pref. 1. Hava veya gaz; 2. Akciğer, akciğerle ilgili, pnömo.


polyadenomatosis : n. 1. Bez dokusunda çok sayıda adenom oluşması; 2. Çok sayıda lenf düğümünde yaygın hiperplazi oluşması.


precocity : n. Vaktinden önce gelişme (akli veya bedeni olarak), prekosite.


pseudosclerosis : n. Tremor, göz siniri atrofisi ve sinir bozuklukları ile birlikte görülen hepatolentiküler dejenerasyon.


recognition : n. Tanıma, bilme, ayırma.


rectocele : n. Rektumun vagina içine fıtık yapması.