Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

babinsi's reflex (sign) nedir?

babinsi's reflex (sign) : n. Ayak tabanı sert ve künt bir cisimle çizildiğinde baş parmağın aşağıya büküleceği yerde yukarı doğru kıvrılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clavicular : a. Klavikulaya ait, clavicularis.


disability : n. Herhangi bir işi yapmada yetersizlik, güçsüzlük, kuvvetsizilk.


extirpate : v. Kökünü kazımak, kesip çıkarmak (ur v.s).


fragrant : a. Güzel kokulu, hoş kokulu.


generalize : v. 1. Yaymak, yaygın hale getirmek, her tarafa geçirmek; 2. yayılmak, her tarafa geçmek, belli bir bölge veya organdan diğer bölge veya organlara yayılmak.


interlobitis : n.Akciğerlopları arasında bulunan plevra iltihabı.


indicanemia : n. Kanda indikan bulunuşu.


infrahyoid : a. Hiyoid kemiğin altı, hiyoidaltı.


ion : n.Elektrik yüklü moleküller, iyon.


keratoprotein : n. biochem. Tırnak, saç gibi boynuzsu dokulardaki protein.


metamer : n. Homolog bir seirnin parçalarından biri.


n(a)evus : n. See: mole


official : a. Tıp heyeti tarafından tasdik ve kabul olunmuş (ilaç), officialis.


oleandomycin : n. Penisiline benzer sepktrumu olan bir antibiotik.


oligmeia : n. Kan hacminin küçülmesi, oligemi, oligohemi.


oromaxillary : a. Ağız ve üst çene bölgesine ait.


pleuropneumonia : n. Plörezi ile beraber seyreden, şiddetli plevra ağrısının hakim olduğu pnömoni, plöropnömoni.


polychromatic : a. Çok renkli, muhtelif renkleri olan, polikromatik.


psychoanalysis : n. Bilinç altında bulunar ruh hayatının tahliliyle bilince çıkarılması ve hastalığın bu yolla ortadan kaldırılması, psikoanaliz (psişik durumun sistematik olarak ortaya konması).


radiculomedullary : a. Sinir köklerine ve omuriliğe tesir eden.