Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

babinsi's reflex (sign) nedir?

babinsi's reflex (sign) : n. Ayak tabanı sert ve künt bir cisimle çizildiğinde baş parmağın aşağıya büküleceği yerde yukarı doğru kıvrılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calx : n. biochem. Kireç.


cauterize : v. yakmak, dağlamak.


corundum : n. biochem. Dişçilikle kullanılan alüminyum oksid, korundum.


cystosclerosis : n. Sertleşme gösteren kist, bağ dokusu artımı sebebiyle sertleşmiş kist.


decalcify : v. Kireçten mahrum etmek (kemik).


denidation : n. Adet esnasında endometrium tabakasının dışarı atılması, endometrium'un yıkılması.


distal : n.&a. 1. Bir organın merkezden uzakta olan kısmı; 2. Merkez veya mafsaldan uzak, distal, uzaksal, distalis.


drops : n. Damlatılarak kullanılan sıvı ilaç, damla ilaç.


electrosection : n. cildi kesmek veya yumuşak dokuları ayırmak için uygulanan cerrahi diyatermi tekniği.


ferredus : a. biochem. Demirden, demirli, demir ihtiva eden.


glonoin : n. biochem. Gliseril trinitrat.


homo : pref. Benzer aynı.


infested : a. Vücudu hayvansal parazitlerle sarılmış, bu cins parazitlerle hastalanmış.


interureteric : a. Ureter'ler arası, ureter'ler arasında.


ischioanal : a. İschium ve anüs ile ilgili.


malassimilation : n. Yemekleri hazımdan sonra vücutla birleştirmede bozukluk, iyi özümlenmeyiş.


meta : pref. 1. Arasında ortasında (yer ve mevki); 2. Sonra (zaman); 3. değişme.


microcephal(on) : n. Normalden küçük baş, mikrosefal.


micropus : n. Ayakları çok küçük kişi.


orchiopexy : n. İnmemiş bir testisin cerrahi olarak skrotuma tesbit edilmesi.