Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

babinsi's reflex (sign) nedir?

babinsi's reflex (sign) : n. Ayak tabanı sert ve künt bir cisimle çizildiğinde baş parmağın aşağıya büküleceği yerde yukarı doğru kıvrılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastoma : n. Blastom: 1. Bir mikroba bağlı granülasyon dokusu; 2. Kondroma veya glioma gibi ambriyonik hücrelerden doğan bir tümör türü.


brachytherapy : n. Deri üzerinden veya deriye kısa bir mesafeden uygulanan ışınlama (Röntgen, radium ve cobalt tedavisi).


colonometer : a. Kültür ortamında gelişen bakteri kolonilerini hesaplamada kullanılan alet.


cystoscopy : n. Mesane içinin gözle muayenesi, sistoskopi.


cytoreticulum : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı içinde dağılmış, ona destek temin eden ince liflerin oluşturduğ ağ.


dorsal : a. Sırta ait, dorsal, dorsalis.


encephalosclerosis : n. Beyin sertleşmesi.


euchromatin : n. biochem. Kromozomlardaki gibi boyanan kromatin maddeis.


hepatoma : n. Karaciğer tümörü, hepatom.


herbivorous : a. Ot yiyen, yeşillikle beslenen.


lagena : n. Kulakta scala media'nın üst kısmı


phrenocostal : n. Diafragma ve kaburgalarla ilgili.


helminthiasis : n. barsaklarda parazit bulunması.


hydrencephalitis : n. Hidrosefalus'ta kafatası içinde toplanan sıvının, beyin zarlarıyla beraber iltihabı.


intraglandular : a. Bez içi, bez içinde.


iodoxyl : n. biochem. Sodyum iyodometamat.


laloneurosis : n. Sinirsel kaynaklı konuşma bozukluğu.


laryngopathy : n. Larenks hastalığı, larengopati.


lipophrenia : n. Zihni iktidarsızlık, akıl yitimi, zekasızlık, lipofeni.


monocephalus : n. Bir baş, iki ayrı vücut gösteren hilkat garibesi.