Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

babinsi's reflex (sign) nedir?

babinsi's reflex (sign) : n. Ayak tabanı sert ve künt bir cisimle çizildiğinde baş parmağın aşağıya büküleceği yerde yukarı doğru kıvrılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiogram : n. Ductus hepaticus, ductus cysticus ile safra kanallarını gösteren film.


chrysotherapy : n. Altın bileşikleri ile tedavi, altın tedavisi (Eskiden bazı hastalıklarda uygulanmış bir tedavi şekli).


deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).


detritus : n. pl. Aşınma suretiyle meydana gelen maddeler, çözünüp dağılma ürünleri.


galactoschesis : n. Süt salgısının kesilmesi.


hematothorax : n. Plevra boşluğuna kanama, plevra boşluğunda kan toplanması.


hypochondrium : n. Merak nahiyesi, karnın kaburga kemikleri kıkırdağı ve kısa kaburgalar altında olan sağ ve sol bölgelerinden iri, geğrek, hipokondr.


ichthyosis : n. Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren konjenital bir durum.


insensible : a. 1. Hissetmez; 2. Hissiz, duygusuz; 3. Cansız, baygın.


leproma : n. Cüzzamlı tümör veya şiş.


linin : n. Hücre çekirdeğindeki, üzerinde kromatin taneciklerinin bulunduğu ağ şekli gösteren iplikçiklerin teşkil ettiğıi boya allmayan oluşum.


metamorphology : n. Şekil değiştirme ilmi, metamorfoloji.


order : n. 1. Sistematik tasnif; 2. Biyolojide sınıfın altında ve ailenin üstünde bulunan kısım; alt sınıf.


overmasculinization : n. Kadında erkeğe has sekonder cinsiyet özelliklerinin aşırı şekilde oluşması.


retort : n. İmbik.


sacrovertebral : a. Sakrum ve omurlara ait.


somnolentia : n. 1. Yarı uyku hali, uyuşukluk; 2. Sarhoşluk uykusu.


stoamchic : a.&n. 1. Mideye ait, midevi; 2. Mideyi kuvvetlendirici ilaç.


suspensoid : n. Süspansiyona benzeyen kolloid bir sistem olup içindeki parçacıklar çok küçüktür ve Brown hareketleriyle dibe çökmezler.


tarsitis : n. Gözkapağı kıkırdaksı parçanın iltihabı.