Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

babesiosis nedir?

babesiosis : n. Babesia (piroplasma) cinsi parazitlerin meydana getirdiği enfeksion.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyclodiathermy : n. Corpus ciliare'nin diatermi ile ortadan kaldırılması,


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


defensive : a. Savunucu, koruyucu.


embolism : n. Bir kan pıhtısının (thrombus) kan damarını tıkaması, ambolizm.


enterogastritis : n. Mide-barsak iltihabı, enterogastrit.


expulsion : n. 1. Dışarı atma, dışarı itme; 2. Dışarı atılma, dışarı itilme.


flora : n. Belli bir vücut kısmında bulunan mikroplar.


globus : n. (pl. globi). See: globe.


tentative : n. 1. Tecrübi, deneysel; 2. Değişebilir.


vaccinotherapy : n. Hastalıkların tedavisi için aşılardan yararlanılması.


hypochlorydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit yokluğu.


imbecile : a. Geri zekalı, aptal.


levotorsion : n. Sola bükme veya bükülme.


meniscectomy : n. Diz eklemi yarımay şeklindeki kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


mucocutaneous : a. Mukoza ve deriye ait.


osteodentoma : n. Kemik ve dentinden oluşmuş diş tümörü.


pale(o)- : pref. Eski zaman.


phenytoin : n. Bazen fenobarbiton ile birlikte, garnd mal tedavisinde kullanılan antikonvülsan bir madde.


ptyalectasis : n. 1. Salyakanalı genişlemesi; 2. Salya kanalını genişletme ameliyesi.


roentgenkymograph : n. röntgenkimografi cihazı.