Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

babesiosis nedir?

babesiosis : n. Babesia (piroplasma) cinsi parazitlerin meydana getirdiği enfeksion.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

casein : n. biochem. Sütte bulunan fosfoprotein, peynir özü, kazein.


extracerebral : a. Beyin (cerebrum) dışında.


gemmule : n. 1. Ana hücreden gelişen, ilerde ayrılarak yeni bir canlıyı oluşturacak tomurcuklardan her biri, tomurcuk, gemül; 2. Sinir hücresi dendriti üzerinde ince lif eşklindeki uzantılardan her biri.


hangnail : n. Tırnak yatağından çıkan dar bir deri bandı, şeytantırnağı.


megalocardia : n. Kalbin anormal büyümesi, kalp hipertrofisi.


myotonus : n. See: Myotonia.


natremia : n. Kanda sodyum bulunması, natremi.


neurosensory : a. Uyarıyı merkezi sinir sistemine ileten sinirle ilgili, hissi sinire ait.


pharamceutist : n. 1.Eczacılık sanatı, ilaçların hazırlanışı, dozaj şekilleri v.s. hususları konu alan bilim dalı; 2. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar,tıbbi ilaçlar.


polypodia : n. Ayak adedinin normalden fazla oluşu, çok ayaklılık, polipodi.


propepsin : n. biochem. See: Pepsinogen.


protist : n. Tk hücreli hayvan veya bitki.


refusion : n. Kanın tekrar damarlara dönmesi.


sacrococcygeal : n. Sakrum ve koksikse ait.


scleroplasty : n. Skelranın plastik tamiri.


sinistrocularity : n. Solgöz hakimiyeti.


stereoisomerism : n. biochem. Aynı formüle sahip olan fakat atomları boşlukta değişik şekilde sıralanmış bulunan cisimlerin durumu.


tenesmic : a. 1. Tenezm'le ilgili; 2. Tenezm gösteren, tenezm'le belirgin.


vesalianum : n. Ayakbileğinde bulunan susamsı (sesamoid) kemiklerden herhangi biri.


acriflavine : n. biochem. Antiseptik ve turuncu renkte toz.