Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

babesiosis nedir?

babesiosis : n. Babesia (piroplasma) cinsi parazitlerin meydana getirdiği enfeksion.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiasm : n. Kiyasma, çapraz, chiasma.


deciduoma : n. Düşük veya doğumu takiben uterus duvarında kalan desidüa artıklarından hiperplazi suretiyle gelişen tümör, desidüom.


diastematocrania : n. Kafatasından önden arkaya doğru doğuştan yarık bulunuşu hali.


disaccharide : n. Hidrolize olduğu zaman iki monosakkarid molekülüne ayrılan şeker (laktoz, maltoz, sukroz gibi).


gastropylorectomy : n. Mide kapısının ameliyatla çıkarılması.


genotype : n. 1. Jenotip, aynı herediter karakteri gösteren şahılar grubu; 2. Bir organizmanın herediter esas oluşumu.


subfamily : n. Hayvan ve bitkierin sınıflandırılmasında aile ile cins arasında yer alan grup, alt-familla, alt-aile.


hematemesis : n. Kan kusma.


holoblastic : a. Döllenmiş ovumun birbiri arkasına bölünmesiyle ilgili.


hormonal : a. 1. Hormon veya hormonlarla ilgili; 2. Hormon özelliği gösteren, hormon niteliğinde.


inogenesis : n. Lif dokusu oluşumu, inojenez.


in situ : adv. Asıl yerinde, tabii vaziyetinde.


mastoscirrhus : n. Meme bezinin sertleşmesi.


microcephaly : n. Başın normalden küçük olması, küçük kafalılık, mikrosefali, microcephalia.


micropodia : n. Ayakların normalden küçük olması, ayak küçüklüğü, mikropodi.


nostrum : n. 1. Formülü gizli tutulan ilaç; 2. Kocakarı ilacı.


osteoclastic : a. 1. Osteoklasta ait; 2.Kemiği tahrip ed en.


ovariorrhexis : n. Yumurtalık yırtılması.


overflow : n. Ter, idrar, v.s.'nin durmadan akması.


phenacemide : n. Temporal lop epilepside kullanılan bir antikonvülsan.