Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

babesia nedir?

babesia : n. Tek hücreli parazitlerin bir cinsi, Piroplasma (Bazı omurgalıların kanında parazit olarak bulunurlar).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursotomy : n. Bursu kesme ameliyesi, bursun kesilmesi.


catotrophobia : n. Aynalardan korkma, ayna görmektenv eya ayna kırılmasından aşırı ürkme.


cheromania : n. Aşırı neşe, seviçn ve haz gösterileriyle belirgin akıl hastalığı.


chymosin : n. biochem. See: Rennin.


exsiccosis : n. Yetersiz su girişi nedeniyle vücutta meydana gelen durum.


grow : v. Büyümek, gelişmek, çıkmak.


hives : n. Ürtiker, urticaria.


hydropyosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uteruna)'nün sıvı ve cerahat birikimi nedeniyle şişmesi.


hyperchromic : a. Aşırı derecede boya veya pigment ihtiva eden.


iridology : n. İrisin bilimsel incelenmesi, iridoloji.


lamina : n. (pl. laminae) Yaprak, ince ve düz kemik yaprağı, lam.


loculus : n. (pl. Loculi). Göze, hücre, lokül.


mature : a. Tam gelişmiş, yetişkin, olgunlaşmış, ergin, olgun.


monster : n. Hilkat garibesi, ucube, acayip ve tabiat üstü şey.


odontiatria : n. Dişçilik, diş hekimliği (See: Dentistry).


ophthalmoscope : n. Göz içi muayenesi aleti, göz aynası, oftalmoskop.


pad : n. Pamuktan veya başka uygun maddeden yapılan küçük yastık, kompres.


percaine : n. Mevzii uyuşturucu bir madde.


pneumopericardium : n. Perikard içinde hava veya gaz bulunması, pnömoperikard.


prehormoen : n. Hormon öncüsü madde.