Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

babesia nedir?

babesia : n. Tek hücreli parazitlerin bir cinsi, Piroplasma (Bazı omurgalıların kanında parazit olarak bulunurlar).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biose : n. biochem. See: Sacchapose.


bromsulphalein : n. biochem. Karaciğer fonksiyonu deneyinde kullanılan bir boya.


bromum : n. See: Bromine.


chordoskeleton : n. Embriyo'da omurga taslağı çevresinde gelişen iskelet kısmı.


ectodermatosis : n. Ektoderm'den kaynaklanan organ veya oluşumlarda kusurlu gelişim nedeniyle meydana gelen patolojik durum.


edematogenic : a. Ödem meydanag etiren, ödeme sebep olucu.


epizoicide : n. Epizoidleri yok eden bir faktör, epizoisit.


erectility : n. Kabarma yeteneği, dikleşme yeteneği.


glycorrhachia : n. Beyin-omurilik sıvısında şeker miktarı.


habitual : a. İtiyadi, alışkanlığa bağlı, habitüel.


heliotaxis : n. See: heliotropism.


hysterurynter : n. Rahim ağzı ve servikal rkanalı genişletmek amacıyla kullanılan alet.


intrapharyngeal : a. Pharynx içinde.


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


metrocele : n. Rahim (uterus) fıtığı, metrosel.


neuroepithelium : n. 1. Sinirsel uyarımları alan ve nakleden özelleşmiş epitel hücresi (içkulağın tüylü hücreleri ve göz dibindeki çomak ve koni tabakasındaki hücreler gibi); 2. Embriyonda beyin-omurilik eksenini yapan epitel.


periconchal : a. Konkayı saran.


perilaryngitis : n. Gırtlağı (larynx) saran dokuların iltihabı, perilarenjit.


postganglionic : a. Bir grup sinir hücresinden (ganglion) sonra gelen.


pubovesical : a. Çatı kemiği (pubis) ve mesaneye ait.