Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

babesia nedir?

babesia : n. Tek hücreli parazitlerin bir cinsi, Piroplasma (Bazı omurgalıların kanında parazit olarak bulunurlar).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastomycosis : n. Blastomyces'ler tarafından meydana getirilen granulomatöz oluşumlar.


chromatography : n. biochem. Bir maddenin bir cam tüpte bulunan emici cisimler yardımı ile kimyasal tahlilinin yapılması, kromatografi.


cirsocele : n. Spermatik kordon venlerinin genişlemesi, varikosel.


conoid : a. konik, konimsi, konoid, conoides


flask : n. Şişe, balon.


ganglionitis : n. Gangliyon iltihabı, gangliyonit.


gephyrophobia : n. Köprü üzerinde veya denize (suya) yakın yerlerde yürüme korkusu.


haustrum : n. (pl. haustra). Kabartı.


hymenal : a. himene ait, hymenalis.


hyperemia : n. Kan hücumu, hiperemi.


imagination : n. 1. Muhayyele, imgelem; 2. Hayal; 3. Tasavvur; 4. İcat kudreti.


intrapalcental : a. Plasenta içinde.


perleche : n. dudak kenarı çatlağı, perleş.


photogenic : a. 1. Işık meydana getiren veya yayan; 2. Işıktan meydana gelen, fotojenik.


plug : n. Tıkaç.


prophase : n. Karyokinezisin ilk safhası, profaz.


shadow-casting : n. Ültramikroskopik cisimlerin mikroskop altında görülebilmelerini sağlamak için krom veya altın gibi maddelerle kaplanması.


sodium : n. biochem. Na sembolü ile bilinen atom no:11 ve atom ağğırlığı 22.991 olan kimyasal element, sodyum.


stereoisomer : n. Aynı cins ve sayıda atoma sahip olmasına rağmen atomların diziliş şekli bakımından değişiklik gösteren iki bileşikten her biri, stereoizomer.


stereotactic surgery : n. Paralysis agitans, multiple sclerosis gibi hasatlıklarda, beynin önceden tesbit edilne bölgelerine elektrod ve kanüller yerleştiilmesi ve böylelikle uygulanan deneysel tedavi yöntemi.