Bugün : 28 Temmuz 2016, Perşembe

Favorilere Ekle!

age nedir?

age : n. Yaş.

Chronological : Bir kimsenin zihing elimesinin derecesini belirten ve çeşitli testler kullanılarak ölçülen yaş, zeka yaşı;


Physiological : Kişinin görünüm ve davranışlarına bakılarak saptanan yaşı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centripetal : n. Ortaya doğru toplanan, su çiçeğine ait döküntülerde olduğu gibi, çevrede başlayıp merkeze doğru toplanma istidadı gösteren.


chemotaxis : n. Organizmanın kimyasal uyaranlara karşı verdiği cevap, kimyasal bir maddeye karşı cezbedilme gücü pozitif.


cube : n. zar, küb, cubus.


dentinoblast : n. Dentini oluşturan hücre.


diagram : n. Herhangi bir şeyin izahını çizgi veya şekillerle gösteren şema, grafi, diyagram.


educe : v. Bileşik bir katışıktan bir elementi ayırmak.


epithelization : n. 1. Epitel dokusunun rejenerasyonu; 2. Epitel dokusunun bir yeri örtmesi.


esophagotomy : n. Özofagusu kesme ameliyesi, özofagotomi.


garlic : a. Sarmısak.


haplopathy : n. Komplikasyonsuz seyreden herhangi bir hastalık.


holotomy : n. Bir organın tümüyle çıkarılışı.


inopexia : n. Kanın damar içinde kendiliğinden pıhtılaşma eğilimi göstermesi, damariçi pıhtılaşma.


iridotome : n. İris'e kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


keratocele : n. Korneanın en iç tabakasının fıtığı, keratosel.


nymphectomy : n. Vulvadaki küçük dudaklar (labia minora) ın ameliyatla çıkarılması, nemfektomi.


ophthalmotonometry : n. Göziçi basıncının ölçülmesi.


piezotherapy : n. Sun'i pnömotoraks.


pneumarthosis : n. Eklemde gaz veya hava blunması.


ponticulus : n. (pl. ponticuli). Köprücük.


pseudoedema : n. Deri üzeirnde ödem'i andıran yaygın kabarıklık hali, yalancı ödem.