Bugün : 25 Ağustos 2016, Perşembe

Favorilere Ekle!

age nedir?

age : n. Yaş.

Chronological : Bir kimsenin zihing elimesinin derecesini belirten ve çeşitli testler kullanılarak ölçülen yaş, zeka yaşı;


Physiological : Kişinin görünüm ve davranışlarına bakılarak saptanan yaşı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cera : n. 1. Arı tarafından salgılanan bal mumu; 2. Balmumuna benzer madde; 3. Kulak kiri.


craniosacral : a. kafatası ve sakruma ait.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.


frigidity : n. Kadında cinsel arzuda noksanlık, soğukluk.


physiopathology : n. Hastalığın organ veya sistemde yarattığı görev bozukluklarını konu alan tıp dalı, fizyopatoloji.


hydropigenous : n. 1. Vücutta suyun birikmesine sebep olan; 2. hidrops yapan, hidropijen.


injection : n. Enjeksiyon, ilaçların şırınga ile vücuda zerki.


leukencephalitis : n. Beynin beyaz maddesinin iltihabı.


lithuria : n. İdrarda asit üriğin ve üratların fazlalığı, litüri.


onychoptosis : n. Tırnak düşmesi, onikoptoz.


ophthalmagra : n. Ani göz ağrısı.


paresthetic : a. 1. Parestezi ile ilgili; 2. Parestezi gösteren, parestezi ile belirgin.


perceptivity : n. 1. Algılama yeteneği, algı gücü; 2. Anlayış gücü, idrak yeteneği.


peroneal : n. Perone (fibula)'ye ait, peronealis.


prefrontal : a. 1. Beynin alın lobunun önünde olan; 2. Etmoid kemiğin orta kısmı.


pyoid : a. 1. Cerahate ait; 2. Cerahat gibi, piyoid.


radiculomeningomyelitis : n. Sinir kökleri, meninksler ve omuriliğin iltihabı.


revaccination : n. Aynı aşıyı ikinci defa yapma, aşı tekrarı.


rostrum : n. (pl. rostra). Gaga, gagası çıkıntı, rostrum.