Bugün : 29 Eylül 2016, Perşembe

Favorilere Ekle!

age nedir?

age : n. Yaş.

Chronological : Bir kimsenin zihing elimesinin derecesini belirten ve çeşitli testler kullanılarak ölçülen yaş, zeka yaşı;


Physiological : Kişinin görünüm ve davranışlarına bakılarak saptanan yaşı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrocyte : n. Kıkırdak hücresi.


communicans : a.Birleştirici.


cyclophoria : n. Göz küresiinn ön arka ekseni üzerinde içe veya dışa doğru dönme eğilimi göstermesi, siklofori.


cystotomy : n. Mesaneyi yararak açma, ameliyatı, sistotomi.


dosage : n.Bir içimlik ilaç tertibi, dozaj, ilacın belirli miktara göre verilmesi.


ecchondrosis : n. Kıkırdak büyümesi (çoğalması).


femoral : a. Uyluğa ait, femoralis.


globule : n. 1. Kürecik, yuvarcık, 2. Küçük damla, kan zerresi.


teratogenesis : n. Ucube oluşumu, teratojenez, teratojeni.


hyperglandular : a. Aşırı salgılama gösteren, bol salgı oluşması ile belirgin.


hyperproteinemia : n. Kanda protein fazlalığı.


hypoorchidia : n. See: Hypoorchidism


localize : n. Yayılmasının önlenmesi, bir lezyonun yerinin saptanması.


lipomeria : n. Kol veya bacağın konjenital yokluğu, lipomeri.


migration : n. Bir yerden diğer yere gitme veya geçme, göç etme.


myoblast : n. Kas lifi hücresi olan embriyonik hücre.


orchidoncus : n. Testis tümörü.


oxygenate, oxygenize : v. biochem.Oksijen ile karıştırmak, içine oksijen katmak.


palpate : v. El ile muayene etmek.


peau : n.Deri.