Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

age nedir?

age : n. Yaş.

Chronological : Bir kimsenin zihing elimesinin derecesini belirten ve çeşitli testler kullanılarak ölçülen yaş, zeka yaşı;


Physiological : Kişinin görünüm ve davranışlarına bakılarak saptanan yaşı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleoid : n. Diş oyuklarını kazımada veya dolguyu parçalayıp çıkarmada kullanılan sivri uçlu alet.


denarcotize : v. Narkozsuzlaştırmak,


diphallus : n. Penis'in çift oluşu.


disseminated : a. Yayılmış, yaygın, bütün organa veya vücuda yayılmış (hastalık hakkında).


endoappendicitis : n. Apandisin müköz zarının iltihabı.


epiploon : n. (pl. epiploa). İçorgan (bağır) askısı, omentum, epiplon.


florid : n. Kızartı, koyu kırmızı renk.


giardiasis : n. Giardia intestinalis adlı kamçılı mikroorganizmanın sebep olduğu hastalık.


glycoprotein : n. biochem. Bir karbonhidrata bağlı olan fakat fosforik asid, purin ve primidin ihtiva etmeyen bir protein türü.


tertiary : a. Üçüncü (gelen).


hypophrenia : n. Akıl zafiyeti, zayıflık, akıllılık. hipofreni.


inhibitor : n. Bir maddenin, bir enzimin veya herhangi cismin tesirini önleyen.


metopagus : n. Alınlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


perilabyrinthitis : n. Labirenti saran dokuların iltihabı


per tubam : adv. Tüp vya tubavasıtasiyle.


precoid : a. Dementia praecox'a benzeyen.


proctoplasty : n. Rektumun plastik tamiir, proktoplasti.


prosthetic : a. 1. Protez yeteneğinden, proteze ait; 2. (pl.) Sun'i organ veya kısımlarla ilgili tıp dalı.


rod : n. 1. Beş metrelik uzunluk ölçüsü; 2. Çomak.


salpingolysis : n. Tubalardaki yapışıklıkların cerrahi olarak giderilmesi.