Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

age nedir?

age : n. Yaş.

Chronological : Bir kimsenin zihing elimesinin derecesini belirten ve çeşitli testler kullanılarak ölçülen yaş, zeka yaşı;


Physiological : Kişinin görünüm ve davranışlarına bakılarak saptanan yaşı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodyl : n. biochem. Pis kokulu ve zehirli bir bileşim, kakodil.


cephalotractor : n. Doğumu kolaylaştırmak amacıyla fetüs başına uygulanarak onu çekip çıkarmağa yarayan alet, doğum forsepsi.


climate : n. İklim, hava.


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


cyllosis : n. Ayakta herhangi bir şekil bozukluğu, özellikle yumru ayak.


diluted : a. Sulandırılmış, yoğunluğu azaltılmış.


gastroenterologist : n. Mide barsak hastalıkları mütehassısı.


glonoin : n. biochem. Gliseril trinitrat.


physalis : n. (pl. physalides). Dev kanser hücresi.


hepatalgia : n. Karaciğer ağrısı, hepatalji.


hyperasthenia : n. Aşırı zaafiyet.


hyperergia : Aşırı derecede alerji.


inoblast : n. Oluşum devresinde bulunan bağ dokusu hücresi.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


multilobular : a. Çok sayıda lobül'den oluşmuş, çok lobüllü.


neurology : n. Sinir bilgisi, sinirbilim, nevroloji, neurologia.


onychosis : n. Tırnakların hastalık veya malformasyonu, onikoz.


oxyosphresia : n. Koku alma keskinliği, keskin burunluluk.


peromelus : n. Kol ve bacakları şekilsiz olan fetüs.


photopsy : n. Retina hastalığında kıvılcımlar meydana gelmesi.