Bugün : 22 Nisan 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

acetic nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

acetic : a. biochem. a) Ekşi, asitli; b) Sirke veya sirke asidine ait.

acetic acid : biochem. Sirkenin bileşimine giren asit, sirke asidi.


Aceto- acetic acid : biochem. Monobazik bir keto asidi. İnsan organizmasında, yağların oksidasyonu sırasında meydana gelir.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coagulopathy : n. Pıhtılaşma bozukluğu, kanınpıhtılaşmasında bozukluk ile belirgin herhangi bir durum.


cyton : n. 1. Hücre; 2. Sinir hücresinin gövde kısmı.


ectocondyle : n. Kemiğin dış lokması.


endotoxoid : n. biochem. Endotoksinden hazırlanan bir toksoid.


eonism : n. Erkeğin dişilik karakteri taşıması, eonizm.


fasciectomy : n. Kas üzerindeki zar (fasya)'ın çıkarılması.


hepatoid : a. Karaciğere benzer, karaciğer gibi.


teres : n. Yuvarlak kas.


vaccinotherapy : n. Hastalıkların tedavisi için aşılardan yararlanılması.


hemocidal : a. Kan hücrelerini yok eden.


herpangina : n. pl. Ağzın arka bölümünde meydana gelen küçük vezikül ve yaralar.


keratopakhia : n. Hyper metropia'nın cerrahi tedavisi.


mnemism : n.Canlının karşılaştığı uyarıların organizma ve özellikle sinirn sistemi üzerinde belrili izler bıraktığı, devamlı uyarıların yarattığı bu izler etkisiyle oluşan zihinsle yapı ve psişik karakterin, uyarı izlerini taşıyan cinsiyet, hücrelerinden gelecek nesillere geçebileceği görüşünü ileri süren teori.


myolysis : n. Kas dokusu dejenerasyonu, miyoliz.


pancreaticoduodenal : a. Pankreas ve duodenuma ait.


photo-allergy : n. Işığa maruz kalan ciltte alerji meydana gelmesi.


plethora : n. 1. Doluluk hali; 2. Kan fazlalığı, çok kan toplanması, pletor


pneumomalacia : n. Akciğer dokusunun anormal şekilde yumuşaması, pnömomalasi.


polarity : n. 1. Kutbiyet, polarlık, polarite; 2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya defetme özelliklerine sahip olma; 3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin tesiriyle hareket etme hali.


poliomyelopathy : n. Omurilik gri maddesinin hastalığı.