Bugün : 20 Nisan 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

acetaldehydase nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

acetaldehydase : n. biochem. Asetik aldehidin asetik aside oksitlenmesini kamçılayan bir maya (enzyme), asetaldehidaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodless : a. Kansız.


circumbullar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini saran.


corn : n. 1. Nasır, klavus 2. Boynuz, callum cornu(s)


endaortitis : n. Aortu örten zarın iltihabı.


epigenesis : n. Döllenmiş ovum'da canlının ilk olarak farklılaşmamış bir hücreden gelişmeye başladığını ve zamanla, basitten komplekse doğru farklılaşma sonucu doku ve organların oluşması ile embriyonun türe has şekil kazandığını kaul eden, reformasyon teorisine karşıt olarak ileri sürülmüş teori.


esthesiology : n. Duyu organlarının bilimsel incelenmesi, estesoloji.


fasting : n. Belli bir süre yemek yememe, isteyerek aç kalma, oruç tutma.


flumen : n. (pl. flumina). Doğrultu, parazit.


vaccine : n. Aşı maddesi, aşı, vaccinum.


guillotine : n. Bademcikleri çıkarmakta kullanılan ve döner ir ustura vasıtasiyle ince dilimler kesebilen cerrahi alet.


hemase : n. Kanda bulunan bir enzim.


larvate : a. 1. Maskeli; 2. Saklı, gizli; 3. Larv şeklinde.


microbicidal : a. Mikropları yokeden.


morphology : n. Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji.


onychopathology : n. Tırnak hastalıkları patolojisi.


personalgistics : n. Şahsiyet bilgisi.


prosthetic : a. 1. Protez yeteneğinden, proteze ait; 2. (pl.) Sun'i organ veya kısımlarla ilgili tıp dalı.


pulicicide : n. Pireleri yok eden faktör (ilaç).


ridge : n. Kemikte kasların yapıştığı sahah.


sarcomatoid : a. Sarkom şeklinde, sarkomsu.