Bugün : 20 Nisan 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

acentenyl nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

acentenyl : n. biochem. C=H grubu, asentenil.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnification : n. Dokunun, özellikle akciğer dokusunun, iltihap sonucu normal yapısını kaybederek et kıvam ve görünümü alması.


co-ordination : n. uyum içinde cerayan eden hareket.


euthanasia : n. 1. Acı çekmeksizin ölüm, ağrısız ölüm; 2. Hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.


faciolingual : a. Yüz ve dile ait.


heredosyphilis : n. Konjenital frengi.


heinz body : n. Bazı hemoglobinopatilerde ,intrasellüler hemoglobinde mevcut bulunan kırıcı.


hemoid : a. Kana benzer, kan gibi.


halorthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, genel eklem iltihabı.


hyperdicrotism : n. Her kalp atımı esnasında nabızda, belirgin şekilde çift atım oluşturması hali.


impatent : a. Kapalı, tıkalı.


isotope : n. biochem. Kimyasal ve fiziksel özellikleri aynı olup atom ağırlıkları farklı olan elemanlardanbiri, izotop.


mitochondria : n. Hücre protoplazması içinde yer yer serpilmiş olarak bulunan küçük tanecikler.


peri-umbilical : n. Göbek çevresinde bulunan, göbeği çevreleyen.


pharyngemphraxis : n. Yutak tıkanması.


prognathic : a. Çıkık çeneli, bir veya her iki çenesi ileriye doğru aşırı çıkıntı gösteren.


pulmonohepatic : a. Akciğer ve karaciğere ait.


quickening : n. Rahimde hayat eseri gösterme.


retrotarsal : a. Gözde tarsusun arkasında kalan.


rhinophyma : n. Burnun nodüler ve konjestif büyümesi.


staphylomycosis : n. Stafilokokların kan yoluyla vücut dokularına yayılması sonucu gelişen enfeksiyon, stafilokok enfeksiyonu.