Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

accelerator nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

accelerator : n. Tacil edne, hızlandıran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

disulphate : n. biochem. Bisülfat. Yer değiştirebilir bir hidrojen atomuna sahip sülfat.


egomania : n. Marazi kendini beğenme (nefsine hürmet) manisi.


epiglottitis : n. Epiglot iltihabı, epiglotid.


ganglionic : a. Gangliyona ait, gangliyonik.


lactogenic : a. Süt salgısını uyaran.


submorphous : a. Tam şekilsiz olmamakla beraber billüri olmayan.


hematoscope : n.İnce kan tabakalarının muayenesinde kullanılan cihaz, hematoskop.


hydropexia : n. Suyun vücutta alıkonulması, suyun doku hücreleri tarafından tutulması, su retansiyonu, hidropeksi.


hyperchromic : a. Aşırı derecede boya veya pigment ihtiva eden.


hypogastric : a. Karnın alt nahiyesine ait, alt karın, hipogastrik.


lipidic : a. 1. Lipid'le ilgili; 2. Lipid'ten oluşmuş, lipid ihtiva eden.


mania : n. Patolojik neşe ş eklinde beliren psişik hastalık, mani.


nucleosidase : n. biochem. Nükleozidleri parçalayan bir enzim.


ophthalmostat : n. Göz küresini hareket göstermesine engel olacak şekilde geçici olarak tesbit eden alet, oftalmostat.


organ : n. Organ, uzuv, organum.


osetoplast : See: Osteoblast.


parotidectomy : n. Parotisin ameliyatla çıkarılmas,ı parotidektomi.


pneumotyphus : n. Zatürrie ile karışık tifo veya tifüs hastalıı.


puberty : n. Erginlik, büluğ, rüşt, püberte.


rhinoantritis : n. Burun mukozasının ve Highmore antrumunun iltihabı.