Bugün : 22 Nisan 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

accelerator nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

accelerator : n. Tacil edne, hızlandıran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


cholangitis : n. Safra yollarının iltihabı.


cysticolithotripsy : n. Safra kanalındaik taşın ezilmesi.


diastatic : a. biochem. Nişastayı şekere tahvil eden, diyastatik.


uveoparotitis : n. Parotitisle seyreden üveit.


hypochromatism : n. 1. Anormal pigmantasyon noksanlığı; 2. Boyama yeteneğinin azalması, hipokromatizm.


ilium : n. İlye kemiği, (kalça kemiğinin bir parçası) os ilium.


impressio : n .See impression.


iridosteresis : n. İrisin kısmen veya tamamen çıkarılması.


karyomitome : n. Hücre çekirdeğinde kromatin iplikçiklerinin oluşturduğu ağ, kromatin ağı.


kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.


left-footed : a. Sol ayağını, sağ ayağına oranla daha hakim ve hünerle kullanan (herhangi bir hareketi yaparken).


maculopapular : n. Cilt üzerinde leke ve ele gelen kabarıklık (papül) bulunması.


metagaster : n. Embriyonun temeli barsak kanalı, metagastr.


phanic : a. Görülebilen, aşikar.


protospasm : n. Belli bir kas veya kas grubunda başlayarak daha sonra diğer kas veya kas gruplarına yayılan spazm şekli.


rachioparalysis : n. 1. Omurilikteki herhangi bir lezyon sebebiyle gelişen felç; 2. Omurga kaslarının fecli.


refreshing : a. Hayat verici, canlandırıcı, kuvvetlendirici.


skeptophylaxis : n. Bir maddeden az miktarda zerkederek geçici muafiyet sağlama.


staphylococcal, staphylococcic : a. Stafilokoklara ait.