Bugün : 22 Nisan 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

acataphasia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

acataphasia : n. Özellikle sözdizimi (sintaks) üzerinde görülen afazi, sintaks kabiliyetsizliği, konuşma intizamsızlığı, akatafazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphrasia : n. Konuşma zorluğu, konuşamamazlık.


carcinoid : n. Barsak bezlerindeki argentaffin hücrelerden gelişen tümör, argantaffinoma.


cholemesis : n. Safra tükürme.


chordoskeleton : n. Embriyo'da omurga taslağı çevresinde gelişen iskelet kısmı.


clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


clitoridectomy : n. Klitorisin ameliyatla çıkarılması.


deciduitis : n. Gebe uterus'ta desidua'nın iltihabı.


emetic : a. n. kusturucu (ilaç.


fimbria : n. (pl. fimbriae). Saçak.


glossolabial : a. dil ve dudaklarla ilgili.


hyperphosphoremia : n. See: Hyperhphossphatemia.


inbreeding : n. Birbirlerine çok yakın bireylerin birleştirilmesi.


intussusceptum : n. Barsak bölümlerinin birbiri içine girmesi olayında, içeride kalan kısım, içeriye doğru giren bölüm.


maltodextrin : n. biochem. Maltoza çevrilebilen bir dekstrin.


mediastinum : n. (pl. Mediastina). Mediyastin(um): Yanda akciğerler, arkada omurga ve önde sternum arasında kalan aralık (Trakea hizasından geçen düzlem olup bunu ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır).


narcotism : n. Uyuşturucu ilaç iptilası, narkotizm.


orb : n. 1. Küre; 2. Gözküresi; 3. Orbis.


parasitososis : n. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık, parazitoz.


precipitable : a. biochem. Çökeltilebilir.


premedication : n. Bir müdahaleden önce ilaçla hazırlama.