Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

acanthine nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

acanthine : n. biochem.Köpek balığının karaciğer ve "embryo"sından elde edilen ve C15H22H4O1 yapısında bazik bir madde, akantin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canaliculotomy : n. Canaliculus opthalmicus arka duvarının kesilmesi ve drenaj tübü haline getirilmesi.


calamus : n. 1. "Acorus calamus" adlı kamışın kurutulmuş kökleri (Barsak şişkinliğini giderici etkiye sahiptir); 2. Kamış şeklinde oluşum.


carnalism : n. Şehvete uyma, cismanilik.


catalyze : v. biochem. Kolaylaştırmak, katalize etmek, katalizlemek.


complicated : a. 1. Karmaşık yapı gösteren, çözümü güç, girift; 2. Üzerine diğer hastalık veya bozukluğun eklendiği (hastalık), diğer hastalık veya bozukluklarla bir arada bulunan (hastalık).


fibrinopenia : n. Kanda fibrin azalması, fibrinopeni.


hemolytopoietic : a. Kan hücrelerinin yokolması ve oluşumuna ait.


hiatal : a. 1. Hiatus'la ilgili; 2. Hiatus'u tutan, hiatus'ta yerleşen.


hypoglycogenolysis : n. Glikojen'in yetersiz şekilde glükoz'a yıkılması.


linin : n. Hücre çekirdeğindeki, üzerinde kromatin taneciklerinin bulunduğu ağ şekli gösteren iplikçiklerin teşkil ettiğıi boya allmayan oluşum.


mastorrhagia : n. Meme kanaması, mastoraji.


metallography : n. biochem. Maden ve maden karışımlarını mikroskopla araştırma, metalografi.


monorchis : n. See: Monorchid.


neurosensory : a. Uyarıyı merkezi sinir sistemine ileten sinirle ilgili, hissi sinire ait.


opisthocheilia : n. Dudakların normal yerine oranla gride bulunuşu.


organicism : n. 1. Tüm hastalıkların ve hastalık belirtilerinin, zihni ve psişik bozuklular da dahil somatik kaynaklı olduğunu ileri sürenörüş; 2. Vücutta mevcut her organın kendine has bir yapı gösterdiğini ileri süren görüş.


oxyecoia : n. Marazi kulakkeskinliği, keskin kulaklılık.


pitch : n. 1. Zift pix; 2. Bir takım ağaçlardan çıkan çamsakızına benzer madde.


proctology : n. Rektum ve hastalıkları ile uğraşan tıp dalı, proktoloji.


pyloromyotomy : n. Pilor büzgen kasını kesme ameliyesi.