Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

abstriction nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

abstriction : n. Gevşeme, çözülme, bağlarından kurtulma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esium : a. biochem. Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden.


cellobiase : n. biochem. Sellobiyozu glikoza çeviren enzim.


coferment : n. See: Coenzyme.


dyad : n. biochem. Atomdan oluşmuş bir molekül, iki değerli atom.


far-sightedness : n. Uzağı iyi görebilme.


gallduct : n. Safra yolu.


group : n. biochem. Kimyasal bileşim hususunda birbirine benzer maddeler takımı.


haloid : a. & n. biochem. a) Tuza benzer tuz nev'inden. b) Birkaç çeşit kimyasal tuz.


leucocytosis : n. 1. 1 mm3 kandaki lökosit sayısının 1000'den fazla olması (bu hal normal olarak sindirimde, gebelikte ve yüksek yerlere çıkınca görülür; 2. Patolojik olarak iltihaplarda rastlanır), lökositoz.


lunate : a.&n. 1. Ay şeklinde, aysel, lunar; 2. Ay (ayça) kemik, lunatus.


nonvenereal : a. Cinsel temasla geçmeyen, zührevi olmayan.


nostrum : n. 1. Formülü gizli tutulan ilaç; 2. Kocakarı ilacı.


overextension : n. Kol veya bacağın normal sınırın üstünde ekstensiyon hareketi, aşırı gerilme.


perivasculitis : n. Damarkını iltihabı.


phosphatide : n. See: Phospholipid.


plateletpheresis : n. Verici kanındaki trombositleri ayırarak, trombosit yetersizliği gösteren kimseye transfüzyon yapma.


pleurogenic : a. Plevradan kaynaklanan.


postganglionic : a. Bir grup sinir hücresinden (ganglion) sonra gelen.


pyelotomy : n. Piyelonu kesme ameliyesi.


sphincterolysis : n. İrisi korneadan ayırma ameliyesi.