Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

absolute nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

absolute : a. biochem. a) Mutlak, saf, susuz, b) Tam, esas, sınırsız, bağımsız.

absolute potential : biochem. Bir metal ile bir solüsyon arasındaki gerçek potansiyel farkı, mutlak potansiyel.


absolute alcohol : biochem. Mutlak alkol.


absolute weight : biochem. a) Mutlak tartı, mutlak ağırlık. b) Bir cismin vacuum'daki ağırlığı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopleural fistula : n. Plevra boşluğu ile bir bronş arasında meydana gelen patolojik birleşme.


caffeine : n. biochem. Merkezi sinir sistemi, çizgili kas ve kalbi uyaran, müdrir ve tansiyon yükseltici, beyaz ve kokusuz toz (C8H10N4O2), kafein;


catheterization : n. Bir kateterin uygulanması, çoğu zaman idrar kesesine kateter sevkedilmesi kateterizasyon.


cholangiogram : n. Ductus hepaticus, ductus cysticus ile safra kanallarını gösteren film.


colauxe : n. Kolon genişlemesi (dilatasyonu).


corticosuprarenoma : n. böbrek üstü korteksinden kaynaklanan ur.


cytoplasty : n. Mesane ile ilgili herhangi bir estetik ameliyat.


echoencephalogram : n. Ekoensefalografi yoluyla elde edilen çizelge.


extrahepatic : a. Karaciğere bağlı olmayan.


ginglymus : n. Dirsek gibi tek eksenli mafsal, reze eklem (kapı rezesi şeklinde birbirinin içine girmiş oynak).


heterointoxication : n. Vücuda dışradan giren toksik nitelikte maddeler sebebiyle gelişen zehirlenme, dış kaynaklı zehirlenme.


homogenous : a. Aynı cinsten olan mütecanis, homojen.


hyperphenylalaninemia : n. Kanda fenilalanin miktarının artması


lithotony : n. Mesaneye yapılan küçük bir kesiti gererek içerdeki taşın dışarı alınması, litotoni.


lipidic : a. 1. Lipid'le ilgili; 2. Lipid'ten oluşmuş, lipid ihtiva eden.


lymphoblast : n. İlkel lenf hücresi, lenfoblast.


metrorrhagia : n. Adetle ilgisi olmayan uterus kanamaları, metroraji.


morbilli : n. Kızamık.


neutrophilia : n. Kada nötrofil lökositlerin çoğalması hali, nötrofili.


paroophoron : n. Paraoforon (Epoophoron'un iç tarafında bulunan oluşum. Wolf cisminin artığı, erkeklerdeki Giraldes organına karşılık).