Bugün : 22 Nisan 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

abruptio nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

abruptio : n. Ayrılma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dextrogyration : n. Sağa kıvrılma, sağa bükülme.


dizygotic : a. 1. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot)'dan gelişen, dizigotik; 2. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot) ile ilgili.


ductal : a. 1. Kanalsı; 2. Kanala ait.


edematogenic : a. Ödem meydanag etiren, ödeme sebep olucu.


genual : a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.


hexylamine : n. biochem. Bira mayasından ve balıkyağından çıkarılan zehirli bir esas (C6H15N).


hyposphyxia : n. Kan basıncında düşüşle beraber genel vücut dolaşımının yavaşlaması.


incorporation : n. Bir maddenin diğer bir madde ile tam olarak karışması, bünyesine girme.


isotropic : a. 1. Her t arafı aynı özellikleri gösteren; 2. Her yerinde ışığı eşit olarak kıran veya gçiren.


kinesthetic : a. Kinesteziye ait.


liquefaction : Sıvılaştırma, sıvılaşma, sıvı haline koyma veya gelme


maladjusted : a. Çevreye uymakta güçlük gösteren, uyumsuz.


mind : n. 1. Akıl, dimağ; 2. Hafıza kuvveti; 3. Zeka; 4. Bilinç.


myelomeningitis : n. Belkemiği (omurilik meninks) iltihabı, miyelomenenjit.


pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.


pachyotia : n. Kulak kalınlaşması, kalın kulaklılık, pakiyoşi.


periproctitis : n. Rektumu saran dokuların iltihabı, perirektit.


pubescent : a. Büluğa ermiş, pubesent.


retching : n. Öğürme.


subcarbonate : n. biochem. Bazik karbonat.