Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abrasive nedir?

abrasive : a. & n. 1. Aşındıran, abrasioya seebiyet veren; 2. Kürtajı gerektiren etken.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calefacient : a.&n. 1. Sıcaklık yapan, sıcaklık veren; 2. Vücuda uygulandığı zaman sıcaklık hissine sebep olan madde.


constrictor : n. 1. Sıkıcı kas; 2. Büzücü.


elastin : n. biochem. Elastik dokularda bulunan bir skleroprotein.


entonic : a. Tansiyonu intizamsız.


epileptiform, epileptoid : a. Epilepsiye benzer, sar'ası.


formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.


galeanthropy : n. Kendisinin kedi olduğuna inanma.


haphalgesia : n. deriye hafif dokunmakla kişinin ağrı veya acı hissetmesi hali.


heterotransplantation : n. Değişik türe bağlı canlılar arasında yapılan doku aktarımı, bir hayvan türünden alınan doku parçasının farklı tür bir hayvana veya insana aktarılması.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


iniencephalus : n. İniensefali gösteren fetüs.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


neuroanastomosis : n. İki sinir arasında anastomoz yapılması.


neuroepithelioma : n. Kötü tabiatlı bir beyin tümörü, nöroepitelyoma.


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.


permeability : n. Geçirgenlik, nüfuz ettirme yeteneği dokuların içlerinden bir maddeyi geçirme hassası, permeabilite.


prismoid : a. Prizma'ya benzeyen, prizma şeklinde.


protophyte : n. Tek hücrli bitki veya nebati organizma.


scolex : n. Tenyaların, barsak çeperi içine gömülen baş kısmı.


specimen : n. örnek, numune, model, misal.