Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

abrasive nedir?

abrasive : a. & n. 1. Aşındıran, abrasioya seebiyet veren; 2. Kürtajı gerektiren etken.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnalism : n. Şehvete uyma, cismanilik.


dextrogastria : n. Midenin sağa doğru yer değiştirmesi (sağa kayması).


discoloration : n. 1. Normal rengini kaybetme, rengini değiştirme, renk değişikliği; 2. Leke, renk değişikliği gösteren bölge.


eosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin çoğalması, eozinofili.


eosinophilic : a. Eozin'le kolayca boyanan, eozin'i kolayca alan.


galactophygous : a. süt akışını durduran süt kesici.


lacuna : n (pl. lacunae). kemikte bulunan boşluk, delik, çukur, lakuna.


uvea : n. 1. Gözün damar tabakası (iris, silyer cisimve koroidden ibarettir); 2. Gözbebeğinin renkli iç zarı, uvea, (göz küresinin üzüm tanesine benzetilen bir tabakası), tunica vasculosa oculi.


gyrate : v. & a. 1. Dönmek, bir eksen etrafında daire şekilnde devretmek; 2. Halka veya helezon şeklinde bükülmüş.


halide : n. biochem. Halojen madde ihtiva eden bir bileşim.


heterotaxia : n. Organların anormal durumda oluşu, heterotaksi.


leprologit : n. Leproji uzmanı, leprolog.


lochia : n. Doğumdan evvel rahimden gelen su, -lohusalardan gelen akıntı, loşi.


linea : n. (pl. lineae). See: line.


megacoly : n. See: Megacolon.


megalodontia : n. Dişlerin anormal büyüklüğü, iri dişililik.


oxytocic : a.&n. Doğumu çabuklaştıran (ilaç).


pericarditis : n. Perikard iltihabı, perikardit.


photodermia : n. Işık yüzünden meydana gelen deri iltihabı, fotodermi.


pseudoangina : n. Anjin şeklinde sinir bozukluğu, yalancı anjin.