Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abrasive nedir?

abrasive : a. & n. 1. Aşındıran, abrasioya seebiyet veren; 2. Kürtajı gerektiren etken.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cation : n. biochem. Elektroliz usulünde katotta hasıl olan madde, bir müspet iyon.


esculin : n. biochem. At kestanesi kabuğundan çıkarılan glikosit.


estivoautumnal : a. Yaz ve sonbaharla ilgili, yaz ve sonbahar'da oluşan veya görülen.


exogenic : a. Vücut dışından doğan, dış sebebe bağlı, dış kaynaklı.


Fehlin's Solution : n. Bir ortamda şeker mevcudiyetini saptamak ve mevcut şekerin miktarını belirlemek için kullanılan bir bakır sülfat çözeltisi.


fetometry : n. Fetus veya fetus başının ölçülmesi.


infusion : n. 1. Enfüzyon, damarlara zerketme; 2. Müessir elementlerini elde etmek için bir maddenin kaynatılması; 3. Kaynatma ile elde edilen eriyik.


megalophthalmus : n. Gözlerin normale oranla büyük oluşu.


microchemistry : n. Cüz'i miktarlar kimyası, mikrokimya.


oligopepsia : n. Zayıf hazım, hazım kifayetsizliği.


ontogenesis : n. Organizmanın kaynak ve gelişimi, ontojenez.


oxyiodide : n. biochem.Oksijen ve iyotla birleşmiş bir element veya radikal.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.


pectoralis : a. Göğüsle ilgili.


pennate : a. 1. Tüye benzer, tüy şeklinde; 2. Tüylerle örtülü, tüylü.


proctorrhagia : n. Makat (anus) kanaması.


pullulation : n. Tomurcuklanma şeklinde gelişme.


salmonellosis : n. Salmonella cinsi bakterilerin sebep olduğu enfeksioyn.


sialoangiitis : n. Salya kanalı iltihabı.


sinistr(o) : pref. Sol, sol taraf.