Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abrasive nedir?

abrasive : a. & n. 1. Aşındıran, abrasioya seebiyet veren; 2. Kürtajı gerektiren etken.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursalogy : n. Burslar bilgisi, bursbilim.


cardiometer : n. Kalbin çalışma gücünü ölçen alet.


chief : n. Baş, şef, amir.


colpoperineorraphy : n. Vaginada doğumlara bağlı gevşemenin ve perine yırtıklarının cerrahi olarak tamir edilmesi.


dextrogyration : n. Sağa kıvrılma, sağa bükülme.


dopamine : n. Merkezi sinir sisteminde ve özellikle bazal ganglion hücrelerinde bulunan sempathomimetik etkiye sahip kimyasal madde.


epigastrium : n. Göbeğin üst kısmındaki karın duvarı, üstkarın epigast(iyum).


fenestration : n. 1. Delik açma; 2. Ameliyatla açılan delik.


gastrophrenic : a. Mide ve diyaframa ait.


holergasia : n. Şahsiyet bozukluğu ile müterafık ruh hastalığı.


hyalin : n. biochem. Amiloid dejenerasyonda meydana gelen bir madde.


intracellular : a. Hücre içinde bulunan veya meydana gelen.


intradermic : a. Deride bulunan veya meydana gelen.


leukemoid : a. Lösemiye benzer, lökosemili.


lividity : n. 1. Ölümden sonra kan toplanmasından dolayı vücudun bazı yerlerinin mor renk alması, lividite (abız organlarda ad fizyolojik olarak bu renk görülür); 2. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildin morarması.


neurodynamic : a. sinir enerjisine ait.


nevoid : n. Ben şeklinde olan.


organogenic : a. Organdan kaynaklanan.


orthochorea : n. Kişinin sadece ayakta iken koreik hareketler göstermesi ile belirgin kore şekli, ortokore.


osteoclastic : a. 1. Osteoklasta ait; 2.Kemiği tahrip ed en.