Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

abrasion nedir?

abrasion : n. 1. Dişlerde çiğneme veya benzeri kusurlar yüzünden beliren aşınma; 2. Kazıntı, silinme (müköza), 3. dökülme (deri); See: Abrasio.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ergosterol : n. biochem. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve ültraviyole ışık altında antiraşitik özellik kazanan bir sterol.


fibrositis : n. Lif dokusu iltihabı, fibrozit.


gallop-rhythm : n. Kalbin normal iki sesine bir üçüncü sesin eklenmesiyle hasıl olan ritm, galo-ritmi.


ganglioform : a. Ganglion şeklinde, ganglion7a benzer biçimde.


gastric : a. Mideye ait, midevi, gastrik, gastricus.


irradiation : n. 1. İntişar; 2. Tedavi veya teşhis maksadiyle ışın uygulanması.


lithocystotomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyatı.


mechlorethamine : n. Sitotoksik bir madde.


mefenamic acid : n. Sulphinpyrazone'un ürokozürik etkisi ile çelişmeyen, bu nedenle de gut hastalığında kullanılabilen bir analjezik.


neutrophil : n. Kanda akyuvarların %60-70 kadarını oluşturan, sitoplazmasınd pembeye boyanabilen küçük granüller bulunan ve nüvesi, olgunluk derecesine göre bir veya birkaç parçalı olan lökosit.


nucleosidase : n. biochem. Nükleozidleri parçalayan bir enzim.


orchialgia : n. Testis ağrısı.


ovomucin : n. Yumurta beyazında bulunan bir glikoprotein.


palmitin : n. Palmitik asit'in gliserin ile oluşturduğu bileşik, alitin (Hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edilir).


partial : a. Tam olmayan, bütününü kapsamayan, kısmi.


pathfinder : n. Uretra darlığını genişletmede kullanılan ince buji.


pehnotype : n. Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen gözle görülebilen özelliklerin tümü (Fertler aynı genotip'e sahip olabilmelerine rağmen fenotip farklı olabilir, zira fenotip çevresel faktörlerden büyük ölçüde etkilenir. Saç renginin edğişik oluşu gibi).


photomicrograph : n. Mikroskop ile büyütülmüş şeylerin fotoğrafı.


reticulitis : n. Retikül iltihabı (geviş getiren hayvanlarda).


rotation : n. Bir kemiğin bir organın kendi ekseni (mihveri) etrafında dönmesi, dönme, rotasyon.