Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abrachia nedir?

abrachia : n. Kolların konjenital yokluğu, doğuştan kolsuzluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

fossette : n. 1.Foset:Çukurcuk; 2. Gamze; 3. Küçük ve derin kornea ülseri.


gastralgokenosis : n. Midenin boş oluşu nedeniyle oluşan ağrı, açlık ağrısı.


germ : n. 1. Tohum, çim, tohum veya yumurtada bulunan asıl hücrecik; 2. Mikrop.


hectoliter : n. Yüz litre, 26.42 galon, hektolitre.


hypothenar : a. Hipotenar, karşı tenar.


lymphangiosarcoma : n. Yapısında hem lenfanjiyom hem sarkom odakları gösteren tümör, lenfanjiyosarkom.


myogenous : a. Kas dokusundan kaynaklanan.


myoneurosis : n. Kas nevrozu.


osphresiolagnia : n. Bazı kokuların kişide cinsel arzu uyandırması hali.


podginess : n. Bodurluk şişman ve kısa boyluluk.


radiodontia : n. Diş ve diş dokularının radyografisi.


radioiodine : n. biochem. İyod'un radyoaktif izotopu (tiroid hastalıklarının teşhis ve tedaviside kullanılır).


schistosomiasis : n. İnsanlarda görüeln schistosoma enfestasyonu.


slit : n. & v. 1. Uzunluğuna seyreden yarık ve kesit, dar açıklık; 2. Uzunluğuna yarmak, uzunluğuna kesit yapmak.


spherule : n. Kürecik.


stenocoriasis : n. Gözbebeğinin daralması veya küçülmesi, stenokoryaz.


talipes calcaneovarus : Ayağın yukarı ve içe dönük olduğu şekil bozukluğu.


teeth : n. (pl.) Çiğneme işinde kullanılan oluşumlar, dişler.


thermocoagulation : n. Yüksek frekans cereyanlarıyle dokunun pıhtılaşması.


triquetrus : a. Üçköşeli (kesiti üçgen).