Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abrachia nedir?

abrachia : n. Kolların konjenital yokluğu, doğuştan kolsuzluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchomycosis, : n. Bronş veya bronşiyolleri tutan mantar enfeksiyonu.


chart : n. & 1. Hastalığın günlük seyri (ateş, nabız, kan basıncı v.s)'ni gösteren kağıt, gözlem kağıdı (Bulgular hergün çizelge halinde işlenir); 2. Kişide görme keskinliğini tesbitte kullanılan üzeirned matbu harfler bulunan karton, çeşitli testype'lardan biri.


cromoprotein : n. biochem. Renkli bir prostetik grup ihtiva eden protein.


cribriform : a. Kalburbiçim, kabursu, kalbur şeklinde, cribriformis


dentinalgia : n. Dentin ağrısı.


endogastrectomy : n. mide mukozasının ameliyatla çıkarılması, endogastrektomi.


goitrous : a. 1. Guatr ile ilgili; 2. Guatr gösteren, guatr'a müptela.


incendiarism : n. Yangın çıkarma dürtüsü, yangın çıkarma amacıyla ateş tutuşturma eğilimi taşıma.


irritative : a. İritasyona ait.


litms : n. Br çeşit ciğer otundan çıkarılıp asit etkisi ile rengi kırmızılaşan ve alkali etkisi ile tabii rengini alan mavi boya, turnusol.


mendelson's syndrome : n. Mide muhtevasının akciğerlere aspirasyonu ile meydana gelen durum.


mycetoma : n. El ve ayak kemiklerine tesir eden mantardan doğan bir hastalık, kemik marazı.


normochromia : n. Normal eritrosit rengi.


osteoblastic : a. 1. Osteoblastlara ait; 2. Osteoblastlardan oluşmuş.


perichondritis : n. Kıkırdak zarfı (perikondr) iltihabı.


pericystitis : n. Mesane iltihabı, sidik torbası çevresindeki dokuların iltihabı, perisistit.


prostatocystitis : n. Prostat ve mesane iltihabı.


resilience : n. Alveol kretinin üstündeki dişetinin lastik gibi yaylanması veya sıkıştırılabilme yeteneği, elastikiyet, rezilyens.


scoop : n. Ölü dokuları temizlemede kullanılan kaşık şeklinde cerrahi alet, kaşık.


section : n. 1. Kesme; 2. Kesit, sectio.