Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abrachia nedir?

abrachia : n. Kolların konjenital yokluğu, doğuştan kolsuzluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiogram : n. Ductus hepaticus, ductus cysticus ile safra kanallarını gösteren film.


craniopharyngioma : n. Embriyoner artıklardan gelişen bir beyin tümörü (kraniofaringeal kanal atıklarından kaynaklanır ve genellikle cella turcica üzerinde gelişir).


cycloplegia : n. Gözdeki m.ciliaris'in felci.


division : n. 1. Fasile; 2. Bölge; 3. Kısımlara (parçalara) ayırma veya ayrılma.


epitheliosis : n. Konjunktiva'da granüller şeklinde kendisini gösteren epitel artımı.


epizoic : a. Epizoide ait.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


grimace : n. Yüz ekşitme, surat buruşturma.


hepatocele : n. Karaciğer fıtığı.


hyperexophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve dışa doğru sapma eğilimi göstermesi.


jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.


ketolytic : a. 1. Ketoliz'le ilgili; 2. Ketoliz'e sebep olan.


lousiness : n. Bitlenme, bit enfestasyonu. See: Pediculosis.


maltose : n.biochem. Maltoz, malt şekeri.


metaphysitis : n. Metafiz iltihabı.


nyctotyphlosis : n. Gece körlüğü, niktotifloz.


palliation : n. Hafifleme, azalma, hastalık belirtilerinin iyileşmeksizin hafiflemesi.


palpation : n. 1. El ile dokunarak muayene; 2. Hastanın elle yapılan muayenesi, palpasyon.


santonin : n. Ak pelinden çıkarılan ve ilaçlarda kullanılan acı madde.


splanchnology : n. İç organlar bahsi, bağırlar bilgisi, splanknoloji, splanchnologia.