Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abrachia nedir?

abrachia : n. Kolların konjenital yokluğu, doğuştan kolsuzluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cauterize : v. yakmak, dağlamak.


colloidal : a. biochem. Kolloide ait, kolloid yapısında, kolloid kuramında.


coni (i) ne : n. biochem. "Conium maculatum" bitkisinde bulunan çok zehirli bir alkaloid, ağılı baldıran ruhu (C3H17N).


cretinism : n. 1. Doğuştan tiroidin az çalışmasındanileri gelen fiziki ve akli gerelik hali; 2. Miskinlik.


enclave : n. Organ veya dokunun içine sarılmış şey.


eparterial : a. Arterin üstünde, arter üstünde bulunan.


fibroplastic : a. Lif dokusu meyana getiren.


föelling's disease : n. Fenilpiruvik oligofreni (Asbjorn Föelling, çağdaş Norveçli bilim adamı).


intercanalicular : a. Kanallar arasında.


hemocytometer : n. Kan hücrelerinin sayılarını saptamak için kullanılan bir aygıt.


hypergigantosoma : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk.


hypocholesteremia : n. Kanda kolesterol azalması, hipokolesteremi.


hysterolaparotomy : n. Karın duvarı yolu ile uterus ameliyatı, histerolaparatomi.


hysterospasm : n. Rahim (uterus) spazmı, histerospazm.


hypertrophy : n. Bir organın veya bunun bir kısmının patolojik olarak fazla büyümesi, hipertorfi, anormal irileşme.


hypobranchial : a. Solunum organlarının altında bulunan, solunum organının alt veya iç kısmı.


intrruption : n. Kesilme, kesinti, fasıla, ara.


myoneuralgia : n. Nevraljik kas ağrısı.


palatoschisis : n. Damak yarığı, yarık damak.


piezometer : n. 1. See: Piesimeter; 2. See: Orbitonometer.