Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abrachia nedir?

abrachia : n. Kolların konjenital yokluğu, doğuştan kolsuzluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dioptometer : n. Gözün ışığı kırma gücünün ölçülmesinde kullanılan alet.


diploscope : n. Bloküler görmeyi kontrolde kullanılan araç, cisimlerin iki gözle tek olarak görülebilme derecesini tesbit eden alet.


extraocular : a. Gözküresinin dışında bulunan, ekstraoküler.


exfoliatie : a. 1. Pul pul veya ince tabakalar halinde dökülme gösteren, dökülücü; 2. dükölmeye sebep olan.


hematopneic : a. Kanın oksijenleşmesine ait.


involutional : n. 1. İnvolüsyonla ilgili; 2. İnvolüsyonun sebep olduğu, involüsyona bağlı.


lumbosacral : a. Bel ve sakrum bölgesine veya bel omurları ile sakruma ait.


macrorrhinia : n. Büyük burunluluk, burnun aşırı büyüklüğü, makrorini.


mesoappendicitis : n. Appendix vermiform is mezenterinin iltihabı.


metopic : a. Alınaait.


musculus : n. (pll. Musculi). See: Muscle.


necr (o) : pref. Ölüm.


obsession : n. Daimi endişe, fikri sabit, musallat olma, obsessio.


odontoplasty : n. See: Orthodontics.


porokeratosis : n. Üstü boynuzsu doku ile örtülü keratoz.


posology : n. Bir ilacın değişik işler için kullanılacak miktarlarını gösteren bilgi, posoloji.


provocation : n. Gizli bir hastalığın sun'i olarak uyandırılması, provokasyon.


puncture : n. Punctura; 1. Delme, ponksiyon; 2. Sivri bir şeyle açılan delik, sivri bir aletle yaralama.


pyoid : a. 1. Cerahate ait; 2. Cerahat gibi, piyoid.


reactivation : n. Etki gücünü kaybetmiş bağışık kana komplementlere sahip taze serum ilave ederek tekrar etki gücü kazandırma.