Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abortus nedir?

abortus : n. See: Abortion.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cathetron : n. Radyoterapide uzaktan kontrol edilerek çok yüksek doz radyoaktivitenin hastaya uygulanması.


centriole : n. Sentrozom'un merkezinde bulunan, hücre bölünmesi esnasında aktif role sahip küçük oluşum, sentirol (bir veya iki adet olabilir).


cerebrasthenia : n. Zihni bozuklukla beraber bulunan bünye zayıflığı.


communicable : a. Bir kimseden diğerine geçebilen, bulaşıcı, sari.


ego : n. Ego, şahsın kendisi, bilinçli şahsiyet.


emergence : n. narkozdanaçılma, genel anestezi'den sonra hastanın ayılma devresi.


gonecyctis : n. Seminal vezikül.


ignition : n. Yakma, tutuşturma.


inertia : n. 1. Atalet, süredurum; 2. Bir organın veya bir kasın işlemez hale gelmesi.


insalivation : n. Çiğneme esnasında gıda maddelerinin tükürük ile karışması.


intralumbar : a. Omurilik lomber parçası içinde bulunan.


limen : n. (pl. limina). Eişk, girek.


orbit : n. Göz çukuru, oribta.


orris : n. İris florentina kökü olup, dış macunu, ilaç veya lavanta imalinde kullanılır.


palliation : n. Hafifleme, azalma, hastalık belirtilerinin iyileşmeksizin hafiflemesi.


personalgistics : n. Şahsiyet bilgisi.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


pneumotorrhachis : n. Omurga kanalında gaz (hava) bulunuşu.


postorbital : a. Orbita arkası, orbita arkasında.


purulent : a. 1. Cerahat oluşturan, cerahatli; 2. Cerrahatle ilgili, cerahate balğı, 3. Cerahat gibi, cerahate benzer.