Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abortus nedir?

abortus : n. See: Abortion.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

cion : n. Küçük dil, uvula.


circulation : n. Dolaşım, deveran, sirkülasyon.


gastrorrhea : n. Mide bezlerinin aşırı salgısı


subhumeral : a. Omuzaltı, omuz altında bulunan.


guttur : n. Boğaz, gırtlak.


hemosozic : a. Kan yuvarlarının yokolmasını önleyen.


hydromicrocephaly : n. Çok büyük miktarda beyin-omurilik sıvısı ihtiva eden küçük kafa, hidromikrosefali.


hypophalangism : n. El veya ayak parmağında normalden az sayıda parmak kemiği bulunuşu, hipofalanjizm.


hypopraxia : n. Faaliyet noksanlığı, hipopraksi.


macroscopy : n. Gözle yapılan muayene, mikroskopsuz muayene, makroskopi.


mirror : n. Ayna.


monocyesis : n. Tek fetüslü gebelik.


myeloplax : n. Kemik iliğinin çok nüveli dev hücresi.


panarthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, panartrit.


pectosinase : n. Pektoz'un pektin haline dönüşmesini sağlayan enzim.


perimetry : n. Gözün görme alanının ölçülmesi, perimetri.


peripheral, peripheric : a. Dış yüzeye ve kenara ait periferal, periferik, çevresel.


porphyrin : n. Kırmızı boyalı madde olup kısmen hemoglobin, kısmen klorofilden meydanag elir, porfirin.


prosopospam : n. Yüz spazmı.


recklinghausen's disease : n. İki ayrı duruma verilen isim.