Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abortus nedir?

abortus : n. See: Abortion.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deptropine citrate : n. Bronşiyal astma, vasomotor rinit ve bronşitin idame tedavisinde kullanılan tablet ve ampuller.


dermatocellultis : n. Cilt ve derialtı hücresel dokunun iltihabı.


fibra : n. (pl. fibrae). Lif.


gyrencephalic : a. Üzerinde kıvrım (gyrus)Lar bulunan beyine sahip.


hterograft : n. Doku aktarımı amacıyla farklı türden diğer bir canlı vücudundan alınan doku parçası, heterogref.


implantation : n. dişlerin tekrar yerine konması, emplantasyon.


interosculate : v. Aynı özellikleri olmak.


jalap : n.Çalepa, kökü müshil bir bitki veya bu bitkiden çıkarılan ilaç.


lipaciduria : n. İdrarda yağ asitlerinin bulunması, yağ asidi işeme, lipasidüri.


nanous : a. Cüce kalmış, bodur bırakılmış.


napkin : n. 1. Kadınların adet esnasında veya akıntı mevcudiyetinde perine üzerine koymak suretiyle kullandıkları pamuktan yapılı ped, hijyenik kadın bağı; 2. Çocuk bezi.


onychopathology : n. Tırnak hastalıkları patolojisi.


parecnephalocele : n. Kafatası üzerindeki konjenital bir yarıktan bir kısım beyincik dokusunun fıtık şeklinde dışarı taşması, beyincik fıtığı.


pathogneic : a. Patojeni veya patojeneze ait.


plica : n. (pl. Plicae). Plika; 1. Büklüm (deri), kıvrım; 2. Polonyaya mahsus saçları hasır haline koyan bir deri hastalığı.


poikionia : n. Kanın iyon muhtevasının değişiklik arzetmesi.


polypeptidemia : n. Kanda peptid'lerin bulunuşu, polipeptidemi.


postrhinal : a. Burun arkası, burun arkasında.


saccharum : n. biochem. Şeker.


sarcomatous : a. Sarkomlu, sarkoma benzer, sarkom tabiatında olan.