Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abortive nedir?

abortive : a. & n. Abortif: 1. Çocuk düşürmeğe sebep olan; 2. Kısa süren, tam oluşmayan; 3. Düşük ilacı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecorectostomy : n. Gaecum ile rectum arasında yapılan anastomoz.


deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).


diphallus : n. Penis'in çift oluşu.


endocrinous : a. İç salgılara ait.


exaggerate : v. Büyültmek, bir şeyi olduğundan büyük veya fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek.


fermentum : n. Maya.


terramycin : n. biochem. Oksitetrasiklinin ticari adı, teramisin.


terror : n. Korku krizi, şiddetli korku, dehşet, pavor.


macrocephaly, macrocephalia : n.Başın büyük olması, büyük kafalılık, makrosefali.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


nonmedical : a. Tıp'la ilişkisi olmayan tıp dışı.


ounce : n. 28,35 gram, ons, uncia.


pallidum : n. Beyinde nucleus lenticulare'de bulunan globus pallidus.


parahemophilia : n. Plazamda faktör V (proaccelerin) adlı koagülasyon faktörünün eksikliği nedeniyle gelişne kanama bozukluğu, parahemofili.


pelohemia : n. Kanın normale oranla daha koyu kıvam gösterişi, kanın koyu oluşu.


periorbit : n. See: periobita.


pernicious : a. Tehlikeli, öldürücü, pernisyöz.


phacozymase : n. biochem. Göz billur cisim (lens christallina) den elde edilen bir enzim.


poisonousness : n. Zehirlilik.


precipitant : n.biochem. Kimyasal veya mekanik (tortu) yapan bir madde.