Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abortive nedir?

abortive : a. & n. Abortif: 1. Çocuk düşürmeğe sebep olan; 2. Kısa süren, tam oluşmayan; 3. Düşük ilacı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcine : v. biochem. Yakarak toz haline getirmek veya gelmek, kalsine etmek.


chromatometer : n. 1. Kişide renkleri algılama yeteneğini ölçmede kullanılan, üzerinde çeşitli renkler bulunan cetvelden ibaret araç; 2. Bir sıvının gösterdiği renk koyuluğunun derecesini tesbitte kullanılan, üzerinde çeşitli renk tonları bulunan araç.


cortex : n. Kabuk, kortek, iki maddeden yapılmış organların çevredeki (dıştaki) maddesi.


diphyodont : a. İki defa diş çıkarmaya malik olan, difyodont.


ethereal : a. biochem. Etere ait, eterik, eteri havi, etere benzer.


mia pit : (hole), Göz çukuru (yuvası).


fluctuation : n. Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığı zaman verdiği dalgalanma duygusu, flüktüasyon, dalga hissi.


goniotomy : n. Glokom ameliyatı, gonyotomi.


grouping : n. Benzer ve müşterek özellikler göz önüne alınarak gruplama, gruplara ayırma, sınıflandırma.


hyperpraxia : n. 1. Aşırı falaiyet; 2. Aşırı sinirlilik.


incarnatus : a. 1. Et haline dönüşmüş; 2.Et içine doğru gelişmiş, ete gömülmüş.


loa : n. Bir çeşit kılcal parazit.


mucosedative : a. Mukoza üzerinde, tahriş nedeniyle duyulan acı ve yanma hissini hafifleten veya ortadan kaldıran.


multiterminal : a. Çok elektrodlu.


mycetoza : n. Mantar cinsi organlar grubu.


naphthol : n. biochem. See: Betanphthol


pansinusitis : n. Burnun bütün ek sinüslerinin iltihabı, pansinüzit.


perichondrium : n. Kıkırdak zarfı, perikondr.


purpurin : n. biochem. Boya kökünden meydana gelen kırmızı bir kimyasal bileşim purpurin (C14H5O2(OH)3).


salt : v.&n. biochem. Tuz katarak çöktürmek, tuz, madentuzu, pl. Müshil tuzu.