Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

abortive nedir?

abortive : a. & n. Abortif: 1. Çocuk düşürmeğe sebep olan; 2. Kısa süren, tam oluşmayan; 3. Düşük ilacı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

birth : n. 1. Doğum; 2. Doğuş; 3. Yeni doğan çocuk; 4. Nesil, soy; 5. Mahsul.


cestodology : n. Sestod (tenya)'ları konu alan bilim dalı, sestodoloji.


coronoid : a. & n. 1. Çengel, kanca, gaga, coronides; 2. gagamsı, çengelsi, coronoideus.


deaminase : n. biochem. Deaminasyon yapan enzim.


digastric : a. İki karınlı (göbekli).


dynamic : a. 1. Vücut azasının vazife ve hareketine ait; 2. (pl.) Hareket ve kuvvet bilimi.


electrocute : v. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi sonucu ölmek; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürmek.


estivation : n. Bazı hayvanlarda yazın görülen uyuşukluk ve uyku hali, yaz uykusu.


genotype : n. 1. Jenotip, aynı herediter karakteri gösteren şahılar grubu; 2. Bir organizmanın herediter esas oluşumu.


glossology : n. Dil bilgisi, dilbilim, glosoloji


immiscible : a. Birbirine karışmaz, birleşmez (sıvılar hakkında).


intraserosal : a. Seröz bir zarın içinde.


keratinous : a. Boynuzlu, boynuzsu.


macronucleus : n.Büyük vejetatif hücre nüvesi.


myoclonus : n. Bir kas veya bir grup kasın kronik spazmı, miyoklonus.


orchidoncus : n. Testis tümörü.


oscillograph : n. Titreşim veya dalgalanma şeklindeki hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, osilograf.


para- : pref. Yanında, yan, para.


peritonsillar : n. Bademciği saran.


planoconcave : a. bir yüzü düz, diğer yüzü içbükey (concave) olan.