Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

abortion nedir?

abortion : n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük, abortus (gebeliğin yedinci ayından önce fetusun uterustan atılması).

Complete abortion : Gebelik nedeniyle rahim içinde gelişen bütün oluşumların tamamen dışarı atılması;


Artificial abortion : See:Induced abortion.


Early abortion : Gebeliğin ilk altı haftası içinde yapılan düşük, erken düşük;


Habitual abortion : Üç veya daha fazla devamlı gebelik hallerinde vaki olan düşük;


Incipient abortion : Yeni başlayan düşük, abortus incompletus;


Induced abortion : İlaç veya aletle yapılan maksatlı düşük, kasıtlı düşürme;


Inevitable abortion : Kaçınılamaz (menedilemez) düşük.


Missed (dead) abortion : Başarısız (isabetsiz) düşük, ölü ambriyonun iki haftadan fazla retansiyonu, ölü ambriyon (çocuk) düşüğü;


Septic abortion : Uterusta enfeksiyon ve ateş yükselmesi ile birlikte gelişen düşük;


Spontaneous abortion : Kendiliğinden hasıl olan düşük, spontan abortus;


Therapeutic abortion : Annenin sağlığı doğuma müsait olmadığı hallerde yapılan düşük;


Threatened abortion : Cervix uteri kapalı durumda iken, vaginal yoldan hafifçe kan gelmesi, düşük tehdidi;


Tubular abortion : Tuba uterina içinde gelişen (dış gebelik) gebelikte, fetusun ölmesi ve tubadan periton boşluğuna atılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

certifiable : 1. Gerekli yerlere bildirilmesi zorunlu (enfeksiyöz hastalık vs); 2. Kanun gereği akıl hastanesine yatması zorunlu (hasta).


cholesterolemia : n. Kanda kolesterol bulunması


determiner : n. Tayin edici, tayin edici faktör.


enteroantigen : n. biochem. Dışkı (feçes)'den çıkarılan bir antijen.


fontanel(le) : n. 1. Bıngıldak; 2. Yeni doğmuş ve süt çocuğunun başında henüz kemikleşmemiş ve kıkırdak halini bir müddet daha muhafaza edecek olan yerler, fontanella.


galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.


gonohemia : n. Gonokokların kana geçmesi, gonokok septisemisi.


hydric : a. 1. Su ile ilgili, 2. Hidrojen'le ilgil; 3. Hidrojenle birleşik.


intravillous : a. Vilüs içi, vilüs içinde.


leukemic : a. 1. Lösemi ile ilgili; 2. Lsemi'ye tutulmuş, lösemili.


macrosomatia : n. See:Macrosomia.


membranous, membranoid : a. Zarsı, zar biçim, membranaceus (membranosus).


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


myelitic : a. 1. Omurilik iltihabı ile ilgili, 2. Kemik iliği iltihabı ile ilgili.


nephrotomy : n. taş çıkarmak için böbrek ameliyatı, nefrotomi.


neurotomy : n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevralji v.s.'yi tedavi için yapılan sinir ameliyatı, nevrotomi.


onychopathology : n. Tırnak hastalıkları patolojisi.


osteodystrophia : n. Kemiğin kusurlu oluşumu, osteodistrofi.


osteoseptum : n. Burun bölmesinin kemik parçası.


phosphatide : n. See: Phospholipid.