Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

abortion nedir?

abortion : n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük, abortus (gebeliğin yedinci ayından önce fetusun uterustan atılması).

Complete abortion : Gebelik nedeniyle rahim içinde gelişen bütün oluşumların tamamen dışarı atılması;


Artificial abortion : See:Induced abortion.


Early abortion : Gebeliğin ilk altı haftası içinde yapılan düşük, erken düşük;


Habitual abortion : Üç veya daha fazla devamlı gebelik hallerinde vaki olan düşük;


Incipient abortion : Yeni başlayan düşük, abortus incompletus;


Induced abortion : İlaç veya aletle yapılan maksatlı düşük, kasıtlı düşürme;


Inevitable abortion : Kaçınılamaz (menedilemez) düşük.


Missed (dead) abortion : Başarısız (isabetsiz) düşük, ölü ambriyonun iki haftadan fazla retansiyonu, ölü ambriyon (çocuk) düşüğü;


Septic abortion : Uterusta enfeksiyon ve ateş yükselmesi ile birlikte gelişen düşük;


Spontaneous abortion : Kendiliğinden hasıl olan düşük, spontan abortus;


Therapeutic abortion : Annenin sağlığı doğuma müsait olmadığı hallerde yapılan düşük;


Threatened abortion : Cervix uteri kapalı durumda iken, vaginal yoldan hafifçe kan gelmesi, düşük tehdidi;


Tubular abortion : Tuba uterina içinde gelişen (dış gebelik) gebelikte, fetusun ölmesi ve tubadan periton boşluğuna atılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bubonocele : n. Kasık fıtığı.


calcic : a. biohcem. a) Kireç veya kalsiyuma ait; b) Kalsiyumlu, kireçli.


chloralformamide : n. biochem. Acı, renksiz kokulu ve billüri bir madde (uyuşturucudur).


choledochal : a. Ana safra kanalı (ductus choledochus) ile ilgili.


costopleural : a. Kaburgalar ve göğüs zarı ile ilgili.


cystectomy : n. kistin ameliyatla çıkarılması, sistektomi.


decarbonization : n. Akciğerler yoluyla kandaki CO2'in atılması, dolayısıyla O2 alınarak kanın temizlenmesi.


dignathus : n. Çift alt çene gösteren hilkat garibesi.


distorted : a. Bükülmüş, çarpılmış, çarpık.


flux : v.&n. 1. Akıntı vermek, ishal vermek; 2. Seyelan, akım, akı, akış, cereyan; 3. Erime, eritic madde.


phrenocostal : n. Diafragma ve kaburgalarla ilgili.


hemacytozoon : n. Kanda bulunan hücresel mikroparazitler, hemasitozoid.


intrapharyngeal : a. Pharynx içinde.


lepromin : n. Lepraya karşı dokusal direncin tesbitinde test maddesi olarak kullanılan Mycobacterium'un leprae'dan zengin dokudan hazırlanış eriyik.


lochioperitoniti : n. Doğmuu takiben genital enfeksiyona bağlı olarak gelişen pritonitis.


muriate : n. biochem. Hidroklorik asidintuzu.


nalorphine : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


neurochhorioretinitis : n. Göz siniri, koroid ve retinanın iltihabı.


organism : n. Uzviyet, beden, oluşum, teşkilat, organizma.


pneumonocirrhosis : n. Akciğer sirozu.