Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

abortion nedir?

abortion : n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük, abortus (gebeliğin yedinci ayından önce fetusun uterustan atılması).

Complete abortion : Gebelik nedeniyle rahim içinde gelişen bütün oluşumların tamamen dışarı atılması;


Artificial abortion : See:Induced abortion.


Early abortion : Gebeliğin ilk altı haftası içinde yapılan düşük, erken düşük;


Habitual abortion : Üç veya daha fazla devamlı gebelik hallerinde vaki olan düşük;


Incipient abortion : Yeni başlayan düşük, abortus incompletus;


Induced abortion : İlaç veya aletle yapılan maksatlı düşük, kasıtlı düşürme;


Inevitable abortion : Kaçınılamaz (menedilemez) düşük.


Missed (dead) abortion : Başarısız (isabetsiz) düşük, ölü ambriyonun iki haftadan fazla retansiyonu, ölü ambriyon (çocuk) düşüğü;


Septic abortion : Uterusta enfeksiyon ve ateş yükselmesi ile birlikte gelişen düşük;


Spontaneous abortion : Kendiliğinden hasıl olan düşük, spontan abortus;


Therapeutic abortion : Annenin sağlığı doğuma müsait olmadığı hallerde yapılan düşük;


Threatened abortion : Cervix uteri kapalı durumda iken, vaginal yoldan hafifçe kan gelmesi, düşük tehdidi;


Tubular abortion : Tuba uterina içinde gelişen (dış gebelik) gebelikte, fetusun ölmesi ve tubadan periton boşluğuna atılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

device : n. Araç, alet.


elasticity : n. Elastikiyet, esneklik,


electrocautery : n. Dokuyu elektrikle yakma, elektrokoter.


esophagitis : n. Özofagus iltihabı, özofajit.


exoserosis : n. serum veya eksüdanın akması.


galvanocautery : n. 1. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel vasıtasıyle yakma; 2. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel ile yakan alet, galvanik cereyan vasıtasiyle lde edilen ısı ile cauteriation yapan cihaz.


gill : n. Solungaç, suda yaşayan hayvanlarda açılıp kapanmak suretiyle solunum görevi yapan organ.


interchondral : a. Kıkırdaklararası.


inlet : n. Giriş yolu veya vasıtası.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


ischiodidymus : n. Kalçalarından birbirine yapışık hilkat garibesi.


jugate : a. Kenetlenmiş.


keratonyxis : n. Korneanın delinmesi, korneayı delme ameliyesi.


miscarriage : n.Gebeliğin düşükle sonlanması, düşük yapma, çocuk düşürme.


mitome : n. Protoplazmanın ipliksi şebekesi, mitom.


moldiness : n. Küfle örtülü olma, küflülük.


omentitis : n. Omentum iltihabı, omentit.


papilocarcinoma : n. Habis papilom.


perigangliitis : n. Gangliyon çevresi iltihabı.


poikilothermal : a. See: Poikilothermic