Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

abortion nedir?

abortion : n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük, abortus (gebeliğin yedinci ayından önce fetusun uterustan atılması).

Complete abortion : Gebelik nedeniyle rahim içinde gelişen bütün oluşumların tamamen dışarı atılması;


Artificial abortion : See:Induced abortion.


Early abortion : Gebeliğin ilk altı haftası içinde yapılan düşük, erken düşük;


Habitual abortion : Üç veya daha fazla devamlı gebelik hallerinde vaki olan düşük;


Incipient abortion : Yeni başlayan düşük, abortus incompletus;


Induced abortion : İlaç veya aletle yapılan maksatlı düşük, kasıtlı düşürme;


Inevitable abortion : Kaçınılamaz (menedilemez) düşük.


Missed (dead) abortion : Başarısız (isabetsiz) düşük, ölü ambriyonun iki haftadan fazla retansiyonu, ölü ambriyon (çocuk) düşüğü;


Septic abortion : Uterusta enfeksiyon ve ateş yükselmesi ile birlikte gelişen düşük;


Spontaneous abortion : Kendiliğinden hasıl olan düşük, spontan abortus;


Therapeutic abortion : Annenin sağlığı doğuma müsait olmadığı hallerde yapılan düşük;


Threatened abortion : Cervix uteri kapalı durumda iken, vaginal yoldan hafifçe kan gelmesi, düşük tehdidi;


Tubular abortion : Tuba uterina içinde gelişen (dış gebelik) gebelikte, fetusun ölmesi ve tubadan periton boşluğuna atılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerous : a. Kanserli.


chloroformism : n. 1. Devamlı kloroform kullanma alışkanlığı (uyuşturucu etkisi sebebiyle), 2. Devamlı kloroform kullanımının sebep olduğu toksik durum, kloroform zehirlenmesi.


dentinification : n. Dentin oluşumu.


echopraxia : v. İstemsiz olarak başka birisinin mimiklerini taklit etmek.


edematogenic : a. Ödem meydanag etiren, ödeme sebep olucu.


erethitic : a. see: erethismic.


gastroesophagostomy : n. Mide ve özofagus arasında yapılan anastomoz.


kinesthetic : a. Kinesteziye ait.


mitome : n. Protoplazmanın ipliksi şebekesi, mitom.


necrosadism : n. Ceseti tahrip etmekten cinsel haz alma, bu nitelikle belirgin cinsel sapıklık, nekrosadizm.


orchiatrophy : n. Testis'in büzülüp küçülmesi, testis atrofisi, orşiatrofi.


orthesis : n. Eğrilik gösteren kısmın düzeltilemsi.


ovum : n. (pl. ova). Yumurta.


paternal : a. 1. Baba ile ilgili, babaya ait; 2.Babadan gelen, kalıtımla babadan geçen.


paraomphalic : a. Göbek yakınında,g öbeğe komşu, göbeğe bitişik.


peeper : n. Soyunan kadınları veya cinsel ilişkileri gizlice seyreden kimse, dikizci.


pel-ebstein's Fever : n. Hodgkin hastalığında düzenli olarak tekrarlayan ateşli dönemler.


polypeptidemia : n. Kanda peptid'lerin bulunuşu, polipeptidemi.


prostatectomy : n. Prostatı çıkarma ameliyesi, prostatektomi.


qualimeter : n. Röntgen ışınlarının nüfuz gücünü ölçme aleti, penetrometre.