Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abortion nedir?

abortion : n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük, abortus (gebeliğin yedinci ayından önce fetusun uterustan atılması).

Complete abortion : Gebelik nedeniyle rahim içinde gelişen bütün oluşumların tamamen dışarı atılması;


Artificial abortion : See:Induced abortion.


Early abortion : Gebeliğin ilk altı haftası içinde yapılan düşük, erken düşük;


Habitual abortion : Üç veya daha fazla devamlı gebelik hallerinde vaki olan düşük;


Incipient abortion : Yeni başlayan düşük, abortus incompletus;


Induced abortion : İlaç veya aletle yapılan maksatlı düşük, kasıtlı düşürme;


Inevitable abortion : Kaçınılamaz (menedilemez) düşük.


Missed (dead) abortion : Başarısız (isabetsiz) düşük, ölü ambriyonun iki haftadan fazla retansiyonu, ölü ambriyon (çocuk) düşüğü;


Septic abortion : Uterusta enfeksiyon ve ateş yükselmesi ile birlikte gelişen düşük;


Spontaneous abortion : Kendiliğinden hasıl olan düşük, spontan abortus;


Therapeutic abortion : Annenin sağlığı doğuma müsait olmadığı hallerde yapılan düşük;


Threatened abortion : Cervix uteri kapalı durumda iken, vaginal yoldan hafifçe kan gelmesi, düşük tehdidi;


Tubular abortion : Tuba uterina içinde gelişen (dış gebelik) gebelikte, fetusun ölmesi ve tubadan periton boşluğuna atılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinogen : n. Kanser meydana getiren herhangi bir madde.


conductive : a. İletken.


divalent : a. İki değerli, çift değerli (Element'in birleşme değeri hakkında).


egotism : n. Kendinden çok bahsetme, kendini beğenmişlik, hodbinlik, bencillik, egoizm.


epidurography : n. Epidural aralığa kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkik.


fetography : n. Fetusun ana rahminde iken alınan radyografisi.


flare : n. Deride bir böcek ısırığının veya muharriş bir maddenin sebep olduğu kızarıklık.


fonticulus : n. (pl. fonticuli). Bıngıldak, fontanel.


uterus : n. Rahim, döl yatağı, döllük.


gynander : n. Jinandrizm gösteren kişi.


hemopoiesis : n. Kan ve kan yuvarlarının oluşumu.


inositol : n. biochem. Kas, karaciğer beyin gibi dokularda bulunan bir madde.


leptodermic : a. İnce derili (ciltli).


liquescent : a. Sıvılaşır, erimeğe müsait.


metarteriole : n. Küçük arter ile kılcal damar arasında kalan damar.


metathalamus : n. Talamusun arka parçası.


oath : n. Yemin


ovariectomy : n. Yumurtalığın ameliyatal çıkarılması, ovaryektomi, ooforektomi.


paravaginal : a. Vagina yakınında yer alan.


preagonal : a. Komadan hemen önce.