Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abortifacient nedir?

abortifacient : a. & n. 1. Çocuk düşürücü; 2. Çocuk düşürme ilacı, abortif.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheromania : n. Aşırı neşe, seviçn ve haz gösterileriyle belirgin akıl hastalığı.


dilaceration : n. 1. Yarılma, yırtılma, birbirinden ayrılma; 2. Katarakt ameliyatında göz merceği kapsülüne kesit yapma.


ecto-antigen : n. biochem. Bakterinin dışına gevşek bir surette bağlanmış antijen.


esthetic(al) : a. Bedii, estetik.


grume : n. Pıhtı.


irreducible : a. Yerinden ayrılmış bir organın veya bir fıtığın eski haline getirmenin mümkün olmaması.


kation : n. See: Cation.


myelofibrosis : n. Kemik iliğinde lif dokusu oluşumu, miyelofibroz.


myxadenitis : n. Mukoza bezi iltihabı, miksadenit.


obsessive : a. Zihni devamlı işgal eden.


otogenic : n. Kulaktan doğan, kulaktan gelişen.


otosteon : n. 1. See: Otoconia; 2. Kulak kemikçiği.


pellicle : n. Sıvıların yüzeyinde oluşan ince kaymak tabakası.


perodactylus : n. Parmakları doğuştan yeterince gelişmemiş veya şekil bozukluğu gösteren bebek.


pneoscope : n. See: Pneomograph.


short comons : Gıda eksikliği.


spirillicidal : a. Spirilleri yokeden.


sternoclavicularis : n. Sternum - klavikül kası.


stymatosis : n. 1. Penis'in ağrı ile seyreden devamlı ereksiyon hali gösterişi; 2. Penis'in uretradan kanamanın eşlik ettiği devamlı ereksiyon hal gösterişi.


sub : pref. Alt, altında (bulunan).