Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

abortifacient nedir?

abortifacient : a. & n. 1. Çocuk düşürücü; 2. Çocuk düşürme ilacı, abortif.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dioptometry : n. Gözün ışığı kırma gücünün ölçülmesi.


dipsomania : n. Şiddetli alkol iptilası, ayyaşlık, dipsomani.


gastralgokenosis : n. Midenin boş oluşu nedeniyle oluşan ağrı, açlık ağrısı.


glycopexic : a. Karaciğerde şeker depolanmasıyla ilgili.


intelligence : n. Doğuştanmevcut olan akıl yeteneği.


haloid : a. & n. biochem. a) Tuza benzer tuz nev'inden. b) Birkaç çeşit kimyasal tuz.


hapten : n. See: haptene.


heteroplasia : n. Bir dokunun normalde bulunmaması gereken bir yerde gelişme göstermesi, normal dokuda başka cins doku hücrelerinin gelişmesi, heteroplazi.


iridalgia : n. İris ağrısı, iridalji.


leptophonia : n. Ses zayıflığı, sessizlik, leftoni.


lipophilic : a. Yağ tutan, yağ emen.


metaicteric : a. İkteri izleyen, sarılık sonrası oluşan.


myelogenous : a. Kemik iliğinden kaynaklanan veya orada meydana gelen, miyelojen.


neuronosis : n. Sinirsel kaynaklı herhangi bir hastalık, sinir hastalığı.


neurospongioma : n. See: Neuroglioma.


phrenicoexeresis : n. Frenik sinirin kesilmesi.


salmonella : n. Bir bakeri türü, gram negatif çubuklar. İnsanlarda ve hayvanlarda asalak olarak yaşarlar ve çoğu zaman hastalık meydana getirme özelliği kazanırlar.


screening : n. Araştırma, tarama.


sensual : a. 1. Duygusal, pissi; 2. Şehevi, şehvete ait.


steat(o)- : pref. Yağ.