Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

abortifacient nedir?

abortifacient : a. & n. 1. Çocuk düşürücü; 2. Çocuk düşürme ilacı, abortif.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopulmonary : a. Bronşlara ve akciğerlere ait olan bu organlarla ilgili.


chromic : a. 1. Krom'la ilgili; . Krom'dan yapılmış.


conjugate : a. & v. 1. Birleşmiş, birleşik, conjugatus; 2. Birleşmek.


deltoid : a. Deltamsı, deltoideus


derm(a) : n. See: Cutis or Corium.


earth : n. 1. Toprak; 2. Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler.


ferri : pref. biochem. Demirli.


gastroileostomy : n. Mide ile ileum arasında anastomoz yapılması.


lacrimonosal : a. Gözyaşı kesesi ile buruna ait.


physaliform : a. Kabarcık şeklinde, kabarcığa benzer.


vaccinal : a. 1. Aşıya veya aşılamağa ait; 2. İneklerdeki çiçek hastalığı ile ilgili.


hypercortisonism : n. See: hyperadrenocorticism.


isomer : n. biochem. İzomerizm gösteren cisim, izomer.


logadectomy : n. Konjonktivin bir parçasının ameliyatla çıkarılması, logadektomi.


lymphatitis : n. See: Lymphangitis.


mamilia : n. See: Mammilla.


marginoplasty : n. Herhangi bir oluşumun çevresel kısmı veya kenarı üzerinde yapılan estetik ameliyat, özellikle göz kapağı kenarı üzerinde uygulanan estetik ameliyat, marginoplasti.


myelomalacia : n. Marazi omurilik yumuşaması, miyelomalasi


oligomenorrhea : n. Menstruasyonun gayet seyrek olması.


omentitis : n. Omentum iltihabı, omentit.