Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

abortifacient nedir?

abortifacient : a. & n. 1. Çocuk düşürücü; 2. Çocuk düşürme ilacı, abortif.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopneumatic : a. Kalbe ve akciğere ait.


catatonia : n. Adalenni özel bir donmuşluk hali olup bir taraftan stereotip hareketler yapılır ve stereotip durum gösterilir, diğer taraftan pasif olarak organlar verilen durumu muhafaza ederler (çok defa Demans Prekosda görülür), katatoni.


cellulotoxic : n. 1. Hücre toksinlerinin sebep olduğu, hücre toksinlerine bağlı; 2. Hücreler için toksik etki gösteren, hücreye zararlı.


chromophobic : a. Güç boyanan veya hiç boyanmayan, boya almayan.


colloidal : a. biochem. Kolloide ait, kolloid yapısında, kolloid kuramında.


colovesical : a. 1. Kolon ve mesane ile ilgili; 2. Kolon ve mesane arasında.


E.C.G. : n. Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.


encopresis : v. İstemsiz olarak gaita çıkarmak, irade dışı defekasyon.


enterolith : n. İç organlarda hasıl olan taş, barsak taşı.


gland : n. 1. Bez, gudde; 2. Vücudun birçok yerinde yer almış kimisi salgısını dışa (vücut boşluklarına), kiimsi de içe (kana) akıtan bezler, glandula glans.


lactoscope : n. renk tahlili ile sütteki yağ miktarını tesbit eden alet, laktoskop.


hemiballism : n. Nucleus subthalamicus'daki harabiyet nedeniyle vücudun bir taraf kaslarında istemdışı şiddetli silkinme ve sıçrama hareketleri görülmesi hali.


hypoxanthine : n. biochem. Birçok insan ve hayvan dokularında bulunan bazik oksipürin, hipoksantin (C5H4N4O).


ileorrhaphy : n. İleumun dikilmeis.


isomer : n. biochem. İzomerizm gösteren cisim, izomer.


jaborandi : n. Güney Amerikaya mahsus "jaborand" adlı bitkilerin kurutulmuş yapraklarından alınıp terletmek ve salyayı çoğaltmak için kullanılan ilaç.


metapneumonic : n. Pnömoniden sonra gelen, pnömoniyi takip eden, metapnömonik.


omentumectomy : n. Omentumun ameliyatla çıkarılması.


organoferric : a. Demir ve bazı organik bileşim ihtiva eden.


orrhotherapy : n. Serum tedavisi, seroterapi.