Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

abortifacient nedir?

abortifacient : a. & n. 1. Çocuk düşürücü; 2. Çocuk düşürme ilacı, abortif.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharophthalmia : n. Göz kapağı ve göz konjunktivasının birarada iltihabı.


cocainization : n. Kokain ile lokal anestezi meydana getirme.


craniosynnostosis : n. See: Craniostosis.


dimple : n. 1. Küçük çukur, deri üzerindeki ufak çukurluk (Yanak, çene v.s. derisi üzerinde); 2. Küçük çukur veya çukurluklar oluşturmak, çukurluğa sebep olmak.


electuary : n. toz haline getirilmiş etkili maddenin bal veya şurupla karıştırılmasından oluşan macun kıvamında ilaç.


epiglottis : n. 1. Dilin arkasında yer alan yaprak şekilndeki kıkırdak oluşum; 2. Dilcik, gırtlak kapağı, epiglot(tis).


fascioplasty : n. Fasyanın plastik tamiri, fasyoplasti.


physalis : n. (pl. physalides). Dev kanser hücresi.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


metacyesis : n. Dış gebelik.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


myelosclerosis : n. Omurilik veya kemik iliğin sklerozu.


official : a. Tıp heyeti tarafından tasdik ve kabul olunmuş (ilaç), officialis.


orchiauxe : n. Testis'in aşırı büyümesi, testis hipertrofisi.


oulonitis : n. See: Pulpitis.


pledget : n. Yara tiftiği vea sargısı


preanesthesia : n. Genel anesteziden önce, hastada sedasyonu temin amacıyla verilen ilaçların meydana getirdiği hafif bilinç uyuşukluğu.


reagin : n. Allerjik reaksiyonlarda görülen bir çeşit antiokr.


scopolamine : n. biochem. Solanacea familyasından elde edilen müsekkin ve gözbebeği genişletici özellikelre sahip zehirli bir alkaloid.


soft sore : n. Zührevi hastalıklarda, genital bölgede meydanag elen ilk lezyon.