Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

aborticide nedir?

aborticide : n. 1. Fetusun uterus içinde harabiyeti; 2. Uterustaki fetusun yok olmasını sağlayan herhangi bir faktör veya şey.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broad ligament : n. Uterus ve tubaları pelvis cidarına bağlayan bir çift bağ.


entoptic : a. 1. Göz içiyle ilgili; 2. Göz içinde, göz içindeng elişen.


extravaginal : a. Vaginadışı.


exclave : n. Anaorgana tutunmuş organla aynı yapıyı gösteren parça (Özellikle pankreas, tiroid v.s. bezler üzerinde görülür).


facioplegia : n. Yüz felci, fasyopleji.


fasciotomy : n. Fasyayı kesme ameliyesi, fasyotomi.


fecundation : n. İlkah fekondasyon.


physiotherapist : n. Fizik teadvi uzmanı.


utricular : a. 1. Kırbacağa ait, utricularis; 2. mesane şeklinde.


krypton : n. Kr. sembolü ile bilinen atom no:36 ve atom ağırlığı: 83-7 olan kimyasal element.


lavage : n. 1. Şırınga v.s. ile temizleme, lavaj; 2. Mideyi yıkama.


meniscocyte : n. Ortak şeklinde alyuvar, meniskosit.


olecranon : n. Dirsek çıkıntısı, olekran.


plate : n. 1. Yassılaştırılmış çıkıntı (kemik); 2. İğreti diş takımı.


polyorchis : n. İkiden fazla testisi olan.


polypathia : n. Aynı zamanda bir çok hastalıkları olma, birçok hastalıkların bir arada oluşu, polipati.


sinistrocardia : n. Kabin osla kayması.


sphygmous : a. 1. Nabızla ilgili, nabız atımına ait; 2. Nabız atımı gösteren, nabız atımı ile belirgin.


staff : n. 1. Hastane kadrosu; 2.Çomak, çubuk.


steatonecrosis : n. Yağ nekrozu.