Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

aborticide nedir?

aborticide : n. 1. Fetusun uterus içinde harabiyeti; 2. Uterustaki fetusun yok olmasını sağlayan herhangi bir faktör veya şey.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

curarine : n. biochem. "Curare" adlı zehirden çıkarılan ve felç aypan billüri bir alkaloid (C18H35N).


ejecta : n. Dışarı atılan madde.


endodiascopy : n. Herhangi bir vücut boşluğu içine yerleştirilen röntgen tüpü (endodiyaskop) aracılığıyla yapılan röntgen muayenesi, endodiyaskopi.


ester : n. biochem. Ester: Asitlerle alkollerden kondansasyon usulü ile elde edilen birkaç tertipten biri.


gelation : n. Sıvı halindeki maddenin pelte kıvamını alışı, jel oluşması, pelteleşme.


heterosexuality : n. Karşı cinsten birine karşı duyulan cinsel aruz.


heterotransplantation : n. Değişik türe bağlı canlılar arasında yapılan doku aktarımı, bir hayvan türünden alınan doku parçasının farklı tür bir hayvana veya insana aktarılması.


monomania : n. Yalnız bir mesele hakkında sabit fikir ile kendisini gösteren akıl hastalığı, monomani.


musculus : n. (pll. Musculi). See: Muscle.


myasthenia : n. Kas zayıflığı, miyastein.


nematosis : n. See: Nematodiasis.


neocinchophen : n. biochem. Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan billüri toz.


oniomania : n. Aşırı alışveriş yapma arzusu, marazi eşya satın alma arzusu, her şeye sahip olmak isteme deliliği, onyomani.


parablepsia : n. See: Parablepsis.


pathogenesy : n. See: Pathogenesis.


postulate : n. İspata gerek duyulmaksızın var sayılan esas,kaziye.


puerile : a. Çocuğa veya çocukluk çağına ait.


rejuvenescence : n. Bazı algler v.s.'de olduğu gibi protoplazmanın hücre cidarını delip çıkması ve yeni cidarlar oluşturması.


spicule : n. Küçük, çiviye benzeyen ve özellikle kemiklerde bulunan oluşumlara verilen isim.


symbolophobia : n. Hareketlerinden sembolik manalar çıkarılacağı korkusu.