Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

aborted nedir?

aborted : a. Düşürülmüş (çocuk).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biosynthesis : n. Canlı organizmada kimyasal olaylar sonucu herhangi bir bileşiğin oluşması.


cholecystogram : n. Kontrast madde verildikten sonra çekilen ve safra kesesini gösteren film.


chylemia : n. Kanda kilüs bulunuşu, kilüs'ün kana geçişi.


cord : n. Kiriş, veter, tel, ip, kordon, chorda, tendo.


epidemiography : n. Epidemik hastalıklar literatürü.


epididymo-orchitis : n. Epididimis ve testislerin birlikt iltihaplanmas4.


genial : a. Çeneye ait.


hepatoma : n. Karaciğer tümörü, hepatom.


interolivary : a. Zeytinsi cisimlerarası.


microanalysis : n. biochem. Çok ufak miktaralrı tahlil, mikroanaliz.


myonecrosis : n. kas dokusunun hayatiyetini kaybetmesi, kas nekrozu, miyonekroz.


oleoarthrosis : n. Tedavi maksadiyle dirsek eklemi içine yağ zerkedilmesi.


ounce : n. 28,35 gram, ons, uncia.


paracele : n. Beyin yan karıncığı.


parahemophilia : n. Plazamda faktör V (proaccelerin) adlı koagülasyon faktörünün eksikliği nedeniyle gelişne kanama bozukluğu, parahemofili.


paraproctium : n. Rektumv e anüsü çevreleyen bağ dokusu.


pericecal : a. Çekum (körbarsak) çevresinde bulunan, çekumu saran.


piriform : a. Armutbiçim piriformis.


plagiocephalic : a. 1. Plagiosefali ile ilgili; 2. Plagiosefali gösteren.


pluriglandular : a. Birçok iç bezleri ilgilendiren.